Seramik Sanat Objelerinin Seramik Parkı Yapımında Kullanılması ve Çukurova Üniversitesi Kampüs Alanında Deneysel Çalısma


Darçın B., SAKARYA N.

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Türkiye, 23 - 30 Ekim 2000

  • Basıldığı Şehir: Osmaniye
  • Basıldığı Ülke: Türkiye