Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Microstructural peculiarities in historical Turkish ceramics

12th International Meeting on Soil Micromorphology, Adana, Turkey, 20 - 26 September 2004, pp.15-17

İznik Çinilerindeki Mercan Kırmızısı Boyarmaddenin Mineralojik Ve Kimyasal Yapısının Araştırılması,

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu,, Osmaniye, Turkey, 23 - 30 October 2003, pp.117-124

Seramik Sanatlarında Kullanılan Pigment Boyalar

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu,, Osmaniye, Turkey, 23 - 30 October 2003, pp.125-132

Microstructure and Surface Hardness of Dolomite Supported of Ceramic Products Fired at 1150oC

Conference and Exhibition of the European Ceramic Society (ECERS–2003), İstanbul, Turkey, 29 June - 03 July 2003

Kubadabad Seramik ve Çinilerinin Analiz Sonuçları

25. Uluslararası Arkeometri ve Kazı Sonuçları Sempozyumu, Adana, Turkey, 26 - 28 May 2003, pp.12

Forsterit Mineralinin Dolomit Katkılı Seramik Ürünlerde Mikroyapı ve Yüzey Sertliğine Etkileri

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırıcılar I. Kongresi MBGAK?2003, İstanbul, Turkey, 17 - 20 February 2003, pp.819-825

Forsterit mineralinin dolomit katkılı seramik ürünlerde mikroyapı ve yüzey sertligine etkileri

Mühendislik Bilimleri Genç Arastırmacılar Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 20 February 2003

Patte de Verre Teknigi

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Turkey, 23 - 30 October 2000

Türk Çini Eserlerinde Kullanılan Kuvars Minerallerinin Parçacık Biçimlerinin Sınıflandırılması

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Turkey, 23 - 30 October 2000

Yakın Geçmisteki Kütahya Çiniciligine Teknolojik Yaklasımlar

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Turkey, 23 - 30 October 2000

Iznik Çinilerindeki Mercan Kırmızısı Boyarmaddenin Mineralojik ve Kimyasal Yapısının Arastırılması

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Turkey, 23 - 30 October 2000

Seramik Sanatlarında Kullanılan Pigment Boyalar

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Turkey, 23 - 30 October 2000

Hititlerde Inançsal Pismis Toprak Figürler

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Turkey, 23 - 30 October 2000

Seramik Sanat Objelerinin Seramik Parkı Yapımında Kullanılması ve Çukurova Üniversitesi Kampüs Alanında Deneysel Çalısma

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Turkey, 23 - 30 October 2000

Türk Çini Sanatında Fırınlama Teknolojisine Baglı Olarak Gelisen Yüksek Sıcaklık Mineralleri

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Turkey, 23 - 30 October 2000

Türk Çini Eselerinin Arkeometrik Yönden Incelenmesi

I. Uluslararası Türk Dünyası El Sanatları Sempozyumu, Isparta, Turkey, 6 - 09 June 2000, pp.5

Alternative use of non-arable soils in Ceramics Industry

Agriculture-Environment Symposium, Mersin, Turkey, 13 - 15 May 1996, pp.8-9

Osmaniye ve Çevresi Seramik Hammadde Potansiyeli

Tarih Içinde Bütün Yönleriyle Osmaniye 1. Sempozyumu, Osmaniye, Turkey, 15 - 18 November 1993, pp.11

Other Publications

Metrics

Publication

35

Citation (WoS)

38

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

36

H-Index (Scopus)

2

Project

5

Thesis Advisory

13

Open Access

1