Assoc. Prof. PINAR FETTAHLIOĞLU


Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Elementary School Education, Teacher Training in Natural Sciences, Education in Natural Sciences, Education in Biology, Teacher Training

Metrics

Publication

70

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

20

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - 2012

2008 - 2012

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü , İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmneliği Bilim Dalı , Turkey

2005 - 2008

2005 - 2008

Postgraduate

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Bilim Dalı , Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Undergraduate

Gazi University, Termodinamik Ve Isı Tekniği, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı , Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK OLARAK ARGÜMANTASYON İLE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ KULLANIMI

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü , İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmneliği Bilim Dalı

2008

2008

Postgraduate

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ, ÖĞRENME STİLLERİ VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmneliği Bilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2012

2012

ESERA Summer School

Education Management and Planning

ESERA

2011

2011

Lisrell yazılımı eğitim kursu

Education Management and Planning

Anı yayıncılık

2011

2011

Nvivo yazılım eğitimi kursu

Education Management and Planning

Anı yayıncılık

2010

2010

argümantasyon uygulamaları

Education Management and Planning

Universidade de Santiago de Compostela

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Elementary School Education

Teacher Training in Natural Sciences

Education in Natural Sciences

Education in Biology

Teacher Training

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

2014 - 2018

2014 - 2018

Assistant Professor

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

2008 - 2013

2008 - 2013

Research Assistant

Gazi University, Termodinamik Ve Isı Tekniği, İlköğretim

2006 - 2008

2006 - 2008

Research Assistant

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

2014 - Continues

2014 - Continues

Deputy Head of Department

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I

Postgraduate

Postgraduate

Bilim Teknoloji Mühendislik ve Matematik Eğitiminin (BilTeMM) Disiplinlerarası Entagrasyonu ve Eğitime Yansıması

Undergraduate

Undergraduate

Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları II

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Teknolojileri

Postgraduate

Postgraduate

Uygulamalı Eğitim İstatistiği

Undergraduate

Undergraduate

Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Fen Öğretimi Labratuvar Uygulamaları I

Postgraduate

Postgraduate

Fen Öğretiminde ve Öğrenme Sürecinde Tartışmacı Söylev Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Bilimi

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Sorgulama Temelli 7R Eğitim Programının Öğretmen Adaylarının Argüman Seviyelerinin Gelişimine Etkisi

TEMİZ N., FETTAHLIOĞLU P.

VIIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Aksaray, Turkey, 07 July 2021

2019

2019

Fen Bilgisi Öğretmenlerin Sosyobilimsel Argüman Yapılarının Üstbilişsel Farkındalık Düzeylerine Göre Analizi

FETTAHLIOĞLU P., KAYA Ş.

International Conference on Science,Mathematics, Entrepreneurship andTechnology Education, 12 - 14 April 2019

2019

2019

Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Çevre Problemlerine Yönelik Kavramsal Yapılarının Genel Analizi

FETTAHLIOĞLU P.

International Conference on Science,Mathematics, Entrepreneurship andTechnology Education, 12 - 14 April 2019

2018

2018

DEBATE ON SELF EFFICACY BELIEFS: HOW COMPETENT ARE PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

FETTAHLIOĞLU P., ÖZCAN M., MATYAR F.

Conference of the International Journal of Arts & Sciences, Freiburg, Germany, 3 - 06 December 2018, vol.11, no.3, pp.125-126

2016

2016

The Analysis of Prospective Science Teachers’xx Critical Thinking Ability According to Their Learning Styles

EMRAHOĞLU N., MATYAR F., FETTAHLIOĞLU P.

Int. Journal of Arts Sciences-IJAS International Conference for Physical Life and Health Sciences, 15 - 19 November 2016

2016

2016

Süreç odaklı kılavuzlu sorgulama Genel kimya II dersinde işbirlikli öğrenme ortamı

TAŞTAN KIRIK Ö., FETTAHLIOĞLU P.

3. International Eurasian Educational Research Congress, 31 May - 03 June 2016, no.1

2015

2015

Investigation of Factors Affecting Critical Thinking Skills

FETTAHLIOĞLU P., MATYAR F.

Academy of Business Retail Management, Paris, France, 10 - 11 August 2015, no.4

2015

2015

The Analyze of Prospective Science Teachers Logical Thinking Ability According to Their Learning Styles

FETTAHLIOĞLU P.

Academy of Business and Retails Management (ABRM), Paris, France, 10 - 11 August 2015

2015

2015

Probleme Dayalı Öğrenme ve Argümantasyon Uygulamaları İle Çevreye Yönelik Sorumlu Davranışların Geliştirilmesi

FETTAHLIOĞLU P.

2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresİ, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

2015

2015

Investigating Prospective Science Teachers? Academic Self-Efficacy Beliefs

FETTAHLIOĞLU P., MATYAR F.

International Conference for Academic Disciplines, 13 - 16 January 2015

2014

2014

THE EFFECTS OF ARGUMENTATION APPLICIATION ON ENVIRONMENTAL EDUCATION SELF EFFICACY BELIEFS AND PERSPECTIVES ACCORDING TO ENVIRONMENTAL PROBLEMS

FETTAHLIOĞLU P.

INTERNATIONAL SOCIETY OF EDUCATIONAL RESEARCH, Nevşehir, Turkey, 29 October - 02 November 2014, pp.1 Sustainable Development

2014

2014

The Analyses Of Pre Service Science Teachers' Perceived Social And Environmental Problems By Grade Level

FETTAHLIOĞLU P., taştan kırık ö.

International Journal of Arts & Sciences? (IJAS) International Conference for Academic Disciplines, Viyana, Austria, 6 - 09 April 2014, pp.1

2012

2012

Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Gözüyle Öğretim Elemanlarının Genel Profili

UYGUR D., ÖZGEL Z. T., FETTAHLIOĞLU P.

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik EğitimiKongresi, Turkey, 27 - 20 June 2012

2012

2012

The analyze of factors affecting preservice biology teachers' teacher efficacy beliefs.

FETTAHLIOĞLU P., ekici g., sert çıbık a.

12th Annual International Conference on Education, Atina, Greece, 24 - 27 May 2012, pp.87-98

2012

2012

Examining Elementary Second Grade Students' Level of Knowledge about Air Pollution

FETTAHLIOĞLU P., ince aka e., sert çıbık a., güven e., doğan a.

12th Annual International Conference on Education, Atına, Greece, 24 - 27 May 2012, vol.3, pp.311-322

2011

2011

The analysis of using self-regulated learning strategies according to gender factor.

FETTAHLIOĞLU P.

3rd World Conference on Educational Sciences,, İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2748-2752

2011

2011

Affect of teacher candidates? academic self-efficacy beliefs on their motivations towards sciences.

FETTAHLIOĞLU P., ekici g.

3rd World Conference on Educational Sciences,, İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2808-2812

2010

2010

Kavram Karikatürlerine Dayalı Laboratuar Eğitiminin Kimya Laboratuarına Yönelik Tutuma Etkisi

FETTAHLIOĞLU P., sert çıbık a., doğan a.

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.1

2009

2009

Elimination Of Misconceptions Trough The Use Of Concept Maps

FETTAHLIOĞLU P., doğan a., gül a., ılgaz g.

The European Conference on Educational Research, Viyana, Austria, 25 - 26 October 2009, pp.15

2009

2009

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Analizi,

FETTAHLIOĞLU P., ekici g.

Uluslar Arası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009, vol.1, no.1, pp.183-186

2009

2009

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik Inançalarını Etkileyen Faktörlerin Incelenmesi

FETTAHLIOĞLU P., ekici g.

Uluslar Arası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009, vol.1, no.1, pp.450-453

2009

2009

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Akademik Öz-Yeterlikleri İlişkisinin Değerlendirilmesi

FETTAHLIOĞLU P., sert çıbık a., ekici g., ılgaz g., çevik m.

1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, vol.1, pp.2117-2126

Books & Book Chapters

2019

2019

Komunite Ekolojisi- Canlılar ve Enerji İlişkileri

FETTAHLIOĞLU P.

in: Çevre Eğitimi, gamze hastürk, Editor, Anı, Ankara, pp.87-114, 2019

2017

2017

Fen Öğretiminde Probleme Dayalı Yaklaşım

FETTAHLIOĞLU P., MATYAR F.

in: Teoriden Pratiğe Fen Bilimleri Öğretimi, Hastürk H.G., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.221-243, 2017

2017

2017

Fen Bilimlerinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı

FETTAHLIOĞLU P., MATYAR F.

in: Fen Eğitiminde Güncel Konular, Özgür Taşkın, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.299-316, 2017

2016

2016

Biyoloji Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

FETTAHLIOĞLU P., MATYAR F.

in: Fen Bilimleri Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Biyoloji Öğretimi, Aydın Solmaz, YALMANCI GÜRBÜZOĞLU Sibel, Editor, pegemA, Ankara, pp.156-198, 2016

2016

2016

Biyoloji Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

FETTAHLIOĞLU P., MATYAR F.

in: Fen Bilimleri Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Biyoloji Öğretimi, Solmaz Aydın, Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.155-201, 2016

2014

2014

Argümantasyona Dayalı Öğrenme Öğretme Yaklaşımı

FETTAHLIOĞLU P.

in: Öğrenme Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri, GÜLAY EKİCİ, MERAL GÜVEN, Editor, Pegem A, Ankara, pp.158-198, 2014

2009

2009

İlaçların ve Kozmetik Ürünlerin Geliştirilme Süreçleri ve Doğa Üzerindeki Etkileri

FETTAHLIOĞLU P., sert çıbık a.

in: Biyolojide Özel Konular, Aydoğdu M., Editor, Beyaz Kalem, Ankara, pp.81-95, 2009

Supported Projects

2009 - 2010

2009 - 2010

Ankara'daki Genç Sağlık Ara Elemanlarının İstihdamı

EU Framework Program Project

FETTAHLIOĞLU P.

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2012 - Continues

2012 - Continues

NATIONAL GEOGRAPHY

Member

2010 - Continues

2010 - Continues

NARST

Member

2009 - Continues

2009 - Continues

ESERA

Member

Scientific Refereeing

September 2013

September 2013

CU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Other Indexed Journal

September 2013

September 2013

PEDEGOG

National Scientific Refreed Journal

Awards

April 2012

April 2012

bilim projeleri şenliği danışmanlığı

batı koleji

February 2011

February 2011

derneğe yardım

eğitenler kültür ve dayanışma derneği

March 2004

March 2004

okula yapılan destek

şırnak valiliği istiklal ilköğretim okuluCongress and Symposium Activities

01 February 2011 - 01 February 2011

01 February 2011 - 01 February 2011

3rd World Conference on Educational Sciences,

Attendee

İSTANBUL -Turkey

01 September 2010 - 01 September 2010

01 September 2010 - 01 September 2010

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim KongresiSustainable Development

Attendee

İZMİR-Turkey

01 May 2010 - 01 May 2010

01 May 2010 - 01 May 2010

12th Annual International Conference on Education.

Attendee

ATİNA -Greece

01 October 2009 - 01 October 2009

01 October 2009 - 01 October 2009

Uluslar Arası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi,

Attendee

EDİRNE-Turkey

01 October 2009 - 01 October 2009

01 October 2009 - 01 October 2009

The European Conference on Educational Research

Attendee

VİYANA-Australia

01 May 2009 - 01 May 2009

01 May 2009 - 01 May 2009

1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Attendee

KONYA-Turkey

01 September 2008 - 01 September 2008

01 September 2008 - 01 September 2008

17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Attendee

SAKARYA-Turkey

01 August 2008 - 01 August 2008

01 August 2008 - 01 August 2008

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim KongresiSustainable Development

Attendee

BOLU-Turkey

01 September 2007 - 01 September 2007

01 September 2007 - 01 September 2007

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Attendee

MALATYA-Turkey

Scholarships

2012 - Continues

2012 - Continues

ESERA TRAVEL AWARD

Official Institutions of Foreign Countries

Citations

Total Citations (WOS): 4

h-index (WOS): 1