Dr.Öğr.Üyesi

PINAR FETTAHLIOĞLU


Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2008 - 2012

2008 - 2012

Doktora

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü , İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmneliği Bilim Dalı , Türkiye

2005 - 2008

2005 - 2008

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , İlköğretim Bilim Dalı , Türkiye

2001 - 2005

2001 - 2005

Lisans

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı , Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK OLARAK ARGÜMANTASYON İLE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ KULLANIMI

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü , İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmneliği Bilim Dalı

2008

2008

Yüksek Lisans

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ, ÖĞRENME STİLLERİ VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmneliği Bilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2012

2012

ESERA Summer School

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ESERA

2011

2011

Lisrell yazılımı eğitim kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Anı yayıncılık

2011

2011

Nvivo yazılım eğitimi kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Anı yayıncılık

2010

2010

argümantasyon uygulamaları

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Universidade de Santiago de Compostela

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, İlköğretim, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fen Bilimleri Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Öğretmen Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , İlköğretim Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , İlköğretim Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

Araştırma Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , İlköğretim

2008 - 2013

2008 - 2013

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , İlköğretim

2006 - 2008

2006 - 2008

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , İlköğretim

Yönetimsel Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , İlköğretim

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

FEN LABORATUVARI UYGULAMALARI

Lisans

Lisans

ÇEVRE BİLİMİ

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2012

2012

An Interview with David Hestenes: His life and achievements

Tasar M. F. , Bilici S. C. , Fettahlioglu P.

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.8, ss.139-153, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2012

2012

Fen bilgisi öğretmenlerininöğretmenlik öz-yeterlik inanç düzeylerine göre öğretim programının boyutları hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi,

FETTAHLIOĞLU P. , yücedağ m., öztürk n., kartal t., ekici g.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.6, ss.103-134, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Biology Self Efficacy Beliefs of the Students Studying in the Department of Biology and Department of Biology Teaching

FETTAHLIOĞLU P. , sert çıbık A., ekici g.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.4, ss.39-49, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz yeterlik inançlarının akademik başarı üzerine etkisi

FETTAHLIOĞLU P. , ince aka e., sert çıbık a., güven e., aydoğdu m.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, cilt.12, ss.159-175, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi

FETTAHLIOĞLU P. , ekici g.

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, ss.2157-2174, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

DEBATE ON SELF EFFICACY BELIEFS: HOW COMPETENT ARE PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

FETTAHLIOĞLU P. , ÖZCAN M. , MATYAR F.

Conference of the International Journal of Arts & Sciences, Freiburg, Almanya, 3 - 06 Aralık 2018, cilt.11, no.3, ss.125-126

2017

2017

DETERMINATION OF THE COGNITIVE STRUCTURES OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES IN RELATION TO ENVIRONMENTAL PROBLEMS THROUGH WORD ASSOCIATION TEST TECHNIQUES

FETTAHLIOĞLU P. , ÖZMANSUR N.

Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi (USCEK-2017), Adana, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.263

2016

2016

Süreç odaklı kılavuzlu sorgulama: Genel kimya II dersinde işbirlikli öğrenme ortamı

TAŞTAN KIRIK Ö. , FETTAHLIOĞLU P.

III. International Eurasian Educational Research (EJER), Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.891

2016

2016

Süreç odaklı kılavuzlu sorgulama: Genel kimya II dersinde işbirlikli öğrenme ortamı

FETTAHLIOĞLU P. , TAŞTAN KIRIK Ö.

EJER, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, cilt.1, no.1, ss.891-892

2016

2016

Süreç odaklı kılavuzlu sorgulama: Genel kimya II dersinde işbirlikli öğrenme ortamı

FETTAHLIOĞLU P. , TAŞTAN KIRIK Ö.

EJER, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, cilt.1, no.1, ss.891-892

2015

2015

Investigation of Factors Affecting Critical Thinking Skills

MATYAR F. , FETTAHLIOĞLU P.

Academy of Business &Retail Management, Paris, Fransa, 10 - 11 Ağustos 2015, cilt.6, no.4, ss.110

2015

2015

ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİ GELİŞİMİNDE ONLİNE ARGÜMANTASYON UYGULAMASI

FETTAHLIOĞLU P. , KALECİ D.

AKADEMİK BİLİŞİM, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Şubat 2015, ss.3

2015

2015

Investigating Prospective Science Teachers? Academic Self-Efficacy Beliefs

MATYAR F. , FETTAHLIOĞLU P.

International Conference for Academic Disciplines, Singapur, Singapur, 13 Ocak - 16 Nisan 2015, ss.1

2014

2014

THE EFFECTS OF ARGUMENTATION APPLICIATION ON ENVIRONMENTAL EDUCATION SELF EFFICACY BELIEFS AND PERSPECTIVES ACCORDING TO ENVIRONMENTAL PROBLEMS

FETTAHLIOĞLU P.

INTERNATIONAL SOCIETY OF EDUCATIONAL RESEARCH, Nevşehir, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.1

2014

2014

The Analyses Of Pre Service Science Teachers' Perceived Social And Environmental Problems By Grade Level

FETTAHLIOĞLU P. , taştan kırık ö.

International Journal of Arts & Sciences? (IJAS) International Conference for Academic Disciplines, Viyana, Avusturya, 6 - 09 Nisan 2014, ss.1

2012

2012

The analyze of factors affecting preservice biology teachers' teacher efficacy beliefs.

FETTAHLIOĞLU P. , ekici g., sert çıbık a.

12th Annual International Conference on Education, Atina, Yunanistan, 24 - 27 Mayıs 2012, ss.87-98

2012

2012

Examining Elementary Second Grade Students' Level of Knowledge about Air Pollution

FETTAHLIOĞLU P. , ince aka e., sert çıbık a., güven e., doğan a.

12th Annual International Conference on Education, Atına, Yunanistan, 24 - 27 Mayıs 2012, cilt.3, ss.311-322

2012

2012

The effectiveness of the computer-assisted teaching method on students achievement in science education.

FETTAHLIOĞLU P. , sert çıbık a., aydoğdu m., doğan a., ince aka e., güven e.

12th Annual International Conference on Education, Atina, Yunanistan, 24 - 27 Mayıs 2012, cilt.3, ss.129-138

2011

2011

Affect of teacher candidates? academic self-efficacy beliefs on their motivations towards sciences.

FETTAHLIOĞLU P. , ekici g.

3rd World Conference on Educational Sciences,, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2808-2812

2011

2011

The analysis of using self-regulated learning strategies according to gender factor.

FETTAHLIOĞLU P.

3rd World Conference on Educational Sciences,, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2748-2752

2010

2010

Kavram Karikatürlerine Dayalı Laboratuar Eğitiminin Kimya Laboratuarına Yönelik Tutuma Etkisi

FETTAHLIOĞLU P. , sert çıbık a., doğan a.

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.1

2009

2009

Elimination Of Misconceptions Trough The Use Of Concept Maps

FETTAHLIOĞLU P. , doğan a., gül a., ılgaz g.

The European Conference on Educational Research, Viyana, Avusturya, 25 - 26 Ekim 2009, ss.15

2009

2009

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Analizi,

FETTAHLIOĞLU P. , ekici g.

Uluslar Arası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, cilt.1, no.1, ss.183-186

2009

2009

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik Inançalarını Etkileyen Faktörlerin Incelenmesi

FETTAHLIOĞLU P. , ekici g.

Uluslar Arası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, cilt.1, no.1, ss.450-453

2009

2009

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Akademik Öz-Yeterlikleri İlişkisinin Değerlendirilmesi

FETTAHLIOĞLU P. , sert çıbık a., ekici g., ılgaz g., çevik m.

1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, cilt.1, ss.2117-2126

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Fen Bilimlerinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı

FETTAHLIOĞLU P. , MATYAR F.

Fen Eğitiminde Güncel Konular, Taşkın Ö., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.299-316, 2017

2017

2017

Fen Bilimlerinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı

FETTAHLIOĞLU P. , MATYAR F.

Fen Eğitiminde Güncel Konular, Taşkın Ö., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.299-316, 2017

2017

2017

Fen Öğretiminde Probleme Dayalı Yaklaşım

FETTAHLIOĞLU P. , MATYAR F.

Teoriden Pratiğe Fen Bilimleri Öğretimi, Hastürk H.G., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.221-243, 2017

2017

2017

FEN ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

FETTAHLIOĞLU P. , MATYAR F.

TEORİDEN PRATİĞE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ, GAMZE HASTÜRK, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.222-241, 2017

2016

2016

Biyoloji Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

FETTAHLIOĞLU P. , MATYAR F.

Biyoloji Öğretimi, Aydın, S. Gürbüzoğlu Yalmancı, S, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.155-201, 2016

2013

2013

Argümantasyona dayalı öğrenme öğretme yaklaşımı

FETTAHLIOĞLU P.

Öğrenme öğretme yaklaşımları ve uygulama örnekleri, Ekici G., Güven M., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.158-198, 2013

2009

2009

İlaçların ve Kozmetik Ürünlerin Geliştirilme Süreçleri ve Doğa Üzerindeki Etkileri

FETTAHLIOĞLU P. , sert çıbık a.

Biyolojide Özel Konular, Aydoğdu M., Editör, Beyaz Kalem, Ankara, ss.81-95, 2009

Desteklenen Projeler

2009 - 2010

2009 - 2010

Ankara'daki Genç Sağlık Ara Elemanlarının İstihdamı

AB Çerçeve Programları Destekli Proje

FETTAHLIOĞLU P.

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

NATIONAL GEOGRAPHY

Üye

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

NARST

Üye

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

ESERA

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2013

Eylül 2013

CU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2013

Eylül 2013

PEDEGOG

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Nisan 2012

Nisan 2012

bilim projeleri şenliği danışmanlığı

batı koleji

Şubat 2011

Şubat 2011

derneğe yardım

eğitenler kültür ve dayanışma derneği

Mart 2004

Mart 2004

okula yapılan destek

şırnak valiliği istiklal ilköğretim okuluDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2011

2011

3rd World Conference on Educational Sciences,

Katılımcı

İSTANBUL -Türkiye

2010

2010

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi

Katılımcı

İZMİR-Türkiye

2010

2010

12th Annual International Conference on Education.

Katılımcı

ATİNA -Yunanistan

2009

2009

Uluslar Arası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi,

Katılımcı

EDİRNE-Türkiye

2009

2009

The European Conference on Educational Research

Katılımcı

VİYANA-Avustralya

2009

2009

1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Katılımcı

KONYA-Türkiye

2008

2008

17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Katılımcı

SAKARYA-Türkiye

2008

2008

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi

Katılımcı

BOLU-Türkiye

2007

2007

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Katılımcı

MALATYA-Türkiye

Burslar

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

ESERA TRAVEL AWARD

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1