Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutum ve Öz Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi


SERT ÇIBIK A., EKİCİ G., FETTAHLIOĞLU P. , ÇEVİK M., ILGAZ G.

1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 6 - 08 Mayıs 2009