Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Identifying Distance Learners’ Learning Styles

İlköğretim Online (elektronik), vol.19, no.3, pp.1858-1863, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Students’ Learning Styles in Vocational Education

International Journal of Curriculum and Instruction, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Pre-service Teachers’ Views Related to Microteaching Practice

Universal Journal of Educational Research, vol.7, no.5, pp.1226-1233, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Mesleki Eğitimde Ders Çalışma Yaklaşımlarının Belirlenmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, pp.723-733, 2019 (Other Refereed National Journals)

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Enocta Öğrenme Yönetim Sistemi Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.50, pp.283-302, 2019 (Other Refereed National Journals)

Grafik Animasyon 1 Dersinde Kullanılan Mobil Quizgame Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.11, no.3, pp.507-521, 2018 (National Refreed University Journal)

Bir Dersin Akademik Personel ve Öğrenci Görüşleri ile Değerlendirilmesi Anatomi

Turkish Journal of Educational Studies, vol.2, no.3, pp.23-47, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Problems of The International Students: Comparison of Turkey and Belgium

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.58-76, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumları Üzerine Bir Araştırma

VIII. International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey, 06 May 5008 - 09 May 2008, pp.691-694 Sustainable Development

E-Learning Strategies and Management of Strategy in the Light of E-Çukurova

VIII. International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey, 06 May 5008 - 09 May 2008, pp.1070-1074

AB Eğitim Sürecinde E-Öğrenme Yurtdışı Proje İzlenimleri

VIII. International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey, 06 May 5008 - 09 May 2008, pp.623-626

AB Eğitim Sürecinde E-Öğrenme Yurtdışı Proje İzlenimleri

VIII. International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey, 06 May 5008 - 09 May 2008, pp.623-626

Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumları Üzerine Bir Araştırma

VIII. International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey, 06 May 5008 - 09 May 2008, pp.691-694 Sustainable Development

E-Learning Strategies and Management of Strategy in the Light of E-Çukurova

VIII. International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey, 06 May 5008 - 09 May 2008, pp.1070-1074

Determination of behaviour levelsof pre-service teacher towardsenvironmental problems

t” INTERNATIONAL CONGRESS ONCURRICULUM AND INSTRUCTION, 9 - 12 October 2019

Investigation the Effect of Mobile-Based Educational Software on Academic Success

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odesa, Ukraine, 10 - 12 August 2018, pp.106

Student Opinions on Mobile Educational Software that was used in News Collection and Writing Course

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odesa, Ukraine, 10 - 12 August 2018, pp.139

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENME STİLLERİ

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, 26 - 29 April 2018, vol.310

EĞİTSEL MOBİL UYGULAMANIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.311

Öğrenme Ortamının Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi

11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.554-555

Mobil QuizGame de ki Oyun Başarısı ile Akademik Başarı İlişkisinin İncelenmesi

11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.515-523

Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Topluluğu Hissi Düzeylerinin Uzaktan Eğitim Ortamında Belirlenmesi

11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.422-428

Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi

11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.559-561

Öğrenme Yönetim Sistemleri Hakkında Öğrenci Görüşleri: Adana Meslek Yüksekokulu Örneği

11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.571-573

EVALUATION OF PRE-SERVICE TEACHERS‟ VIEWS RELATED TO MICROTEACHING PRACTICE

International Conference on Environmental Sciences Educational Studies, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 20 October 2017, pp.109

The Effects Of Training - Based On Knowles’ Adult Education Principles- On Participants.

ICES 17 International Conference on Environmental Sciences Educational Studies, 18 - 20 October 2017

Evaluatıon Of Mıcro-Teachıng Practıce By Teacher Candıdates’xx Opınıons.

ICES 17 International Conference on Environmental Sciences Educational Studies, 18 - 20 October 2017

Academıc Staff Opınıons On The Use Of Augmented Realıty Applıcatıon In Vocatıonal Educatıon.

 ICES 17 International Conference on Environmental Sciences Educational Studies, 18 - 20 October 2017

ACADEMIC STAFF OPINIONS ON THE USE OF AUGMENTED REALITY APPLICATION IN VOCATIONAL EDUCATION

International Conference on Environmental Sciences & Educational Studies, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 20 October 2017, vol.1, no.1, pp.107

CADEMIC STAFF OPINIONS ON THE USE OF AUGMENTED REALITY APPLICATION IN VOCATIONAL EDUCATION

International Conference on Environmental Sciences & Educational Studies, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 20 October 2017, vol.1, no.1, pp.107

Grafik ve Animasyon 1 Dersinde Kullanılan Mobil Quiz Game Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, vol.1, no.32712, pp.81

Instructors Opinions about Best Practices in Distance Education

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Second Life Deneyimleri ile İlgili Görüşleri

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Yöntemine İlişkin Görüşleri

VIII. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

Uzaktan Eğitimde Kullanılan Öğretim Materyaline Yönelik Öğrenci Görüşleri

VIII. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

Uzaktan Eğitimde Second Life Uygulamasına Yönelik Akademik Personel Görüşleri

VIII.International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

UZAKTAN EĞİTİMDE SECOND LIFE UYGULAMASINA YÖNELİK AKADEMİK PERSONEL GÖRÜŞLERİ

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.58

Pedagojiden Androgojiye

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-2015), Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.114-115

Hayatboyu Öğrenme Programı Ve E-Çukurova Yurtdışı Proje Kazanımlarının Paylaşılması

3rd. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.1081-1085

A Proposal For Transition From E-Learning To M-Learning In Vocational Education

3rd. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.1086-1091

E-Çukurova Learning Tools and Technologies

2nd. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Aydın, Turkey, 16 - 19 April 2008, pp.442-449

Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma

2nd. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Aydın, Turkey, 16 - 19 April 2008, pp.1156-1164

AB Hayatboyu Öğrenme Sürecinde Uzaktan Eğitim Yurtdışı Proje Deneyimleri

2nd. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Aydın, Turkey, 16 - 19 April 2008, pp.69-77

Web Tabanlı Öğretimin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi

Second International Confrence on Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning, İstanbul, Turkey, 27 - 29 March 2008, pp.633-641

Çukurova Üniversitesi Adana MYO Uzaktan Öğretim Programı On-Line Sınavlarda karşılaşılan Teknik Problemler

Second International Confrence on Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning, İstanbul, Turkey, 27 - 29 March 2008, pp.746-752

Comparison of e-Learning Applications in Turkiye and Spain

Second International Confrence on Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning, İstanbul, Turkey, 27 - 29 March 2008, pp.866-868

Uzaktan Eğitim ve Adana Meslek Yüksekokulu

Second International Confrence on Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning, İstanbul, Turkey, 27 - 29 March 2008, pp.92-100

AB Eğitim Sürecinde Adana MYO-Barcelona e-Öğrenme Yurtdışı Proje İzlenimleri

Second International Confrence on Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning, İstanbul, Turkey, 27 - 29 March 2008, pp.83-91

Books & Book Chapters

Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Mesleki Eğitimde Kullanımı

in: Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar-II Cilt 2, ZAHAL ONUR, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.279-300, 2020

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Materyal ve İçerik Geliştirme

in: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Erkan TEKİNARSLAN, Melih Derya GÜRER, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.267-286, 2019

Teknolojinin Eğitimde Kullanılmasında Güncel Yaklaşımlar

in: Öğretim Teknolojileri, Tuğba YANPAR YELKEN, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.205-228, 2019

Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programlarının Kodlama/Programlama Eğitimi Kavramları Açısından İncelenmesi

in: İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk, Sinan Olkun, Mehmet Engin Deniz, Mehmet Toran, Mehmet Hayri Sarı, Halil Kamışlı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.467-486, 2019

Akademik Personel ve Öğretmenlerin Öğretim Stilleri Arasındaki İlişki

in: Eğitim Bilimlerinde Örnek Araştırmalar, Adem İŞCAN, Editor, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.645-659, 2018

Other Publications