Ögretimi ayrıntılama kuramına dayalı tasarlanan web tabanlı eszamansız uzaktan ögretim uygulamasının üniversite ögrencilerinin akademik basarısına etkisi


Özonur M. , TEKDAL M.

XIII. Ulusal Egitim Bilimleri Kurultayı konferansı, Malatya, Türkiye, 6 - 09 Temmuz 2004, ss.1-13

  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-13

Özet

Bu çalışmada etkileşimli bir öğretim ortamı hazırlamak ve Öğretimi Ayrıntılama Kuramı’na dayalı tasarlanan Web Tabanlı 
Eşzamansız Uzaktan Öğretim Uygulaması ile aynı konuda geleneksel öğreten merkezli yöntemle yapılan öğretimi 
karşılaştırarak bunların akademik başarıya etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca Çukurova Üniversitesi’nde verilmekte 
olan dersleri web üzerinde sunmak ve ülkemizdeki uzaktan eğitim konusundaki çalışmalara katkıda bulunmak üzere 
çalışılmıştır. 
Yapılan çalışma, deneme modelinde bir çalışma olup gerçek deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmada bir deney ve bir 
kontrol grubu belirlenmiştir. Deney grubunda öğretim, Öğretimi Ayrıntılama Kuramı’na dayalı olarak hazırlanan uzaktan 
öğretim materyali kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda ise öğretim, geleneksel yöntemle yapılmıştır. 
Araştırma “öntest-sontest kontrol gruplu deneme” modeline göre desenlenmiştir.