Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Decision Support System for Preventing Legionella Disease

JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, cilt.34, ss.875-881, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Decision Support System for Preventing Legionella Disease

JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, cilt.34, ss.875-881, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’deki Şirketlerin Müşteri Şikayetlerini Değerlendirme Sistemlerinin Araştırılması ve Analizi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.35, ss.753-768, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of the accuracy of classification algorithms on three data-sets in data mining: Example of 20 classes

International Journal of Engineering, Science and Technology, cilt.12, ss.81-89, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN AĞIRLIKLANDIRILMASI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, cilt.31, ss.17-31, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of organizational affective commitment on adopter categories by hospital personnel in Turkey

Research Journal of Management Sciences, cilt.8, ss.5-12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VERİ MADENCİLİĞİNDE VERİ TEMİZLEME VE TÜRK MÜZİĞİ VERİLERİ ÜZERİNDE UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.150-159, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEĞİŞİMİ YÖNETME VE EĞİTİMDE DEĞİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN BİR MOBİL UYGULAMA ÖNERİSİ

International Journal of Management and Administration, cilt.3, ss.225-238, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Sürekliliği Yönetiminde Kritik Başarı Faktörlerinin AHP Yöntemi ile Önceliklendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.241-254, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Resistance Factors to Using Health Information Technology in Turkey

Research Journal of Engineering Sciences, cilt.1, no.1, ss.1-11, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstatistiksel Veri Analizi için Bir Uzman Sistem

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.345-357, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performans Ölçümü ve Ölçüm Sistemleri: Genel Bir Bakış

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.545-562, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performans Ölçümü ve Ölçüm Sistemleri: Genel Bir Bakış

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.545-562, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Personel Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesi için Bir Karar Destek Yazılımı Uygulaması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.289-300, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otomotiv sektöründe kurumsal karne uygulamasına dayalı performans yönetim sistemi kurulması ve değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.229-244, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lojistik Bilişim Sistemlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uzman Sistem

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.249-265, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE'DEKİ TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİ VE BİLİŞİMİN YERİ

TSE Standart Dergisi, no.497, ss.39-49, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'deki Tekstil İşletmelerinin Bilişim Teknolojisi Altyapısına Bir Bakış

Tekstil ve Konfeksiyon, ss.84-88, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’xxdeki Tekstil İşletmelerinin Bilişim Teknolojisi Altyapısına Bir Bakış

Tekstil Ve Konfeksiyon, cilt.2, ss.84-88, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN UZMAN GÖRÜŞLERİNE GÖRE AĞIRLIKLANDIRILMASI

I. ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2019, cilt.1, no.2, ss.0-5

Endüstriyel Atık Yönetiminde Kritik Başarı Faktörlerinin AHP Yöntemi ile Önceliklendirilmesi

I. ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Adana, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2019

7/24 Çalışan Prosese Toplam Verimli Bakım Uygulama Çalışması

6 th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019

Eğitim ve Katılımcılık: Üniversite Öğrencilerinin Mobil Uygulama Kullanımına Etkisi

International Congress of the Turkey Vision (ICTV – 2019), Adana, Türkiye, 18 - 20 Mart 2019

İnternet’in Yazılı Basına Etkisi ve Dijital Gazete OkumayıEtkileyen Faktörler

International Congress of the Turkey Vision (ICTV – 2019), Adana, Türkiye, 18 - 20 Mart 2019

Küresel İnovasyon Endeksi Başarıları ile Üniversite Başarılarının İlişkisi

IMSEC 2018 3rd International MediterraneanSCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018

B2B ELEKTRONİK TİCARETTE E-TEDARİK SİSTEMİNDE SATIN ALMADAVRANIŞININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE İNCELENMESİ: ANKETÇALIŞMASI

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Zirvesi 2018– ETMS2018, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.57-64

Demiryolları Taşımacılığının Performans Ölçümü

II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, (BILMES EN-NAT 2018), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.416-417

türkiyede endüstri mühendisliğinde yapılan tezlerin sınıflandırılması

II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, (BILMES EN-NAT 2018), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.728-729

B2B Elektronik Ticarette E-tedarik Sisteminde Satın Alma Davranışının Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi

38. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM), Eskişehir, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018

Financial Risk Analysis Expert System forAutomotive Industry in Turkey

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.133

Critical Success Factors of Higher Education and The Place of Innovation in Future Universities

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.134

The Role of Information Systems and Technology in Innovation Management of SMEs in Southern Turkey

11th International Management Conference ?The Role of Management in the Economic Paradigm of the XXIst Century, on Economic Research,, Bükreş, Romanya, 2 - 03 Kasım 2017, cilt.11, no.1, ss.248-254

PRIORITIZATION OF CRITICAL SUCCESS FACTORS IN BUSINESSCONTINUITY MANAGEMENT WITH AHP METHOD

International Conference on Economic Research, Antalya, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2017

A Study of Adopter Categories among Healthcare Personnel in a Hospital in Turkey

International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), Elazığ, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017

?The Awareness of E-museums in Turkey and Thoughts on the Effects of E-Museums on Education?

International Turkic World Symposium 2017, Upsala, İsveç, 29 Eylül - 03 Ekim 2017, ss.284-292

DECISION SUPPORT SOFTWARE IN RATE OF INNOVATION ADOPTION: InoApp

International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), 22 - 26 Mart 2017

The Comparison of Art and Engineering People in Turkey About the Awareness and Usage of E museums

the 2nd Asian Symposium on the Humanities and Arts for Peace, Fukuoka, Japan., 4 - 06 Haziran 2016

A Strategic Approach to Reengineering Turkish Export Marketing System

The 4th and 5th World Conference on Integrated Design and Process Technology, Dallas, Amerika Birleşik Devletleri, 04 Haziran 2010 - 06 Haziran 2000, ss.1-10

Gap Analysis for Industrial Engineering Education

7th WFEO World Congress on Engineering Education, Mobility of Engineers, Budapeste, Macaristan, 4 - 08 Mart 2006, ss.1-6

Performans Ölçüm Modellerinin Karşılaştırılması ve Tedarik Zinciri Yönetimindeki Yeri

YA/EM’2005 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXV. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2005

ERP Uygulamasında Kritik Başarı Faktörleri

YA/EM’ 2004 Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği XXIV Ulusal Kongresi, Adana, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Ofis Ürünleri Satan Bir E-Perakende Sitesinin Satış ve Teslim Performansının Özdüzenleyici Haritalar ile Analizi

Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Mahmut Turhan, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.81-96, 2019

Innovation Mix Decisions And Recommendations For A SustainableDevelopment: Turkish Case For Smes

RESEARCH REVIEWS IN ENGINEERING, Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ, Ahmet ÇİFÇİ, Altan YILMAZ, Editör, Gece Akademi, ss.75-92, 2019