Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mirasın Reddinin Diğer Mirasçılar Bakımından Sonuçları

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.641-674, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Viyana Satım Konvansiyonu (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Kurulması

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.39-65, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Medeni Kanununa Göre Tescile Tâbi Olmayan Kanunî İpotekler

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.26, sa.3, ss.239-267, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eklenecek Değerler

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, ss.215-245, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tüzel Kişilerin Tüketici Niteliği

LEGAL HUKUK DERGİSİ, cilt.13, sa.156, ss.71-86, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1980 Tarihli Milletlerarası Mal Satımı Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın Uygulama Alanı

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.28-68, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Konvansiyonu Kapsamında Satılan Malın Ayıplı Olduğu Haller

Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi, ss.24-60, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstisna Akdi ve Hasarın Geçmesi Sorunu

Adana Barosu Dergisi, sa.5, ss.110-117, 2008 (Hakemsiz Dergi)

İşverenin Eşit Davranma Borcu

Adana Barosu Dergisi, sa.3, ss.55-64, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Kontrgaranti

Adana Barosu Dergisi, sa.1, ss.161-190, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yapay Rahim Teknolojisi ve Ceninin Hukuki Konumuna Etkisi

IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Ocak 2021, ss.417-418

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretler

9. Tüketici Hukuku Kongresi Online, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2020, ss.1-68

Kordon Kanı Bankacılığına Dair Hukuki Sorunlar

III. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, cilt.1, ss.423-439

Boşanma Davasının Sonuçları Yönünden Arabuluculuk

İksad 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.519-529

Mirastan Yoksunluğa İlişkin Tartışmalı Meseleler

Zeugma 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019, ss.380-390

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Üçüncü Maddesi Bağlamında Tüzel Kişinin Tüketici Niteliği Sorunu

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, cilt.1, ss.315-332

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun?un Üçüncü Maddesi Bağlamında Tüzel Kişilerin Tüketici Niteliği Sorunu

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, ss.315-332

Kitap & Kitap Bölümleri

DİJİTAL ORTAMDA TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASI

DİJİTAL OKURYAZARLIK: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler, Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu,Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül,Dr. Ahmet Kılıç,Dr. Mustafa Küçükali, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.211-256, 2020

Teminat Sözleşmelerinde Rücu İlişkileri

Xıı Levha Yayıncılık, İstanbul, 2009