Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2015 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk / Medeni Hukuk, Türkiye

 • 2005 - 2008 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk / Medeni Hukuk, Türkiye

 • 1999 - 2004 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Doktora

  TÜRK BORÇLAR KANUNU VE VİYANA SATIM KONVANSİYONU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA GÖNDERME SATIMI

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

 • 2008 Yüksek Lisans

  TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU İLİŞKİLERİ

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk / Medeni Hukuk

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

 • C1 İleri Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2021Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi

  Mesleki Eğitim , Türkiye Barolar Birliği

 • 2021Sağlık Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi

  Mesleki Eğitim , İzmir Bakırçay Üniversitesi

 • 2021Tüketici Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi

  Mesleki Eğitim , İstanbul Ticaret Üniversitesi

 • 2020İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi

  Mesleki Eğitim , Çukurova Üniversitesi

 • 2019Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi

  Mesleki Eğitim , Çukurova Üniversitesi

 • 2019İnsan Zararlarında Tazminat Kursu

  Diğer , İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 3. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, 9-12 Ekim 2019, Antalya

 • 2019İdari Yargıda Malpraktis ve Rücu Davaları Süreçleri

  Diğer , İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 3. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, 9-12 Ekim 2019, Antalya

 • 2019Sağlık Turizmi Hukuku Kursu

  Diğer , İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 3. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, 9-12 Ekim 2019, Antalya

 • 2019Ceza Hukukunda Uzlaştırmacı Eğitimi

  Diğer , Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 • 2018Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar, Bilirkişilik Uzmanlık Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 • 2018Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar, Bilirkişilik Uzmanlık Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 • 2017Bilirkişilik Temel Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 • 2016Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

  Diğer , Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi