Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2020 9. Tüketici Hukuku Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Paneli

  Panelist

  Adana, Türkiye

 • 2019 3. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, (Bildirili Katılımcı), İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 9-12 Ekim 2019, Antalya

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2019 "Viyana Satım Konvansiyonu (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Kurulması", Sözleşmeler Hukukunda Güncel Meseleler Kongresi, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 12 Haziran 2019, (Konuşmacı)

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2019 Boşanma Davasının Sonuçları Yönünden Arabuluculuk, Uluslararası 3. İksad Sosyal Bilimler Kongresi, 8-9 Mart, (Konuşmacı)

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2019 Aile İçi Şiddet İddiası İçeren Uyuşmazlıklar Yönünden Aile Arabuluculuğunun Uygulanabilirliği Sorunu, 1. Uluslararası Akdeniz Kongresi, (Konuşmacı), Mersin, 1-3 Mart 2019

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2019 Mirastan Yoksunluğa İlişkin Tartışmalı Meseleler, Zeugma 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 18-20 Ocak 2019, (Konuşmacı)

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2018 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Üçüncü Maddesi Bağlamında Tüzel Kişinin Tüketici Niteliği Sorunu, V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, 2-3 Kasım 2018, (Konuşmacı)

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 "Tİcari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü" Adana Barosu (Dinleyici)

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2017 "Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Işığında Kira Sözleşmeleri", Adana Barosu (Konuşmacı)

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2016 "Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu'nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu", Kadir Has Üniversitesi (Dinleyici)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 "5. Tüketici Hukuku Kongresi - Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları", (Dinleyici)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 "4. Tüketici Hukuku Kongresi - Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları", (Dinleyici)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 "Yeni Milletlerarası Satım Hukukumuz: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması", Bilgi Üniversitesi (Dinleyici)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu", Bilgi Üniversitesi (Dinleyici)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 "Türk-İsviçre Hukuk Günleri, Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu", İstanbul Üniversitesi (Dinleyici)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Burslar

 • 2012 - 2013 Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

  TÜBİTAK