Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tüzel Kişilerin Tüketici Niteliği

LEGAL HUKUK DERGİSİ , vol.13, no.156, pp.71-86, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

İstisna Akdi ve Hasarın Geçmesi Sorunu

Adana Barosu Dergisi , no.5, pp.110-117, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

İşverenin Eşit Davranma Borcu

Adana Barosu Dergisi , no.3, pp.55-64, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kontrgaranti

Adana Barosu Dergisi , no.1, pp.161-190, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hassas (Özel Nitelikli) Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 July 2022, pp.647-648

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Unutulma Hakkına Dair Açık Bir Düzenlemeye İhtiyaç Olup Olmadığı Sorunu

Hukukun Güncel Meseleleri Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 10 - 13 February 2022, pp.161-163

Yapay Rahim Teknolojisi ve Ceninin Hukuki Konumuna Etkisi

IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, İzmir, Turkey, 8 - 10 January 2021, pp.417-418

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretler

9. Tüketici Hukuku Kongresi Online, İstanbul, Turkey, 26 - 28 November 2020, pp.1-68

Viyana Satım Konvansiyonu (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Kurulması

Sözleşmeler Hukukunda Güncel Meseleler Kongresi, Adana, Turkey, 12 June 2019, pp.39-65

Kordon Kanı Bankacılığına Dair Hukuki Sorunlar

III. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 October 2019, vol.1, pp.423-439

Boşanma Davasının Sonuçları Yönünden Arabuluculuk

İksad 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.519-529

Mirastan Yoksunluğa İlişkin Tartışmalı Meseleler

Zeugma 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019, pp.380-390

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun?un Üçüncü Maddesi Bağlamında Tüzel Kişilerin Tüketici Niteliği Sorunu

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.315-332

Books & Book Chapters

Yapı İpoteği (TMK m. 893/I-3, m. 895-897)

On İki Levha Yayıncılık , İstanbul, 2022

DİJİTAL ORTAMDA TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASI

in: DİJİTAL OKURYAZARLIK: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler, Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu,Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül,Dr. Ahmet Kılıç,Dr. Mustafa Küçükali, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.211-256, 2020

Teminat Sözleşmelerinde Rücu İlişkileri

Xıı Levha Yayıncılık, İstanbul, 2009

Metrics

Publication

26

Project

1

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals