Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tarihsel Tanıklık Olarak Resim: Goya?nın Savaşın Felaketleri Dizisi İçin Notlar

Ç.Ü Eğitim Faku?ltesi Dergisi, ss.1-5, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öyku?lu? Resimler

2006 Du?nya Felsefe Gu?nu? Felsefe, Sanat ve Bilim İlişkileri Sempozyumu, Adana, Türkiye, 1 - 05 Ocak 2016, ss.1-5

Üniversiteyi ve Sanat Eğitimini Yeniden Du?şu?nmek

Gu?nu?mu?z Sanat ve Tasarım Eğitimine Eleştirel Bakışlar Panel Dizisi, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Ocak 2016, ss.1-5

Diğer Yayınlar