Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1991 - 1996 Sanatta Yeterlik

  Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Anasanat, Türkiye

 • 1985 - 1991 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Anasanat, Türkiye

 • 1980 - 1984 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1996 Sanatta Yeterlik

  ÜRETİM BİÇİMİ OLARAK SANAT KURAMI BAĞLAMINDA SANAT ÜRÜNÜNÜN BİLGİ BİÇİMİ OLARAK İNCELENMESİ

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anasanat

 • 1991 Yüksek Lisans

  ÇAĞIMIZ SANATINDA YENİYİ ARAMA SÜREÇLERİ SORUNSALINA DENEYSEL BİR YAKLAŞIM

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anasanat