Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Relaxant Mechanisms of Hydrogen Sulfide in Corpus Cavernosum

VASCULAR EFFECTS OF HYDROGEN SULFIDE: METHODS AND PROTOCOLS, cilt.2007, ss.137-150, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Characterization of relaxant mechanism of H2S in mouse corpus cavernosum

CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY, cilt.43, ss.503-511, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protective effect of quercetin, a polyphenolic compound, on mouse corpus cavernosum

FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY, cilt.24, ss.223-232, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The location of photodegradable nitric oxide store in the mouse stomach fundus

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, cilt.548, ss.137-143, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Selective modifiers of glutathione prevent restoration of photorelaxations in mouse gastric fundus

FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY, cilt.19, ss.503-509, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evidence for the interaction between nitric oxide and vasoactive intestinal polypeptide in the mouse gastric fundus

JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS, cilt.299, ss.945-950, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of thiol modulators on nitrergic nerve- and S-nitrosothiols-induced relaxation in duodenum

Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, cilt.24, ss.143-150, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

.The involvement of multible K+ channels in photorelaxation in mouse gastric fundus

ANNALS OF MEDICAL SCIENCES, cilt.11, ss.1-6, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The involvement of multiple K+ channels in photorelaxation in mouse gastric fundus

Annals of Medical Sciences, cilt.11, ss.1-6, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Effects of some agents affecting K+ channels on the isolated mouse vas deferens

ANNALS OF MEDICAL SCIENCES, cilt.8, ss.1-6, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzole kurbağa akciğer şeritleri ve izoprenalin

Ç. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, cilt.8, ss.35-42, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Düz kasta spazmolitik etkinliğin yeni bir yöntemle değerlendirilmesi üzerine bir çalışma.

Ç. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, cilt.7, ss.121-130, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fare Duedonum Dokusunda Nitrerjik Gevşemelerde S-Nitrozotiyollerin Rolü

19. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2007, ss.293

Antioxidant effect of quercetin on the nitrergic neurotansmitter in the mouse gastric fundus

XVth World Congress of Pharmacology 2006, Bejing, Çin, 02 Temmuz 2006 - 07 Temmuz 2007, ss.435

Antioxidant effect of quercetin on the nitrergic neurotansmitter in the mouse gastric fundus

XVth World Congress of Pharmacology 2006, Bejing, Çin, 02 Temmuz 2006 - 07 Temmuz 2007, ss.435

Fare duedonum kasında nitrerjik innervasyonun farmakolojij özelliği.

18. Ulusal Farmakoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2005, ss.291

Effect of nitric oxide on mouse duodenal motility

4th EPHAR Congress, Porta, Portekiz, 14 - 17 Temmuz 2004, ss.64

Kitap & Kitap Bölümleri

The Relaxant Mechanisms of Hydrogen Sulfide in Corpus Cavernosum

Vascular effect of HYDROGEN SULFİDE, Beltowski J., Editör, Humana Press, Inc. , Newyork, ss.137-150, 2019

Helmint infeksyonlarının Kemoterapisi

Goodman & Gilman'ın Farmakoloji ve Tedavi El Kitabı, Ş. Remzi Erdem, Müberra Devrim Güner, Editör, Güneş Tıp İstanbul Kitabevi, Ankara, ss.872-882, 2017

Gastrointestinal Motilite ve Su Akışı; Kusma; Safra ve Pankreas Hastalıkları

Goodman & Gilman'ın Farmakoloji ve Tedavi El Kitabı, Ş. Remzi Erdem, Müberra Devrim Güner, Editör, Güneş Tıp İstanbul Kitabevi, Ankara, ss.799-818, 2017

Farmakogenetik

Eczacının Başvuru Rehberi, Yakıncı C; G.Aktay, Editör, Fersa Obset, Ankara, ss.161-165, 2015

İnhalasyon yoluyla kullanılan ilaçlar

İnhalasyon yoluyla kullanılan ilaçlar: İnhalasyon tedavisi, Hastürk S., Editör, Bilmedya Grup Yayınevi, İstanbul, 2002