Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1989 - 1992 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Farmakoloji, Dahili Tıp Bilimleri/ Farmakoloji Anabilim Dalı, Türkiye

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2012Sağlık ve Tıp

  Essential Clinical Research& GCP for Trial Investigators , , Brookwood International Academy and Novo Nordisk Investigator Academy workshop

 • 2008Sağlık ve Tıp

  İyi Klinik Araştırmalar Kursu , Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Kurulu

 • 2008Sağlık ve Tıp

  SMG Çevrim Kursu , Ç.Ü. Tıp Fakültesi

 • 2008Diğer

  Stresle Başa Çıkma Yöntemleri , Ç.Ü.Tıp Fakültesi

 • 2007Sağlık ve Tıp

  Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası , Ç.Ü. Tıbbi Bilimler Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • 2007Sağlık ve Tıp

  Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Akademi toplantısı , AİFD Akademi

 • 2007Sağlık ve Tıp

  Rasyonel Farmakoterapi Sempozyumları Dizisi-8, Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı , Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu ve Geriatri Derneği

 • 2006Sağlık ve Tıp

  Genetik Araştırmalarda Kullanılan Yöntemlerin Farmakolojide Uygulamaları , Türk Farmakoloji Derneği 13. Farmakoloji Eğitim Sempozyumu

 • 2005Diğer

  Probleme Dayalı Öğrenim , Ç.Ü. Tıp Fakültesi

 • 2005Sağlık ve Tıp

  Nitrik Oksidin Farmakolojisi , Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitim Sempozyumları Programı

 • 2004Diğer

  İnsan İlişkileri ve İletişim İlkeleri sempozyumu , Kasımpaşa Deniz Hastanesi Baştabipliği

 • 2004Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Program Geliştirme ve Grup Dinamikler Kursu , Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2004Eğitim Yönetimi ve Planlama

  III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi , Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2003Sağlık ve Tıp

  17. Ulusal Farmakoloji Kongresi ve 1. Klinik Farmakoloji Sempozyumu , Türk-Hollanda Farmakoloji Dernekleri

 • 2003Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu , İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi&Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2003Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğitimcinin Eğitimi , Door Training International

 • 2003Sağlık ve Tıp

  Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Ulusal Sempozyumu , Türk Tıp Dizini Oluşturma Kurulu

 • 2003Sağlık ve Tıp

  Kanıta Dayalı Tıp ve Eleştirel Değer Biçme kursu , Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi&Dokuz Eylül ÜniversitesiTıp Fakültesi

 • 2001Diğer

  Etkili İletişim, Çoşkulu Yaşam kursu , Ç.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 1998Sağlık ve Tıp

  İnternational Conference on Nitric Oxide: Peripheral and Central Actions , İnternational Conference on Nitric Oxide: Peripheral and Central Actions

 • 1998Sağlık ve Tıp

  Doğru Antibiyotik Kullanımı sempozyumu , Klinik Mikrobiyoji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

 • 1995Sağlık ve Tıp

  Farmakoloji Eğitim Seminerleri , Türk Farmakoloji Derneği

 • 1988Yabancı Dil

  İngilizce , Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü