Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

UVP und SUP in der Türkei

UVP-Report , vol.20, no.5, pp.250-256, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE DETERMINING EFFECTS OF LAND USES IN COASTAL AREAS OF SEFERİHİSAR, TURKEY

33rd Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, 2013, Canada Sustainable Development

STRATEGIC SPATIAL PLANNING AND SEA IN TURKEY

33rd Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, 2013, Canada

Determination of Square and Pedestrian ways as an Alternative Transportation Options in İzmir-Seferihisar.

Joint Conference, COST TU1002 Final Conference&CITTA 7th Annual Conference, Bridging The Implementation Gap of Accessibility Instruments and Planning Support Systems, 2014, Portugal

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Kullanıcı Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: Adana Örneği

International Conference on INNOVATION, SUSTAINABILITY, TECHNOLOGY and EDUCATION ın CIVIL ENGINEERING (ISTE-CE’xx2019), 13 - 15 June 2019 Sustainable Development

Türkiye'de Planlı Dönem Öncesi Ulaşım Sektörünün Değerlendirilmesi

Türkiye Peyzajları II. Ulusal Konferansı- Peyzaj Politikaları, İstanbul, Turkey, 20 - 21 November 2018 Sustainable Development

Institutional Responsibilities for Monitoring of Environmental Pollution

International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2018 Sustainable Development

Health Impact Assessment (HIA): A New Impact Assessment System in Decision Making

International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2018

Türkiye’de Sakinşehir Kavramının Turizm Sektörüne Katkılarının İncelenmesi

VII.Ulusal III.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu ”Turizmde Teknoloji ve İnovasyon”, Hatay/İskenderun, Turkey, 20 - 21 April 2018

Adana-Karaisalı İlçesinin Kırsal Turizm Olanaklarının Araştırılması

III. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu ``Turizmde Teknoloji ve İnovasyon??, Hatay, Turkey, 20 - 21 April 2018

Kentiçi Turizm Destinasyonlarına Ulaşılabilirliğin Değerlendirilmesi: Adana Örneği

III. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu ``Turizmde Teknoloji ve İnovasyon??, Hatay, Turkey, 20 - 21 April 2018

Evaluation of the Increasing Renewable Energy Investments in Turkey

International Conference on Geoscience, Energy and Materials, Kuala Lumpur, Malaysia, 10 - 12 April 2018 Sustainable Development

Kentsel Ekosistem Hizmetlerinin Sınıflandırılması ve Farklı Uygulama Örneklerinin İncelenmesi

Türkiye Peyzajları II.Ulusal Konferansı, İstanbul, Turkey, 20 - 21 November 2017, pp.186-197

Türkiye'de Planlı Dönem Öncesi Ulaşım Sektörünün Değerlendirilmesi

Türkiye Peyzajları II. Ulusal Konferansı- Peyzaj Politikaları, İstanbul, Turkey, 20 - 21 November 2017 Sustainable Development

Kırsal Kalkınmada Ekosistem Hizmetleri Yaklaşımı:Adana-Karaisalı Örneği

International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.167-174

Health Impact Assessment (HIA): A New Impact Assessment System in Decision Making

International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017

Health İmpact Assessment (HIA): A New Impact Assessment System in Decision Making

International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017

Institutional Responsibilities for Monitoring of Environmental Pollution

International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017 Sustainable Development

Sustainable Energy for Sustainable Cities: A Sample from Turkey

267th International Conference on Environment and Natural Science, Oxford, United Kingdom, 19 - 20 October 2017 Sustainable Development

The Evaluation of Turkey’xxs Transportation Policy Under The National Development Plans

International Science and Technology Conference, Berlin, Germany, 17 - 19 July 2017

The examples of Sustainable Local Development in Turkey: Seferihisar and Akyaka

International Science and Technology Conference, ISTEC 2017, 17 - 19 July 2017

The Evaluation of Turkey's Transportation Polcy Under The National Development Plans

International Science and Technology Conference, ISTEC 2017, Berlin, Germany, 17 - 19 July 2017

EVALUATION OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT PROCESS ON HYDROELECTRIC POWER PLANTS IN TURKEY

International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), 24 - 28 May 2016 Sustainable Development

EVALUTION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION IN TURKEY

InternationalConference on Engineering and NaturalSciences (ICENS) 2016, 24 - 28 May 2016 Sustainable Development

Smart City Models and Energy Saving

ICERE 2016International Conference on Environment and Renewable Energy, 25 - 27 May 2016 Sustainable Development

Determination Of Square And Pedestrian Ways As An Alternative Transportation Options In İzmir-Seferihisar

COST TU1002 Final Conference&CITTA 7th Annual Conference, Porto, Portugal, 23 - 24 October 2014

Türkiye'de SÇD Yönetmeliğine Doğru: Yasal ve Kurumsal Bir Değerlendirme

Uluslararası ÇED Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 November 2013

The Spatial Effects Of Deforested Areas By Forest Fires In Izmir-Seferihisar

International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Turkey, 24 - 26 October 2013 Sustainable Development

Strategic Spatial Planning and SEA in Turkey

33RD Annual Conference of International Association for Impact Assessment, Impact Assessment The Next Generation, Calgary, Canada, 13 - 16 May 2013

The Determining Effects of Land Uses on Coastal Areas of Seferihisar, TURKEY

33RD Annual Conference of International Association for Impact Assessment, Impact Assessment The Next Generation, Calgary, Canada, 13 - 16 May 2013 Sustainable Development

Adana Kentinin Mekansal Gelişimi ve Tarım Toprakları Üzerine Etkisi

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.1

Public Participation in Environmental Decision-Making on Major Energy Projects in Turkey: The Case of BTC Crude Oil Pipeline Project

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Nicosia, CYPRUS, 19 - 24 February 2007, pp.759-768 Sustainable Development identifier identifier

Türkiye?de İmar Planlarında Uygulanabilecek Bir Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Modelinin Geliştirilmesi: Adana Kenti Örneği

Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınları 2011/3, ISBN 978-605-01-0192-8, Aydın, Turkey, 21 - 24 October 2010, vol.2011/3, pp.32-43

Peyzaj Planı Nedir, Ne Olmalıdır?

Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınları 2011/3, ISBN 978-605-01-0192-8, Aydın, Turkey, 21 - 24 October 2010, pp.74-85

Sea of Urban Development Plans in Türkiye

AIA10 Conference Proceedings: The Role of Impact Assessment in Transitioning to the Green Economy, 30th Annual Meeting of the International Association for Impact Assessment, 6 - 08 April 2010

Adana?da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması ve Bu Duyarlılığı Arttırabilecek Önlemlerin Geliştirilmesi

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Adana Kent Sorunları Sempozyumu, (ZF2004BAP12 nolu Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi (yayın No 132) Sonuç Raporundan üretilmiştir)., Adana, Turkey, 9 - 10 May 2008, pp.363-382

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Yeniden Yapılanma Gerekliliği

Peyzaj Mimarlığı 3. Kongresi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2007, pp.425-431

A Knowledge-Based System for EIA Applications to Energy Plants in Türkiye: ÇEDINFO

International Congress on Information Technology in Agriculture, Food And Environment (ITAFE), Adana, Turkey, 12 - 14 October 2005, pp.148-155

Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı

Korunan Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildireler Kitabı, Isparta, Turkey, 8 - 10 September 2005, pp.261-269 Sustainable Development

Nemrut Dağı Milli Parkı Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Turizm, Çevre ve Kültür Sempozyumu, ISBN 975-483-641-8., İzmir, Turkey, 10 - 11 May 2004, pp.199-210 Sustainable Development

Avrupa Birliği Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönerge Taslağı ve Türkiye?deki Durum

IV Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Mersin, Turkey, 7 - 10 November 2001, pp.42-51

Sektörel Planlamalarda Peyzaj Mimarlarının Yeri

Peyzaj Mimarlığı Kongresi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2000, pp.515-522

Kentsel Gelişim Planlamalarında Çevresel Etki Değerlendirmesi

6. Ulusal Bölge Bilimi /Bölge Planlama Kongresi, Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Düzce, Turkey, 17 - 18 October 1996

Tarımsal Faaliyetlerde Çevresel Etki Değerlendirmesi

Tarım ve Çevre İlişkileri Sempozyumu, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mersin, Turkey, 13 - 15 May 1996, pp.457-466

Adana Kentsel Alanının Tarihi Süreç İçerisinde Tarımsal Alan Kayıplarına Etkisi

Tarım ve Çevre İlişkileri Sempozyumu, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mersin, Turkey, 13 - 15 May 1996, pp.599-607

Books & Book Chapters

TÜRKİYE?DE MEKANSAL PLANLAMA SÜRECİ VE ULAŞIM PLANLAMASI

in: Sosyal Bilimler, Siyaset ve Yönetim, Mustafa Fedai ÇAVUŞ, M. Burhanettin COŞKUN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.191-201, 2018

IMPORTANCE OF IMPLEMENTATIONS OF STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SEA) TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FROM MALAYSIAN PERSPECTIVE

in: ACADEMIC STUDIES IN ARCHITECTURE, PLANNING AND DESIGN, Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Samet AŞIKKUTLU, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.35-44, 2018

TÜRKİYE’DE MEKANSAL PLANLAMA SÜRECİ VE ULAŞIM PLANLAMASI

in: Sosyal Bilimler, Siyaset ve Yönetim, ÇAVUŞ, Mustafa Fedai COŞKUN, M. Burhanettin, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.191-201, 2018

Adana’da Kent İçinden Geçen Otoyolun Çevreye Etkilerinin Belirlenmesi ve Azaltıcı Önlemlerin Araştırılması

in: Çevre ve Ulaşım İlişkileri, Prof. Dr. Muzaffer YÜCEL, Dr. Deniz Çolakkadıoğlu, Editor, Karahan Kitabevi, Adana, pp.7-18, 2015 Sustainable Development

Adana’da Kent İçinden Geçen Otoyolun Çevreye Etkilerinin Belirlenmesi ve Azaltıcı Önlemlerin Araştırılması

in: Çevre ve Ulaşım İlişkileri, Muzaffer YÜCEL, Deniz Çolakkadıoğlu, Editor, KARAHAN kİTABEVİ, Adana, pp.7-18, 2015 Sustainable Development

Developing Spatıal Use Proposals According to Cittaslow Criteria in İzmir-Seferihisar and Evaluation of Different Transport Options

in: Assessing Usability of Accessibility Instruments, M. Brömmelstroet, C. Silva, L. Bertolini, Editor, Off page, Amsterdam, pp.129-134, 2014

Developing Spatial Use Proposals According to Cittaslow Criteria in İzmir-Seferihisar and Evaluation of Different Transport Options

in: Assessing Usability of Accessibility Instruments, "Brömmelstroet M.", "Silve C.", "Bertolini L.", Editor, Eu Cost Office, Amsterdam, pp.129-134, 2014

A Strategic Environmental Assessment (SEA) of Urban Development Plans in Turkey: Case of Adana City

in: Stratejik Çevresel Değerlendirme ve Planlama (Strategic Environmental Assessment & Planning), Nuriye Peker Say, Editor, Tmmob Peyzaj Mimarları Odası Yayınları, Ankara, pp.183-213, 2011

The Requirement of Effective Public Participation for a High Quality Strategic Environmental Assessment (SEA) Practice

in: Stratejik Çevresel Değerlendirme ve Planlama (Strategic Environmental Assessment & Planning), Nuriye Peker Say, Editor, Tmmob Peyzaj Mimarları Odası Yayınları, Ankara, pp.265-281, 2011

Integrating Environment into Land-Use Planning Through Strategic Environmental Assessment (SEA): A Case Study on Environment Plans in Turkey

in: Urbanization, Land Use, Land Degradation and Environment, M., Mermut A.R., Celik A.P., Editor, Daya Publishing House, Delhi, pp.61-73, 2011 Sustainable Development

Introduction, Strategic Environmental Assessment (SEA)

in: Stratejik Çevresel Değerlendirme ve Planlama (Strategic Environmental Assessment & Planning), Nuriye Peker Say, Editor, Tmmob Peyzaj Mimarları Odası Yayınları, Ankara, pp.1-19, 2011

Public Participation In Environmental Decision-Making on Major Energy Projects in Turkey: The Case Of BTC Crude Oil Pipeline Project

in: Survival and Sustainability: Environmental Concerns in the 21st Century, H. Gökçekus, U. Türker, J. W. LaMoreaux, Editor, Springer-Verlag , Berlin, pp.759-769, 2011

Integrating Strategic Environmental Assessment (SEA) into Land-Use Planning: A Case Study on Urban Development Plan of Adana in Turkey

in: New Models for Innovative Management and Urban Dynamics, T. Panagopoulos, Editor, University Of Algarve, Faro, pp.137-148, 2009

Other Publications

Metrics

Publication

112

Citation (WoS)

235

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

247

H-Index (Scopus)

4

Project

20

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals