Türkiye?de İmar Planlarına Uygulanabilecek Bir Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Modelinin Geliştirilmesi: Adana Kenti Örneği. Sonuç Raporu, TÜBİTAK Proje No:107Y147. Ç.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana.


SAY N. , YÜCEL M. , ERGİNKAYA C.

Teknik Rapor, 2010

  • Basım Tarihi: 2010