Mersin Örneğinde Kentsel Gelişmenin Doğal Yapı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi ve Yeni Kentsel Kullanım Alanlarının Önerilmesi.Sonuç Raporu, TÜBİTAK Proje No: 108Y330, Ç.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana.


SAY N. , YÜCEL M. , FİSİNOĞLU M., SİREL B. , ERGİNKAYA C.

Teknik Rapor, 2012

  • Basım Tarihi: 2012