Kentsel Dönüşüm Projelerinde Kullanıcı Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: Adana Örneği


ÖZYURT ÖKTEN S. S. , SAY N. , Alaş C.

International Conference on INNOVATION, SUSTAINABILITY, TECHNOLOGY and EDUCATION ın CIVIL ENGINEERING (ISTE-CE’xx2019), 13 - 15 Haziran 2019