Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Supplemental LED lighting increases pansy growth

HORTICULTURA BRASILEIRA, cilt.33, ss.428-433, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Floral Fragrances of Daffodil under Salinity Stress

ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, cilt.20, ss.10600-10610, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of physical, mechanical, and structural seed properties of pepper cultivars

INTERNATIONAL AGROPHYSICS, cilt.29, ss.107-113, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

CHEMICAL INVESTIGATION ON Rose damascena Mill. VOLATILES; EFFECTS OF STORAGE AND DRYING CONDITIONS

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, cilt.14, ss.105-114, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DETERMINATION OF VOLATILE COMPOUNDS OF THE FIRST ROSE OIL AND THE FIRST ROSE WATER BY HS-SPME/GC/MS TECHNIQUES

AFRICAN JOURNAL OF TRADITIONAL COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINES, cilt.12, ss.145-150, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Heat-stress Tolerance of Some Strawberry (Fragaria x ananassa) Cultivars

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, cilt.41, ss.244-249, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Disinfection Conditions and Culture Media on in vitro Germination of Sea Daffodil (Pancratium maritimum)

Journal of Biological& Environmental Sciences (JBES), cilt.12, ss.13-22, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Growth and physiological responses of `Chrysanthemum paludosum? under salinity stress

Journal of Biological& Environmental Sciences (JBES), cilt.11, ss.59-66, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The effects of top coat substrates on seedling growth of marigold.

JOURNAL OF APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.9, ss.66-72, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LED Aydınlatma Sisteminin Domates Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkileri.

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, no.2, ss.71-75, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Phytoremediation by Ornamental Plants.

4TH International Agriculture Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.161

A Cut Flower cultivation under Saline Conditions: C. morifolium Ramat `Bacardi?

4TH International Agriculture Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.197

Glycosmis pentaphylla: As An Alternatıve Woody Landscape Plant.

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.406

The Usage of Severinia buxifolia as an Ornamental Plant.

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.407

Importance of disinfection conditions on in vitro culture of Pancratium maritimum.

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress -IMSEC 2017, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.669

The Effects of Nitrogen on Growth and Physiological Features of Lavender.

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.746-754

Native Succulent Plants of Turkey: An overview.

International symposium on biodiversity and edible wild species, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.335

II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu

II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2016, ss.79

Turunçgil Yasemini?nin (Murraya paniculata) Süs Bitkisi Olarak Kullanımı

İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, Niğde, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2013, cilt.1, ss.441-448

Tuz Stresinin Sümbül (Hyacinthus orientalis) Bitkisinin Gelişimine Etkisi.

V. Süs Bitkileri Kongresi, Yalova, Türkiye, 6 Mayıs - 09 Aralık 2013, cilt.2, ss.860-865

Protein in strawberry plants (Fragaria x ananassa Duch.) under heat stress

15th European Congress on Biotechnology, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2012, ss.29

Microwave, Convective and Vacuum Drying of Mallow Leaves and Determination of the Some Quality Parameters.

International Symposium on Biotechnology and other Omics in Vegetable Science, Antalya, Türkiye, 29 Nisan - 02 Mayıs 2012, ss.71

Soğanlı Botanik Parkının Mekansal Kullanım Açısından Değerlendirilmesi.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu-Bursa 3. Kent Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2011, ss.105-112

Çilek bitkisinin yüksek sıcaklığa toleransında moleküler değişimler.

Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Eskişehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2011, ss.103

Çilekte Yüksek Sıcaklığa Bağlı Çiçek Tozu Canlılığı ve Çimlenme Oranı.

Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Eskişehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2011, ss.811-815

Çilek Yaprak Dokularının Toplam Fenolik İçeriği ve Antioksidan Kapasitesi.

Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Eskişehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2011, ss.817-822

Ornamental Plant Response to Temperature under Global Warming.

The 1st International Symposium on Environment and Forestry, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, ss.1445-1446

Lale Soğanı ve Frezya Kormlarında Depolama Koşullarının Çiçeklenme Üzerine Etkisi.

IV. Süs Bitkileri Kongresi, Mersin, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.112-119

Lisianthusda Unicanazole Uygulamalarının Vazo Ömrüne Etkisi.

IV. Süs Bitkileri Kongresi, Mersin, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.103-111

Soğanlı Süs Bitkilerinde Soğuklama İhtiyacı ve Çiçeklenme

IV. Süs Bitkileri Kongresi, Mersin, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.444-450

Total Soluble Sugars in Tulip Bulbs and Freesia Corms during Storage

6th International Postharvest Symposium, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2009, cilt.877, ss.1791-1797 identifier identifier

Antioxidative Enzyme Activities in Strawberry Plants under Cadmium Stres.

Arte?First International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Eylül 2009, ss.181-183

Soğuğa Alıştırma Uygulamasının Çilek Bitkisinin Düşük Sıcaklığa Toleransına Etkisi.

III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2009, ss.240-246

Physiological and Molecular Effects of High Temperature on Plant Growth and Development.

1st International Congress on Global Climate Changes and Agriculture, Tekirdağ, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2009, ss.242-253

Bağcılık ve Küresel Isınma

Ulusal Bağcılık-Şarapçılık Sempozyumu ve Sergisi, Denizli, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2008, ss.51-57

Bazı Çilek Çeşitlerinde Yüksek Sıcaklığa Toleransın Belirlenmesi.

V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2007, ss.32-36

Clustering of some local common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes based on carbohydrate metabolism.

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 24 Şubat 2007, cilt.2, ss.467-474

Carbohydrate metabolism in pepper (Capsıcum annum L.) seedlings under high temperature stress.

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 24 Şubat 2007, cilt.2, ss.753-760

Soğukta ve Adi depo Koşullarında Muhafaza edilen Lale Çeşitlerinde Bazı Bitkisel Özelliklerin Değişimi.

III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2006, ss.442-449

Bazı yerel fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinin arasındaki akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi.

XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 31 Ağustos - 02 Eylül 2005, ss.304-308

Comparison of different in vivo methods for chromosome duplication in muskmelon (Cucumis melo)

2nd International Symposium on Cucurbits, Tsukuba, Japonya, 28 Eylül - 01 Ekim 2001, ss.293-298 identifier identifier

COST Meeting. Çukurova Üniversitesi.

Examples of Some Application of Mycorrhization of Vegetable Production in Turkey., Adana, Türkiye, 7 - 09 Haziran 2001, ss.20-25