Prof.

NASİ ASLAN


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Education Information

1992 - 1995

1992 - 1995

Doctorate

Erciyes University, Sosyal Bilimler, Temel İslam Bilimleri, Turkey

1988 - 1991

1988 - 1991

Postgraduate

Erciyes University, Sosyal Bilimler, Temel İslam Bilimleri, Turkey

1983 - 1988

1983 - 1988

Undergraduate

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Turkey

Dissertations

1995

1995

Doctorate

Kayseri Şer?iyye Sicillerinde Hicri 1084, 1087 tarihli 81 ve 84 Numaralı Defterler ve İslam Hukuku Açısından Tahlili

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

1991

1991

Postgraduate

Usûlü?s-Serahsî?nin Tahlili

Erciyes University, Sosyal Bilimler Ensititüsü, Temel İslam Bilimleri

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Law

Academic Titles / Tasks

2006 - Continues

2006 - Continues

Professor

Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2000 - 2005

2000 - 2005

Associate Professor

Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

1996 - 2000

1996 - 2000

Assistant Professor

Inonu University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2001 - Continues

2001 - Continues

Head of Department

Cukurova University

2001 - Continues

2001 - Continues

Academic Board Member

Cukurova University

2005 - 2007

2005 - 2007

Member of the Senate

Cukurova University

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Klasik Fıkıh Metinleri

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Tillo Medreselerinde Fıkıh Eğitimi Memdûhiyye Medresesi Örneği

SİZGEN İ., ASLAN N.

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, vol.20, no.2, pp.569-592, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Eş‘arî Usûlcülerin Nesih Konusunda İmam Şâfiî’ye Yönelttiği Eleştiriler -Râzî ve Âmidî Örneği-

ASLAN N.

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.36, pp.1-15, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

OSMANLI CEZA MUHAKEMESİNDE OLAY YERİ ÖN İNCELEME -KEŞİF VE TAHRİR- RAPORLARI

KORKMAZ Ö. , ASLAN N.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.33, pp.239-259, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Şîrâzî’nin el-Mühezzeb Adlı Eserinde Enmâtî’ye Nispet Ettiği Görüşleri ve Şâfiî Mezhebindeki Yeri

ASLAN N. , SİZGEN İ.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.1-15, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

OSMANLI İLMİYE TEŞKİLÂTININ BOZULMASINA DÖNÜK BİR ELEŞTİRİ: SİNOBÎ ABDULLAH AHDÎ ÖRNEĞİ

ASLAN N. , KORKMAZ Ö.

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.19, no.1, pp.221-239, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

A Criticism to the Definition of the Ottoman Ilmiye Organization: The Case of Sinobi Abdullah Ahdi

ASLAN N. , KORKMAZ Ö.

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.19, no.1, pp.221-239, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2019

2019

THE POSSIBILITY AND LIMITS OF INTERPRETING THE NASS IN THE BASIS OF WISDOM

ASLAN N.

BILIMNAME, vol.37, no.1, pp.889-914, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2018

2018

Gâî Yorum/Makâsıd Açısından Hz. Ömer’in Sevad Arazisi İle İlgili Uygulamasına Yönelik Bir Değerlendirme

ASLAN N.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

İslam Hukukunda Makâsıd/Gâî İlke Bağlamında Doğabilecek Zararlı Sonuçların Dikkate Alınması Esası

ASLAN N.

Turkish Studies = Türkoloji Araştırmaları: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Makâsıd/Gâiî İlke Bağlamında Müdâyene Ayetinin Yorumu

ASLAN N.

Turkish Studies = Türkoloji Araştırmaları: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Hekim Sorumluluğu Bağlamında Aydınlatılmış Onam -İslam/Osmanlı Hukuku Uygulamaları

ASLAN N. , KORKMAZ Ö.

Journal of Turkish Studies, vol.13, pp.9-20, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Ahkâm Hadislerinde Psikolojik Etmenler: Regl Dönemindeki Talâk Üzerine Bir İnceleme

ASLAN N.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.17, no.1, pp.21-38, 2017 (National Refreed University Journal)

2017

2017

Öfkeli Şahsın Boşaması ile İlgili Rivayetin İslam Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi

ÇINAR F. , ASLAN N.

islam hukuku araştırmaları dergisi, no.29, pp.243-260, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Öfkeli Şahsın Boşanması İle İlgili Rivayetin İslam Hukuku Bağlamında Değerlendirilmasi

ÇİNAR F., ASLAN N.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.29, pp.243-260, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Öfkeli Şahsın Boşaması İle İlgili Rivayetin İslam Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi

ÇINAR F. , ASLAN N.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.29, pp.243-260, 2017 (International Refereed University Journal)

2016

2016

Adalet Medeniyeti Üzerine

ASLAN N.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.28, pp.9-27, 2016 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Şer?i İlimlerin Tahsilinde Tertibe Dair Bazı vesikalar

ASLAN N.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.187-198, 2005 (National Refreed University Journal)

2004

2004

Hanefilerin Umûmu l Belvâ ve Mâlikîlerin Amel i Ehli Medine İkesi Bağlamında Haber i Vahid in Değeri üzerine

ASLAN N.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, no.2, 2004 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Hanefîlerin Umûmü?l-Belvâ ve Mâlikîlerin Amel-i Ehl-i Medîne İlkesi Bağlamında Haber-i Vâhid?in Değeri Üzerine

ASLAN N.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.19-32, 2004 (International Refereed University Journal)

2003

2003

Klasik Dönem Ceza Kanunnâmeleri Bağlamında Osmanlı Hukûkunun Şer?îliği Üzerine

ASLAN N.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.17-44, 2003 (International Refereed University Journal)

2003

2003

Kısası Gerektiren Suçlar

ASLAN N.

Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2003

2003

Klasik Dönem Cezâ Kanunnâmeleri Bağlamında Osmanlı Hukukunun Şer îliği Üzerine

ASLAN N.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, 2003 (Other Refereed National Journals)

2001

2001

Hukukun Üstünlüğü ve İslam Hukuku.

ASLAN N.

İslami Araştırmalar, vol.14, no.2, pp.252-266, 2001 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2001

2001

İslam Hukuk Felsefesinin Esasları (Makâsıd), Mahiyeti ve Teşrîdeki Yeri

ASLAN N.

Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001 (Other Refereed National Journals)

2000

2000

Sünnetin Günümüze Taşınması

ASLAN N.

Diyanet İlmi Dergi, 2000 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

İslam Osmanlı Hukukunun Oluşumunda Fetvâ ve Kaza Münasebeti

ASLAN N.

Dinî :Araştırmalar, 1999 (Other Refereed National Journals)

1998

1998

Osmanlı Toplumunda Para Vakıflarının Kurumsallaşmasında Rol Oynayan Faktörler

ASLAN N.

Dini Araştırmalar, no.2, 1998 (Other Refereed National Journals)

1996

1996

İslam Hukukunda Hırsızlıkta Cezayı Gerektiren Nisabın Tespitinde Ölçü

ASLAN N.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.1, 1996 (National Non-Refereed Journal)

1995

1995

İslam Hukukunda Cezayı Gerektiren Nisabın Tespitinde Ölçü

ASLAN N.

İ.Ü. Darende İlahiyat Fakültesi Araştırma Dergisi,, 1995 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

ÖZGÜR DÜŞÜNCENİN FIKHÎ TEZÂHÜRÜ- İCTİHAT KURUMU-

ASLAN N. , ASLAN Ö. Z.

5.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Üsküp, Turkey, 27 - 30 June 2019, pp.841-845

2019

2019

FIKIHTA HÜKÜM BAĞLAMINDA NİYETİN AMELE ETKİSİ- BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM-

ASLAN N.

5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.834

2018

2018

SERAHSÎ’xxNİN USÛLÜ VE HANEFÎ USÛL ESERLERİ İÇİNDEKİ YERİ

ASLAN N. , KORKMAZ Ö.

Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları, Bishkek, Kyrgyzstan, 10 - 12 October 2018

2019

2019

GÜNEYDOĞU MEDRESELERİNDE FIKIH EĞİTİMİ -TİLLO MEMDÛHİYYE MEDRESESİ ÖRNEĞİ

SİZGEN İ., ASLAN N.

1. AKDENİZ ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, Mersin, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.121-128

2019

2019

ŞÎRÂZÎ’NİN el-MÜHEZZEB ADLI ESERİNDE ENMÂTÎ’YE NİSPET ETTİĞİ GÖRÜŞLERİN TESPİT ve TAHLİLİ

ASLAN N. , SİZGEN İ.

1. AKDENİZ ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Mersin, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.74-80 Sustainable Development

2019

2019

49 NUMARALI ADANA ŞER‘İYYE SİCİLİNİN MUHTEVA AÇISINDAN TAHLİLmVE DEĞERLENDİRİLMESİ

KORKMAZ Ö. , ASLAN N.

İKSAD III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 8 - 10 March 2019, pp.639-646

2018

2018

Müzenî’xxnin İmam Şâfiî’xxye Aykırı Görüşleri -Sarhoşun Talakı Örneği-

ASLAN N. , Sezer M. A.

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 17 - 21 October 2018

2018

2018

Sinobî Abdullah Ahdî b. Kadı Ali ve ed-Dürrü’l-Mensûr İsimli Eseri

ASLAN N. , KORKMAZ Ö.

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’xxta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu, 5 - 07 October 2018

2018

2018

Adana Şer‘i̇yye Si̇ci̇lleri̇ni̇n Genel Durumu ve 3 Numarali Adana Şer‘i̇yye Si̇ci̇li

KORKMAZ Ö. , ASLAN N.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018

2017

2017

Şer‘iyye Sicilleri Işığında Osmanlı Yargılama Hukukunda Ön Soruşturmalar

ASLAN N. , KORKMAZ Ö.

Third Sarajevo International Conference, 27 - 30 April 2017

2017

2017

EHL-i RE’xxY OLARAK HANEFÎLiK VE RE’xxYiN SINIRLARI -iBADETLER BAĞLAMINDAŞÂFİÎ MEZHEBİ İLE BİR MUKAYESE

ASLAN N.

IV. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’xxBÂN-I VELÎ SEMPOZYUMU-HANEFÎLİK-MÂTURÎDÎLİK, 5 - 07 May 2017

2017

2017

GÂÎ İLKE BAĞLAMINDA MÜDÂYENE AYETİNİN YORUMU

ASLAN N.

1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.101

2017

2017

İSLAM HUKUKUNDA MAKÂSID/GÂÎ İLKE BAĞLAMINDA DOĞABİLECEKZARARLI SONUÇLARIN DİKKATE ALINMASI ESASI

ASLAN N.

1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.100

2017

2017

HİKMET EKSENİNDE NASSLARIN YORUMLANMA İMKANI VE SINIRLARI

ASLAN N.

Uluslararasıİslam ve Yorum Sempozyumu Temel Tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar, Malatya, Turkey, 8 - 10 May 2017, pp.110-120

2017

2017

EHL-i RE?Y OLARAK HANEFÎLiK VE RE?YiN SINIRLARI -iBADETLER BAĞLAMINDA ŞÂFİÎ MEZHEBİ İLE BİR MUKAYESE

ASLAN N.

IV. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA?BÂN-I VELÎ SEMPOZYUMU-HANEFÎLİK-MÂTURÎDÎLİK, Kastamonu, Turkey, 5 - 07 May 2017, pp.200-205

2015

2015

Ahkam Hadislerinde Psikolojik Etmenler

ASLAN N.

Adana Uluslararası İslam Tıp -Tıbb-ı Nebevi - Kongresi, Adana, Turkey, 7 - 10 October 2015

2016

2016

İslam Perspektifinden Adalet Medeniyeti

ASLAN N.

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, Macedonia, 22 - 23 August 2016, pp.100-105

2009

2009

İslam Hukukunda Suların Kullanımı Paylaşımı ve Satışına Dair Ahlakî Ölçütler

ASLAN N.

Su Medeniyeti Sempozyumu, Konya, Turkey, 26 - 27 June 2009

2010

2010

Hz Peygamberin Kur an ı Beyanı ve Bunun Kur anın Anlaşılmasındaki Rolü

ASLAN N.

“Kur’an ve Hz. Peygamber” konulu IV. Kutlu Doğum Sempozyumunda, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2010

1998

1998

Milli Arşivimiz İçerisinde Şer iyye Sicilleri Eğitim ve Terminoloji Problemi

ASLAN N.

Başbakanlık I. Millî Arşiv Şûrâsı, Ankara, Turkey, 20 - 21 April 1998, pp.187-194

1997

1997

İslam Hukukunda Yargılamanın Temel İlkeleri ve Bu Bağlamda Hak ve Hürriyetlerin Korunması

ASLAN N.

Kur’ân Işığında Hak ve Hürriyetler Sempozyumu, Turkey, 13 - 14 December 1997

1996

1996

İslam Osmanlı Hukukunda Sulh Akitleri ve Muslihûn Arabuluculuk Müessesesi

ASLAN N.

Kur’ân’ da Barış ve Kardeşlik Sempozyumunda, İstanbul, Turkey, 22 - 23 September 1996

Books & Book Chapters

2020

2020

FIKIH HUKUK İLİŞKİSİNDE İNCE ÇİZGİ DİNDARLIK - HÜKÜMLERİN DİYANÎ BOYUTU -

ASLAN N.

in: İSLAM VE YORUM IV, Doç. Dr. Veysel ÖZDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTÜRK, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, pp.263-283, 2020

2019

2019

İslam Adliye Teşkilatında Yargılama Esaslarının Oluşumu ve İslam Medeniyetine Katkıları

ASLAN N.

in: İslam ve Yorum III, Emine Güzel, Serkan Demir, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Ankara, pp.401-415, 2019

2017

2017

Mali Hukuk

ASLAN N. , KAYAPINAR H.

in: İslam Hukuku El Kitabı, Türcan T., Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.549-575, 2017

2017

2017

Hikmet Ekseninde Nassların Yorumlanma İmkânı ve Sınırları

ASLAN N.

in: İslam ve Yorum, Karaman F., Editor, Malatya İlahiyat Vakfı, Malatya, pp.50-60, 2017

2014

2014

İslam Hukukunda Yargılama Etiği ve İlkeleri

ASLAN N.

Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, 2014

Episodes in the Encyclopedia

2008

2008

TDV İslam Ansiklopedisi

ASLAN N.

TDV Yayınları, pp., 2008

Supported Projects

2018 - 2022

2018 - 2022

HANEFİLERİN AHAD HABERLE AMELDEKİ METODU SERAHSİ ÖRNEĞİ

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive) , yılmaz a.

2012 - 2021

2012 - 2021

İslam Hukukunda İsti'bat Kavramı ve Yeni Kölelik İlişkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive)

2018 - 2020

2018 - 2020

İbn Hazm'ın Talak Ahkamına İlişkin Görüşleri

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive) , YILDIZBAKAN N.

2017 - 2018

2017 - 2018

Nikahta Mehir Akit İlişkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive) , Dere S. N.

2017 - 2017

2017 - 2017

ŞERİYYE SİCİLLERİ IŞIĞINDA OSMANLI YARGILAMA HUKUKUNDA ÖN SORUŞTURMALAR

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive)

2016 - 2017

2016 - 2017

LÜBAB KİTABINDA GEÇEN KÜLLİ KAİDELER VE ÖRNEKLERİ

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive) , değirmenci m.

2016 - 2017

2016 - 2017

Ebu İshak eş-Şirazinin İcma Anlayışı

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive) , Akkurt H.

2013 - 2017

2013 - 2017

İmam Müzeni'nin İmam Şafii ve Şafii Mezhebine Aykırı Görüşlerinin Tahkiki

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive)

2016 - 2016

2016 - 2016

İslam Perspektifinden Adalet Medeniyeti

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive)

2012 - 2016

2012 - 2016

Klasik Dönem Şii-İmami Fıkıh Usulü Anlayışı

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive)


Jury Memberships

March-2012

March 2012

Associate Professor Exam

DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ - MARMARA ÜNİV.