Prof.Dr.

NASİ ASLAN


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Eğitim Bilgileri

1992 - 1995

1992 - 1995

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

1988 - 1991

1988 - 1991

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

1983 - 1988

1983 - 1988

Lisans

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Türkiye

Yaptığı Tezler

1995

1995

Doktora

Kayseri Şer?iyye Sicillerinde Hicri 1084, 1087 tarihli 81 ve 84 Numaralı Defterler ve İslam Hukuku Açısından Tahlili

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

1991

1991

Yüksek Lisans

Usûlü?s-Serahsî?nin Tahlili

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensititüsü, Temel İslam Bilimleri

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , İslam Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2000 - 2005

2000 - 2005

Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

1996 - 2000

1996 - 2000

Yrd.Doç.Dr.

İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çukurova Üniversitesi

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Akademik Kurul Üyesi

Çukurova Üniversitesi

2005 - 2007

2005 - 2007

Senato Üyesi

Çukurova Üniversitesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Klasik Fıkıh Metinleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

OSMANLI CEZA MUHAKEMESİNDE OLAY YERİ ÖN İNCELEME -KEŞİF VE TAHRİR- RAPORLARI

KORKMAZ Ö. , ASLAN N.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.239-259, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

OSMANLI İLMİYE TEŞKİLÂTININ BOZULMASINA DÖNÜK BİR ELEŞTİRİ: SİNOBÎ ABDULLAH AHDÎ ÖRNEĞİ

ASLAN N. , KORKMAZ Ö.

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.19, ss.221-239, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

A Criticism to the Definition of the Ottoman Ilmiye Organization: The Case of Sinobi Abdullah Ahdi

ASLAN N. , KORKMAZ Ö.

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.19, ss.221-239, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

THE POSSIBILITY AND LIMITS OF INTERPRETING THE NASS IN THE BASIS OF WISDOM

ASLAN N.

BILIMNAME, cilt.37, ss.889-914, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Hekim Sorumluluğu Bağlamında Aydınlatılmış Onam -İslam/Osmanlı Hukuku Uygulamaları

ASLAN N. , KORKMAZ Ö.

Journal of Turkish Studies, cilt.13, ss.9-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Ahkâm Hadislerinde Psikolojik Etmenler: Regl Dönemindeki Talâk Üzerine Bir İnceleme

ASLAN N.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, ss.21-38, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Öfkeli Şahsın Boşaması İle İlgili Rivayetin İslam Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi

ÇINAR F. , ASLAN N.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.243-260, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Öfkeli Şahsın Boşaması ile İlgili Rivayetin İslam Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi

ÇINAR F. , ASLAN N.

islam hukuku araştırmaları dergisi, ss.243-260, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Adalet Medeniyeti Üzerine

ASLAN N.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.9-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Şer?i İlimlerin Tahsilinde Tertibe Dair Bazı vesikalar

ASLAN N.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.5, ss.187-198, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Hanefîlerin Umûmü?l-Belvâ ve Mâlikîlerin Amel-i Ehl-i Medîne İlkesi Bağlamında Haber-i Vâhid?in Değeri Üzerine

ASLAN N.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, ss.19-32, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Klasik Dönem Ceza Kanunnâmeleri Bağlamında Osmanlı Hukûkunun Şer?îliği Üzerine

ASLAN N.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, ss.17-44, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

Hukukun Üstünlüğü ve İslam Hukuku.

ASLAN N.

İslami Araştırmalar, cilt.14, no.2, ss.252-266, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

SERAHSÎ’xxNİN USÛLÜ VE HANEFÎ USÛL ESERLERİ İÇİNDEKİ YERİ

ASLAN N. , KORKMAZ Ö.

Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları, Bishkek, Kırgızistan, 10 - 12 Ekim 2018

2019

2019

49 NUMARALI ADANA ŞER‘İYYE SİCİLİNİN MUHTEVA AÇISINDAN TAHLİLmVE DEĞERLENDİRİLMESİ

KORKMAZ Ö. , ASLAN N.

İKSAD III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 8 - 10 Mart 2019, ss.639-646

2018

2018

Sinobî Abdullah Ahdî b. Kadı Ali ve ed-Dürrü’l-Mensûr İsimli Eseri

ASLAN N. , KORKMAZ Ö.

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’xxta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2018

2018

2018

Adana Şer‘i̇yye Si̇ci̇lleri̇ni̇n Genel Durumu ve 3 Numarali Adana Şer‘i̇yye Si̇ci̇li

KORKMAZ Ö. , ASLAN N.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 Mayıs 2018

2017

2017

Şer‘iyye Sicilleri Işığında Osmanlı Yargılama Hukukunda Ön Soruşturmalar

ASLAN N. , KORKMAZ Ö.

Third Sarajevo International Conference, 27 - 30 Nisan 2017

2017

2017

GÂÎ İLKE BAĞLAMINDA MÜDÂYENE AYETİNİN YORUMU

ASLAN N.

1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.101

2017

2017

İSLAM HUKUKUNDA MAKÂSID/GÂÎ İLKE BAĞLAMINDA DOĞABİLECEKZARARLI SONUÇLARIN DİKKATE ALINMASI ESASI

ASLAN N.

1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.100

2017

2017

HİKMET EKSENİNDE NASSLARIN YORUMLANMA İMKANI VE SINIRLARI

ASLAN N.

Uluslararasıİslam ve Yorum Sempozyumu Temel Tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar, Malatya, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.110-120

2017

2017

EHL-i RE?Y OLARAK HANEFÎLiK VE RE?YiN SINIRLARI -iBADETLER BAĞLAMINDA ŞÂFİÎ MEZHEBİ İLE BİR MUKAYESE

ASLAN N.

IV. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA?BÂN-I VELÎ SEMPOZYUMU-HANEFÎLİK-MÂTURÎDÎLİK, Kastamonu, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2017, ss.200-205

2016

2016

İslam Perspektifinden Adalet Medeniyeti

ASLAN N.

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, Makedonya, 22 - 23 Ağustos 2016, ss.100-105

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Mali Hukuk

ASLAN N. , KAYAPINAR H.

İslam Hukuku El Kitabı, Türcan T., Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.549-575, 2017

2017

2017

Hikmet Ekseninde Nassların Yorumlanma İmkânı ve Sınırları

ASLAN N.

İslam ve Yorum, Karaman F., Editör, Malatya İlahiyat Vakfı, Malatya, ss.50-60, 2017

2014

2014

İslam Hukukunda Yargılama Etiği ve İlkeleri

ASLAN N.

Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, 2014


Jüri Üyelikleri

Mart-2012

Mart 2012

Doçentlik Sınavı

DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ - MARMARA ÜNİV.