Prof. NASİ ASLAN


İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Law

Email: nasiaslan@cu.edu.tr
Office Phone: +90 322 338 7216 Extension: 162
Office Phone: +90 322 338 6972 Extension: 162
Fax Phone: +90 322 338 7217
Web: https://avesis.cu.edu.tr//nasiaslan
Office: İlahiyat Fakültesi
Address: Çukurova Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Balcalı Kampüsü 01330 Sarıçam-Adana

Metrics

Publication

84

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

25

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1992 - 1995

1992 - 1995

Doctorate

Erciyes University, Sosyal Bilimler, Temel İslam Bilimleri, Turkey

1988 - 1991

1988 - 1991

Postgraduate

Erciyes University, Sosyal Bilimler, Temel İslam Bilimleri, Turkey

1983 - 1988

1983 - 1988

Undergraduate

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Turkey

Dissertations

1995

1995

Doctorate

Kayseri Şer?iyye Sicillerinde Hicri 1084, 1087 tarihli 81 ve 84 Numaralı Defterler ve İslam Hukuku Açısından Tahlili

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

1991

1991

Postgraduate

Usûlü?s-Serahsî?nin Tahlili

Erciyes University, Sosyal Bilimler Ensititüsü, Temel İslam Bilimleri

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Islamic Law

Academic Titles / Tasks

2006 - Continues

2006 - Continues

Professor

Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2000 - 2005

2000 - 2005

Associate Professor

Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

1996 - 2000

1996 - 2000

Assistant Professor

Inonu University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2001 - Continues

2001 - Continues

Head of Department

Cukurova University

2001 - Continues

2001 - Continues

Academic Board Member

Cukurova University

2005 - 2007

2005 - 2007

Member of the Senate

Cukurova University

Non Academic Experience

1988 - 1993

1988 - 1993

Öğretmenlik

Milli Eğitim Bakanlığı

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Klasik Fıkıh Metinleri

Articles Published in Other Journals

2016

2016

Adalet Medeniyeti Üzerine

ASLAN N.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , no.28, pp.9-27, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2001

2001

Hukukun Üstünlüğü ve İslam Hukuku.

ASLAN N.

İslami Araştırmalar , vol.14, no.2, pp.252-266, 2001 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Kadın Cinayetlerinin Öne Çıkan Sebeplerinden Kadının Boşanma Talebine Nasslar Açısından Bir Bakış

ASLAN N., DOKGÖZ D.

Uluslararası Aile ve Değerler Sempozyumu = International Family and Values Symposium, Bishkek, Kyrgyzstan, 07 October 2021, pp.97-104 Sustainable Development

2021

2021

Mehmet Akif Ersoy’un Türkiye Dışındaki Etki ve Yansımaları

ASLAN N.

100. YILINDA EVRENSEL BOYUTLARIYLA İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF ERSOY, Ankara, Turkey, 27 September 2021

2019

2019

FIKIHTA HÜKÜM BAĞLAMINDA NİYETİN AMELE ETKİSİ- BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM-

ASLAN N.

5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.834

2019

2019

ÖZGÜR DÜŞÜNCENİN FIKHÎ TEZÂHÜRÜ- İCTİHAT KURUMU-

ASLAN N., ASLAN Ö. Z.

5.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Üsküp, Turkey, 27 - 30 June 2019, pp.841-845

2018

2018

SERAHSÎ’xxNİN USÛLÜ VE HANEFÎ USÛL ESERLERİ İÇİNDEKİ YERİ

ASLAN N., KORKMAZ Ö.

Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları, Bishkek, Kyrgyzstan, 10 - 12 October 2018

2018

2018

SERAHSÎ’NİN USÛLÜ VE HANEFÎ USÛL ESERLERİ İÇERİSİNDEKİ YERİ

ASLAN N., KORKMAZ Ö.

Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları, Bishkek, Kyrgyzstan, 10 - 12 October 2018

2019

2019

ŞÎRÂZÎ’NİN el-MÜHEZZEB ADLI ESERİNDE ENMÂTÎ’YE NİSPET ETTİĞİ GÖRÜŞLERİN TESPİT ve TAHLİLİ

ASLAN N., SİZGEN İ.

1. AKDENİZ ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Mersin, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.74-80 Sustainable Development

2019

2019

GÜNEYDOĞU MEDRESELERİNDE FIKIH EĞİTİMİ -TİLLO MEMDÛHİYYE MEDRESESİ ÖRNEĞİ

SİZGEN İ., ASLAN N.

1. AKDENİZ ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, Mersin, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.121-128

2019

2019

49 NUMARALI ADANA ŞER‘İYYE SİCİLİNİN MUHTEVA AÇISINDAN TAHLİLmVE DEĞERLENDİRİLMESİ

KORKMAZ Ö., ASLAN N.

İKSAD III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 8 - 10 March 2019, pp.639-646

2018

2018

Müzenî’xxnin İmam Şâfiî’xxye Aykırı Görüşleri -Sarhoşun Talakı Örneği-

ASLAN N., Sezer M. A.

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 17 - 21 October 2018

2018

2018

Sinobî Abdullah Ahdî b. Kadı Ali ve ed-Dürrü’l-Mensûr İsimli Eseri

ASLAN N., KORKMAZ Ö.

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’xxta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu, 5 - 07 October 2018

2018

2018

Adana Şer‘i̇yye Si̇ci̇lleri̇ni̇n Genel Durumu ve 3 Numarali Adana Şer‘i̇yye Si̇ci̇li

KORKMAZ Ö., ASLAN N.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018

2017

2017

Şer‘iyye Sicilleri Işığında Osmanlı Yargılama Hukukunda Ön Soruşturmalar

ASLAN N., KORKMAZ Ö.

Third Sarajevo International Conference, 27 - 30 April 2017

2017

2017

EHL-i RE’xxY OLARAK HANEFÎLiK VE RE’xxYiN SINIRLARI -iBADETLER BAĞLAMINDAŞÂFİÎ MEZHEBİ İLE BİR MUKAYESE

ASLAN N.

IV. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’xxBÂN-I VELÎ SEMPOZYUMU-HANEFÎLİK-MÂTURÎDÎLİK, 5 - 07 May 2017

2017

2017

İSLAM HUKUKUNDA MAKÂSID/GÂÎ İLKE BAĞLAMINDA DOĞABİLECEKZARARLI SONUÇLARIN DİKKATE ALINMASI ESASI

ASLAN N.

1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.100

2017

2017

GÂÎ İLKE BAĞLAMINDA MÜDÂYENE AYETİNİN YORUMU

ASLAN N.

1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.101

2017

2017

HİKMET EKSENİNDE NASSLARIN YORUMLANMA İMKANI VE SINIRLARI

ASLAN N.

Uluslararasıİslam ve Yorum Sempozyumu Temel Tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar, Malatya, Turkey, 8 - 10 May 2017, pp.110-120

2017

2017

EHL-i RE?Y OLARAK HANEFÎLiK VE RE?YiN SINIRLARI -iBADETLER BAĞLAMINDA ŞÂFİÎ MEZHEBİ İLE BİR MUKAYESE

ASLAN N.

IV. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA?BÂN-I VELÎ SEMPOZYUMU-HANEFÎLİK-MÂTURÎDÎLİK, Kastamonu, Turkey, 5 - 07 May 2017, pp.200-205

2015

2015

Ahkam Hadislerinde Psikolojik Etmenler

ASLAN N.

Adana Uluslararası İslam Tıp -Tıbb-ı Nebevi - Kongresi, Adana, Turkey, 7 - 10 October 2015

2016

2016

İslam Perspektifinden Adalet Medeniyeti

ASLAN N.

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, Macedonia, 22 - 23 August 2016, pp.100-105

2009

2009

İslam Hukukunda Suların Kullanımı Paylaşımı ve Satışına Dair Ahlakî Ölçütler

ASLAN N.

Su Medeniyeti Sempozyumu, Konya, Turkey, 26 - 27 June 2009

2010

2010

Hz Peygamberin Kur an ı Beyanı ve Bunun Kur anın Anlaşılmasındaki Rolü

ASLAN N.

“Kur’an ve Hz. Peygamber” konulu IV. Kutlu Doğum Sempozyumunda, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2010

1998

1998

Milli Arşivimiz İçerisinde Şer iyye Sicilleri Eğitim ve Terminoloji Problemi

ASLAN N.

Başbakanlık I. Millî Arşiv Şûrâsı, Ankara, Turkey, 20 - 21 April 1998, pp.187-194

1997

1997

İslam Hukukunda Yargılamanın Temel İlkeleri ve Bu Bağlamda Hak ve Hürriyetlerin Korunması

ASLAN N.

Kur’ân Işığında Hak ve Hürriyetler Sempozyumu, Turkey, 13 - 14 December 1997

1996

1996

İslam Osmanlı Hukukunda Sulh Akitleri ve Muslihûn Arabuluculuk Müessesesi

ASLAN N.

Kur’ân’ da Barış ve Kardeşlik Sempozyumunda, İstanbul, Turkey, 22 - 23 September 1996

Books & Book Chapters

2022

2022

Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye Dışındaki Etki ve yansımaları

ASLAN N.

in: 100. YILINDA KÜLTÜR COĞRAFYAMIZDA İstiklal Marşı ve Mehmet Akif, Özcan GÜNGÖR; Selma YEL; Yakup CİVELEK, Editor, TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI, Ankara, pp.143-158, 2022

2022

2022

SÎBEVEYH’İN MÜŞKİL AYETLERE DAİR YORUM VE DEĞRLENDİRMELERİ

TÜRKMEN M., ASLAN N.

in: İlahiyat Doç. Dr. Maşallah Turan İlahiyat Alanında Uluslararası Araştırmalar VI, Doç. Dr. Maşallah Turan, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.139-165, 2022

2020

2020

FIKIH HUKUK İLİŞKİSİNDE İNCE ÇİZGİ DİNDARLIK - HÜKÜMLERİN DİYANÎ BOYUTU -

ASLAN N.

in: İSLAM VE YORUM IV, Doç. Dr. Veysel ÖZDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTÜRK, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, pp.263-283, 2020

2019

2019

İslam Adliye Teşkilatında Yargılama Esaslarının Oluşumu ve İslam Medeniyetine Katkıları

ASLAN N.

in: İslam ve Yorum III, Emine Güzel, Serkan Demir, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Ankara, pp.401-415, 2019

2017

2017

Mali Hukuk

ASLAN N., KAYAPINAR H.

in: İslam Hukuku El Kitabı, Türcan T., Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.549-575, 2017

2017

2017

Hikmet Ekseninde Nassların Yorumlanma İmkânı ve Sınırları

ASLAN N.

in: İslam ve Yorum, Karaman F., Editor, Malatya İlahiyat Vakfı, Malatya, pp.50-60, 2017

2014

2014

İslam Hukukunda Yargılama Etiği ve İlkeleri

ASLAN N.

Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, 2014

2014

2014

“Kur’an ve Sünnete Göre Sanık ve Mahkûm Hakları”

Aslan N.

in: Kur’an ve Sünnete Göre Temel İnsan Hakları , , Muhsin DEMİRCİ, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.531-557, 2014

Episodes in the Encyclopedia

2021

2021

SOSYAL BİLİMLER ANSİKLOPEDİSİ

ASLAN N.

TÜBİTAK Bilim Yayınları, pp.443-445, 2021

2021

2021

SOSYAL BİLİMLER ANSİKLOPEDİSİ

ASLAN N.

TÜBİTAK Bilim Yayınları, pp.8-9, 2021

2008

2008

TDV İslam Ansiklopedisi

ASLAN N.

TDV Yayınları, pp., 2008

Supported Projects

2018 - 2022

2018 - 2022

HANEFİLERİN AHAD HABERLE AMELDEKİ METODU SERAHSİ ÖRNEĞİ

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive), yılmaz a.

2012 - 2021

2012 - 2021

İslam Hukukunda İsti'bat Kavramı ve Yeni Kölelik İlişkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive)

2018 - 2020

2018 - 2020

İSLÂM HUKUKU VE TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA ŞÜF`A (ÖNALIM) HAKKINA İLİŞKİN YAKLAŞIM FARKLILIKLARI

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive), Yurtoğlu S.

2018 - 2020

2018 - 2020

İbn Hazm'ın Talak Ahkamına İlişkin Görüşleri

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive), YILDIZBAKAN N.

2018 - 2019

2018 - 2019

Osmanlı Yargılama Hukukunda Keşif ve Tahrir Raporları/Ön Soruşturmalar

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive), KORKMAZ Ö., KAYAPINAR H.

2017 - 2018

2017 - 2018

Nikahta Mehir Akit İlişkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive), Dere S. N.

2017 - 2017

2017 - 2017

ŞERİYYE SİCİLLERİ IŞIĞINDA OSMANLI YARGILAMA HUKUKUNDA ÖN SORUŞTURMALAR

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive)

2016 - 2017

2016 - 2017

LÜBAB KİTABINDA GEÇEN KÜLLİ KAİDELER VE ÖRNEKLERİ

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive), değirmenci m.

2016 - 2017

2016 - 2017

Ebu İshak eş-Şirazinin İcma Anlayışı

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive), Akkurt H.

2013 - 2017

2013 - 2017

İmam Müzeni'nin İmam Şafii ve Şafii Mezhebine Aykırı Görüşlerinin Tahkiki

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive)

2016 - 2016

2016 - 2016

İslam Perspektifinden Adalet Medeniyeti

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive)

2014 - 2016

2014 - 2016

İslam Ceza Hukukunda İrtidat Suç ve Cezası ve Bunun Temel İnsan Hakları Bağlamında DeğerlendirilmesiSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive)

2012 - 2016

2012 - 2016

Klasik Dönem Şii-İmami Fıkıh Usulü Anlayışı

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive)

2013 - 2015

2013 - 2015

Abdulğani Karabaği'nin Şerhu'l-Muhtar İsimli Eserinin Edisyon Kritiği ve Değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

ASLAN N. (Executive)


Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

March-2012

March 2012

Associate Professor Exam

DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ - MARMARA ÜNİV.