Gâî Yorum Açısından Hz. Ömer’xxin Sevad Arazisi ile İlgili Uygulamasına Yönelik Bir Değerlendirme


ASLAN N.

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, 2 - 03 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri