Şer‘iyye Sicilleri Işığında Osmanlı Yargılama Hukukunda Ön Soruşturmalar


ASLAN N. , KORKMAZ Ö.

Third Sarajevo International Conference, 27 - 30 Nisan 2017