Eş’xxarî Usulcülerin Nesih Konusunda İmam Şâfiî’xxye Yönelttiği Eleştiriler -Râzi ve Âmidî Örneği-


ASLAN N. , KORKMAZ Ö.

V. Uluslararası Şeyh Şa’xxbân-ı Velî Sempozyumu, 4 - 06 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri