Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

LEARNING THE STORY OF THE CITY WHERE I LIVE WITHIN THE CONTEXT OUT-OF-SCHOOL HISTORY EDUCATION

International Journal of Eurasian Education and Culture, cilt.4, ss.224-244, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AKTİF TARİH DERSLERİ İÇİN ALTERNATİF UYGULAMALAR:TARİHSEL CANLANDIRMA VE SİMÜLASYON

Tarih Araştırmaları Dergisi, ss.755-777, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Validity and Reliability Study on High School Students? Attitude Scale Towards Historical Place

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), cilt.11, ss.319-333, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GEÇMİŞİ DENEYİMLEMEK: TARİH DERSİNDE UYGULANABİLECEK TARİHSEL CANLANDIRMAYA İLİŞKİN TARİH ÖĞRETMENLERİ GÖRÜŞLERİ

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.8, no.8, ss.314-328, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihi Mekânların Tarih Dersinde Kullanılmasına Bir Örnek: Proje Talok-O

Milli Eğitim, cilt.26, ss.389-395, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersine ve Sosyal Bilgiler Öğretmenine İlişkin Metaforları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.183-199, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf sosyal bilgiler programlarında Türk halk kültürü oğelerinin yeri ve önemi

e ? Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.13-25, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tarih Eğitiminde Tarihsel Canlandırma Nasıl Kullanılmalı?

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.2, ss.36-47, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tarihsel Canlandırmanın Tanımı, Sınıflandırılma Çabası ve Tarih Eğitimi İle İlişkisi

e-Turkish Studies (elektronik), no.3, ss.75-95, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnsan, Zaman Ve Mekân: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bağlamsallaştırma Becerileri

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.23

Sorgulamaya Yönelik Bir Adım: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öncül ve Sonuçlara Yaklaşımı

I. International Teacher Education and Accreditation Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.49-50

KKTC ve Türkiye Ders Kitaplarında Ortak tarih: Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

International Symposium On Social Sciences (Uluslar arası Sosyal Bilimler Sempozyumu), Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.1

Geçmişi Deneyimlemek?Ama Nasıl?: Tarihsel Canlandırmaya İlişkin Öğretmen Görüşleri

International Congress Of Eurasian Social Sciences, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2017, cilt.1, no.1, ss.1

TARİH ÖĞRETİMİ VE KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA YAŞADIĞIM ŞEHRİN HİKÂYESİNİ ÖĞRENMEK

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumuna (UTES IV), Muğla, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.1

PROJECT TALOK-O: In order to Bring Up Secondary School Students' Perceptions of History Using Historical Reenactment and Effectiveness

International Journal of Arts & Sciences? (IJAS) International Conference for Education, Münih, Almanya, 21 - 24 Haziran 2016, ss.1

The Perception of Time and Place in History: The Application of TALOK-O Project in Class

International Journal of Arts & Sciences? (IJAS) International Conference for Education, Barselona, İspanya, 23 - 26 Mayıs 2016, ss.1

Tarihi Canlı Tutmak: Müzelerde Uygulanan Anlatım Türleri

Ulusal Müzecilik Sempozyumu Türkiye'de Müzecilik: Yeni Kavram ve Uygulamalar, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.91

?HOCAM??. NE DEMEK?? 8, 11 VE LİSANS 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNKILÂP TARİHİNE YÖNELİK KAVRAMLARA İLİŞKİN BİLGİLERİ

III. International Symposium on History Education, Sakarya, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.1, no.1, ss.1

1071 Malazgirt Savaşı Nasıl Canlandırılmalı?

VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013, ss.3

Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Tarihi Miras Kavramına İlişkin Görüşleri

VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013, ss.6

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarında Avrupa Birliği İmajı: Çukurova Üniversitesi Örneği

II. Uluslar arası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 26 Nisan - 28 Mayıs 2013, ss.3

The topics students have difficulty in understanding and learning in history course

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2803-2807 identifier identifier

The topics that students are curious about in the history lesson

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2785-2791 identifier identifier

Tarih Öğretimi İçin Yaratıcı Ortamlar

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009, ss.20-30

Lise Tarih Derslerinde Otantik Etkinliklerin Uygulanması ve Sorunları

Eğitimde Yeni Yönelimler- V Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 18 Nisan 2009, ss.390-400

Oyunlarla Tarih Öğretimi

Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008, ss.558-562

Kitap & Kitap Bölümleri

Tarih Ders Kitaplarında Moğollar ve Cengizhan

Tarih Ders Kitaplarında İmajlar: Devletler, Halklar, Kişiler, Şimşek,A., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.95-115, 2019

Otantik Tarihsel Canlandırmaya Alternatif Dijital Tarihsel Canlandırma: Yeşil Ekran Teknolojisinin Tarih Dersinde Kullanılması

Tarihin İzinde Bir Ömür Prof.Dr. Nuri Yavuz'a Armağan, Hayta, N.; Demirtaş, B.; Can,M, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.179-197, 2019

1950'lerde Tarih Eğitimi

Türkiye'de Tarih Eğitimi, Prof.Dr. Ahmet Şimşek, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.173-197, 2017

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Soru Sorma

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni yaklaşımlar III, Prof. Dr. Turan, R ve Doç.Dr. Akdağ,H. , Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.222-238, 2017

Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sivil Toplum Kuruluşları

Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi, Şimşek A.& Kaymakçı S., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.327-343, 2015

12. sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihine İlişkin Etkinlik Örnekleri

Aktif Tarih Ortamı İçin 100 Etkinlik, Prof. Dr. Bahri ATA, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.70-156, 2013

Motiflerdeki Tarih

Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri, Köksal, H. , Editör, Harf Eğitim Yayıncılık, Ankara, ss.399-407, 2012

Tarih Öğretiminde Çok Perspektiflilik

Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri, Safran, M., Editör, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, ss.95-103, 2010

Eğitimde Deney

Günümüzde Eğitim John Dewey, Ata, B.; Öztürk,T., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.77-79, 2010