Tarihsel Canlandırmanın Tanımı, Sınıflandırılma Çabası ve Tarih Eğitimi İle İlişkisi


AKÇA BERK N.

e-Turkish Studies (elektronik), no.7, pp.75-95, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : e-Turkish Studies (elektronik)
  • Page Numbers: pp.75-95

Abstract

The Definition of Historical Reenactment, Classification Effort, Its Relation With History Education 
The concept of reenactment is used in different disciplines so these disciplines are expressed different definitions. Reenactment is also divided into various types of history. Except for the use of different disciplines and definitions, these are living history performances, museum exhibits, historic theatre, films and travelogues. In reviewing the literature of historical reenactment, it is observed that applications were not performed within spesific classification. Most of the time students participated in these applications as a spectator carried out within the framework of organizations such as special days, weeks and festivals. In these study, the definition of historical reenactment, classification effort and its relation to history education are discussed. In this context, application of historical reenactment samples are examined in the world and Turkey and historical reenactment applications are classified according to historical period, historical place and types of museums. Under this classification, relation between history education and historical reenactment are discussed and as a result of this it is obtained that historical reenactment which is put into practice under the leadership of municipal goverments and non-govermental organizations on special days and weeks, is not sufficiently used in history education. In history class, it is expected that students can live their personal experience by using their knowledge about history in historical reenactment. It is advised that historical reenactments should take place in history lessons to provide developments of metacognition skills and also to make more significant of historical awareness with their own personal experience. 

Keywords
Reenactment, historical reenactment, history education 

arihsel Canlandırmanın Tanımı, Sınıflandırılma Çabası, Tarih Eğitimi İle Olan İlişkisi 
Canlandırma kavramı farklı disiplinlerde kullanılmakta ve söz konusu bu disiplinlerde farklı tanımlamalarla ifade edilmektedir. Farklı disiplinlerde kullanılmasının ve tanımlanmasının dışında canlandırma çeşitli tarih konulu türlere de ayrılmaktadır; bunlar yaşayan tarih performanslarından müze sergilerine, tarihi tiyatrolardan televizyona, filme, gezi konferanslarına kadar çeşitlilik göstermektedir. Tarihsel canlandırma ile ilgi literatür incelendiğinde uygulamaların belirli bir sınıflandırma kapsamında gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. Bu uygulamalar özel gün ve haftalar, festival gibi öğrencilerin bu tür uygulamalara çoğu zaman seyirci olarak katıldığı organizasyonlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma kapsamında canlandırmanın literatürde yer alan tarih konulu türlerinden tarihsel canlandırmanın tanımı, sınıflandırılma çabası ve tarih eğitimi ile olan ilişkisi tartışılmaktadır. Bu bağlamda tarihsel canlandırmaya yönelik olarak dünyada ve Türkiye’de yapılan uygulamalar incelenmiş; tarihsel canlandırma uygulamaları tarihi dönemlerine, tarihi mekânlarına ve müze türlerine göre olmak üzere sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Söz konusu bu sınıflandırma kapsamında tarihsel canlandırmanın tarih eğitimi ile ilişkisi tartışılmış, belirli gün ve haftalar kapsamında belediyeler, sivil toplum kuruluşları gibi kurumların öncülüğünde uygulanmaya çalışılan tarihsel canlandırmanın tarih eğitiminde yeterince kullanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tarih dersinde gerçekleştirilecek tarihsel canlandırma uygulamalarının öğrencilerin geçmişe dair bilgilerini kullanarak kendi kişisel deneyimlerini yaşamalarına olanak sağlayacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin üst düzey becerilerinin geliştirilmesi, kendi kişisel deneyimleri ile geçmişi daha anlamlı kılabilmeleri için tarih dersinde bu tür uygulamalara yer verilmesi tavsiye edilebilir. 

Anahtar Kelimeler
Canlandırma, tarihsel canlandırma, tarih eğitimi