Publications & Works

Articles Published in Other Journals

LEARNING THE STORY OF THE CITY WHERE I LIVE WITHIN THE CONTEXT OUT-OF-SCHOOL HISTORY EDUCATION

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.4, no.7, pp.224-244, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

AKTİF TARİH DERSLERİ İÇİN ALTERNATİF UYGULAMALAR:TARİHSEL CANLANDIRMA VE SİMÜLASYON

Tarih Araştırmaları Dergisi, pp.755-777, 2019 (Other Refereed National Journals)

Validity and Reliability Study on High School Students? Attitude Scale Towards Historical Place

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), vol.11, no.1, pp.319-333, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

GEÇMİŞİ DENEYİMLEMEK: TARİH DERSİNDE UYGULANABİLECEK TARİHSEL CANLANDIRMAYA İLİŞKİN TARİH ÖĞRETMENLERİ GÖRÜŞLERİ

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.8, no.28, pp.314-328, 2017 (Other Refereed National Journals)

Müze ve Tarihi Mekânlarda Uygulanan Anlatıcı Terminolojisi Tarih Eğitimine Nasıl Dâhil Edilebilir?

Milli Eğitim, vol.26, no.214, pp.269-288, 2017 (Other Refereed National Journals)

Tarihi Mekânların Tarih Dersinde Kullanılmasına Bir Örnek: Proje Talok-O

Milli Eğitim, vol.26, no.214, pp.389-395, 2017 (Other Refereed National Journals)

Müze ve Tarihi Mekanlarda Uygulanan Anlatıcı Terminolojisi Tarih Eğitimine Nasıl Dahil Edilebilir?

Milli Eğitim Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi Müze Eğitimi Eğitim Müzesi Özel Sayısı, vol.46, no.214, pp.269-288, 2017 (Other Refereed National Journals)

Tarihi Mekanların Tarih Dersinde Kullanılmasına Bir Örnek: PROJE TALOK-O

Milli Eğitim Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi Müze Eğitimi Eğitim Müzesi Özel Sayı, vol.46, no.214, pp.389-394, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sakarya Savaşı’nın İnkılâp Tarihi Öğretimi Açısından Hatırâtlarda İncelenmesi

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, pp.261-272, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersine ve Sosyal Bilgiler Öğretmenine İlişkin Metaforları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.183-199, 2015 (National Refreed University Journal)

İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Programlarında Türk Halk Kültürü Öğelerinin Yeri ve Önemi

e-kafkas eğitim araştırmaları dergisi, vol.1, no.3, pp.13-25, 2014 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf sosyal bilgiler programlarında Türk halk kültürü oğelerinin yeri ve önemi

e ? Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.3, pp.13-25, 2014 (National Refreed University Journal)

Tarih Eğitiminde Tarihsel Canlandırma Nasıl Kullanılmalı?

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.3, pp.36-47, 2013 (National Refreed University Journal)

Tarihsel Canlandırmanın Tanımı, Sınıflandırılma Çabası ve Tarih Eğitimi İle İlişkisi

e-Turkish Studies (elektronik), no.7, pp.75-95, 2012 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

TARİHSEL CANLANDIRMANIN TANIMI, SINIFLANDIRILMA ÇABASI, TARİH EĞİTİMİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkıc, vol.7, no.3, pp.75-95, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TARİH DERS KİTAPLARINDA BAĞLAMSALLAŞTIRMAYA BAKIŞ:MALAZGİRT SAVAŞI ÖRNEĞİ

VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 10 - 12 October 2019

CUMHURİYET BAYRAMI ONUNCU YIL KUTLAMALARININ YEREL BASINDA YANKILARI: ADANA İLİ ÖRNEĞİ

I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Mersin, Turkey, 13 - 15 September 2018, pp.615-634

TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN SORULAR VE TARİHSEL ANLATILARA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Mersin, Turkey, 13 - 15 September 2018

Can the Historical Reenactment be a Tool for Transfer of Cultural Identity and Social Memory?

Historical Reenactments and the New Ways of Enacting History.Interdisciplinary Dialogues, Madrid, Spain, 1 - 03 November 2018

İNSAN, ZAMAN VE MEKÂN: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAMSALLAŞTIRMA BECERİLERİ

V. Uluslarası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.775-791

Toplumsal Belleğİn Aktarımında Bir Araç Olarak Tarihsel Canlandırma: Türkiye’de Uygulama Örnekleri

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 May - 12 October 2018, pp.686-697

İnsan, Zaman Ve Mekân: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bağlamsallaştırma Becerileri

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.23

Tarihi Miras Onlar İçin Ne Anlam İfade Ediyor?: Ortaokul Öğrencilerinin Tarihi Mirasa İlişkin Farkındalıklarına Yönelik Bir Değerlendirme

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi- Multicongress Adana, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.216-230

Toplumsal Bellek Bağlaminda 5 Ocak Adana’nin Kurtuluş Günü Kutlamalarinin Yeni Adanave Türk Sözü Gazetelerine Yansimalari

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi-Multicongress Adana, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018

Sorgulamaya Yönelik Bir Adım: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öncül ve Sonuçlara Yaklaşımı

I. International Teacher Education and Accreditation Congress, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.49-50

KKTC ve Türkiye Ders Kitaplarında Ortak tarih: Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

International Symposium On Social Sciences (Uluslar arası Sosyal Bilimler Sempozyumu), Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.1

GEÇMİŞİ DENEYİMLEMEK: TARİH DERSİNDE UYGULANABİLECEK TARİHSEL CANLANDIRMAYA İLİŞKİN TARİH ÖĞRETMENLERİ GÖRÜŞLERİ

International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS), Antalya, Turkey, 06 April 2016 - 08 April 2017

Geçmişi Deneyimlemek?Ama Nasıl?: Tarihsel Canlandırmaya İlişkin Öğretmen Görüşleri

International Congress Of Eurasian Social Sciences, Antalya, Turkey, 6 - 08 April 2017, vol.1, no.1, pp.1

TARİH ÖĞRETİMİ VE KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA YAŞADIĞIM ŞEHRİN HİKÂYESİNİ ÖĞRENMEK

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumuna (UTES IV), Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.1

Tarih Öğretimi ve Kültürel Miras Bağlamında Yaşadığım Şehrin Hikayesini Öğrenmek

IV INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016

PROJECT TALOK-O: In order to Bring Up Secondary School Students' Perceptions of History Using Historical Reenactment and Effectiveness

International Journal of Arts & Sciences? (IJAS) International Conference for Education, Münih, Germany, 21 - 24 June 2016, pp.1

The Perception of Time and Place in History: The Application of TALOK-O Project in Class

International Journal of Arts & Sciences? (IJAS) International Conference for Education, Barselona, Spain, 23 - 26 May 2016, pp.1

Tarihi Canlı Tutmak: Müzelerde Uygulanan Anlatım Türleri

Ulusal Müzecilik Sempozyumu Türkiye'de Müzecilik: Yeni Kavram ve Uygulamalar, İstanbul, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.91

Yeni Adana ve Türk Sözü Gazetelerine Göre Adana da Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri 1950 1966

I. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2015

Müze eğitimi kapsamında müzede yaratıcı drama

Ulusal Müzecilik Sempozyumu Türkiye’xxde Müzecilik: Yeni Kavram ve Uygulamalar, İstanbul, Turkey, 18 January 2015

1071 Malazgirt Savaşı Nasıl Canlandırılmalı?

VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.3

Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Tarihi Miras Kavramına İlişkin Görüşleri

VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.6

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarında Avrupa Birliği İmajı: Çukurova Üniversitesi Örneği

II. Uluslar arası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 26 April - 28 May 2013, pp.3

The topics students have difficulty in understanding and learning in history course

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2803-2807 Sustainable Development identifier identifier

The topics that students are curious about in the history lesson

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2785-2791 identifier identifier

Tarih Öğretimi İçin Yaratıcı Ortamlar

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, pp.20-30

Lise Tarih Derslerinde Otantik Etkinliklerin Uygulanması ve Sorunları

Eğitimde Yeni Yönelimler- V Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 April 2009, pp.390-400

Oyunlarla Tarih Öğretimi

Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.558-562

Books & Book Chapters

Lise Düzeyi İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Etkinlikleri

in: İstiklal Marşı’mız ve Mehmet Akif Ersoy Etkinlikleri El Kitabı, Selahattin Kaymakçi, Adnan Altun, Neval Akça Berk, Fatma Gültekin, Editor, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, pp.189-353, 2020

Tarih Ders Kitaplarında Moğollar ve Cengizhan

in: Tarih Ders Kitaplarında İmajlar: Devletler, Halklar, Kişiler, Şimşek,A., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.95-115, 2019

Otantik Tarihsel Canlandırmaya Alternatif Dijital Tarihsel Canlandırma: Yeşil Ekran Teknolojisinin Tarih Dersinde Kullanılması

in: Tarihin İzinde Bir Ömür Prof.Dr. Nuri Yavuz'a Armağan, Hayta, N.; Demirtaş, B.; Can,M, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.179-197, 2019

Tarih Ders Kitaplarında Moğollar ve Cengizhan

in: Tarih Ders Kitaplarında İmajlar, Prof. Dr. Ahmet Şmşek, Editor, Pegem AKADEMİ, Ankara, pp.95-114, 2019

OTANTİK TARİHSEL CANLANDIRMAYA ALTERNATİF DİJİTAL TARİHSELCANLANDIRMA: YEŞİL EKRAN TEKNOLOJİSİNİN TARİH DERSİNDE KULLANILMASI

in: ”Tarihe Adanmış Bir Ömür” Prof. Dr. Nuri Yavuz’xxa Armağan, Prof. Dr. Necdet Hayta-Doç.Dr. Bahattin Demirtaş-Dr. Mustafa Can, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.179-196, 2019

Sosyal Bilgilerde Soru Sorma Becerilerinin Öğretimi

in: Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı, Demircioğlu, İsmail Hakkı Kaymakcı, Selahattin Demircioğlu, Ebru, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.685-706, 2019

Kültür ve Tarih Eğitimi

in: Ağaç Yaşken Eğilir Örneklerle Başarılı Çocuk Eğitimi, Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Editor, Nobel yayınevi, Ankara, pp.94-104, 2018

1950'lerde Tarih Eğitimi

in: Türkiye'de Tarih Eğitimi, Prof.Dr. Ahmet Şimşek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.173-197, 2017

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Soru Sorma

in: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni yaklaşımlar III, Prof. Dr. Turan, R ve Doç.Dr. Akdağ,H. , Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.222-238, 2017

1950’lerde Tarih Eğitimi

in: Türkiye’de Tarih Eğitimi, Prof.Dr. Ahmet ŞİMŞEK, Editor, PEGEM AKADEMi, Ankara, pp.173-196, 2017

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Soru Sorma

in: Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar III, Prof.Dr. Refik TURAN, Doç.Dr. Hakan AKDAĞ, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.222-238, 2017

Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sivil Toplum Kuruluşları

in: Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi, Şimşek A.& Kaymakçı S., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.327-343, 2015

Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sivil Toplum Kuruluşları

in: Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi, Şimşek A. Kaymakçı S., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.327-343, 2015

Eğitimde Deney

in: Günümüzde Eğitim, Ata,Bahri Öztürk, Talip, Editor, PegemA Yayıncılık, Ankara, pp.77-79, 2014

12. sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihine İlişkin Etkinlik Örnekleri

in: Aktif Tarih Ortamı İçin 100 Etkinlik, Prof. Dr. Bahri ATA, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.70-156, 2013

Ortaöğretim Tarih Dersi On İkinci Sınıf Etkinlik Örnekleri

in: Tarih Öğretmenlerine Yönelik Aktif Tarih Ortamı İçin 100 Etkinlik, Prof.Dr. Bahri ATA, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.127-150, 2013

Motiflerdeki Tarih

in: Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri, Köksal, H. , Editor, Harf Eğitim Yayıncılık, Ankara, pp.399-407, 2012

Tarih Öğretiminde Çok Perspektiflilik

in: Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri, Safran, M., Editor, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, pp.95-103, 2010

Eğitimde Deney

in: Günümüzde Eğitim John Dewey, Ata, B.; Öztürk,T., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.77-79, 2010

Tarih Öğretiminde Çokperspektiflilik

in: Tarih Nasıl Öğretilir Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri, Prof.Dr. Mustafa SAFRAN, Editor, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, pp.95-103, 2010