Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Arapça ve Lehçeleri Üzerine Yeni Bir Yayın ve Türkçe Dil İlişkileri Bakımından Önemi

ÇÜTAD (Türkoloji Araştırmaları Dergisi), vol.6, no.2, pp.1042-1048, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Türkçede Hayvan Adları 1: Türkçe Sözlük'teki Temel Sözlükbirimler Bağlamında Türkçenin Hayvan Evreni

Littera Turca Journal Of Turkish Language and Literature, vol.7, no.4, pp.1439-1475, 2021 (Other Refereed National Journals)

Dilbilimsel Tipoloji ve Türkçe

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları), no.49, pp.117-133, 2021 (Other Refereed National Journals)

Çukurova Araplarının Türkçe Ağızları Üzerine Gözlemler

Çukurova Araştırmaları, vol.7, no.1, pp.89-104, 2021 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Türkçesinde Ara-Orta Kavramlarının Dilbilgiselleşmesi

Çukurova Ünivarsitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.108-135, 2020 (Other Refereed National Journals)

Alan Barnard / Tarihöncesinde Dil

Çukurova Ünivarsitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.217-228, 2020 (Other Refereed National Journals)

Çukurova Araplarının Sözlü Edebiyatları Üzerine Gözlemler

The Journal of Mesopotamian Studies, vol.5, no.2, pp.167-189, 2020 (Other Refereed National Journals)

Türkçede Seni / Sizi Seslenme Sözleri ve Türkçede Seslenme (Vokatif)Durumuna Tarihsel Bir Bakış

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.8, no.2, pp.726-742, 2019 (Other Refereed National Journals)

Türkçede Seni / Sizi Seslenme Sözler, ve Türkçede Seslenme (Vokatif) Durumuna Tarihsel Bir Bakış

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.8, no.2, pp.726-742, 2019 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Türkçesinde Akıl Metaforları Üzerine Bir Değerlendirme

International Journal of Language Academy, vol.7, no.1, pp.340-359, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Türkçesinde 3. Tip uzun ünlü (Sesbilimsel Bir Yaklaşım)

International Journal of Languages Education and Teaching, vol.7, no.7, pp.278-286, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SYNTACTIC VARIATION OF ZERO OBJECT(NON-SUBJECT) RELATIVE CLAUSES: ACROSS-LINGUISTIC PERSPECTIVE

International Journal of Language Academy, vol.6, no.26, pp.391-401, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dil Karşılaşmalarında Trajik Bir Son: Dil Ölümü

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.149-157, 2018 (Other Refereed National Journals)

Arapçayı Lehçe Düzeyinde ve Latin Esaslı Bir Alfabeyle Yazma ve Öğretme: Çukurova Arapçası Örneği

The Journal of Mesopotamian Studies, vol.3, no.2, pp.95-108, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkçede Zarf-Fiiller ve Zarf-Fiillerde Yapılaşma Süreçleri

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.27, no.2, pp.79-97, 2018 (National Refreed University Journal)

Türkiye Türkçesinde Selamlaşma Kalıpları

International Journal of Language Academy, vol.5, no.7, pp.266-299, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kazan Tatarcasında ve Türkiye Türkçesinde +lA- Eki (Karşılaştırmalı Bir Çalışma)

International Journal of Languages Education and Teaching, vol.5, no.3, pp.529-551, 2017 (Other Refereed National Journals)

Söz Kalıplarının Yeniden Üretimi: Aforizmadan Laforizmaya

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.69-80, 2016 (National Refreed University Journal)

Çukurova Arapçasına Türkçeden Geçmiş Fiil Kökleri

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.25, no.3, pp.195-214, 2016 (National Refreed University Journal)

Türkçede Sayı Adlarının Gönderme İşlevleri: Sayı Zamirleri

International Journal Of Language Academy, vol.3, no.7, pp.44-55, 2016 (Other Refereed National Journals)

Yüz Kuramları Çerçevesinde Dil-Beden İlişkisi ve Türkiye Türkçesi- Bilişsel Dilbilimsel Bir Yaklaşım

International Journal of Language Academy, vol.2, no.1, pp.151-177, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

"Yüz kuramları çerçevesinde dil-beden ilişkisi ve Türkiye Türkçesi ?bilişsel dilbilimsel bir yaklaşım",

International Journal Of Linguistic Academy, no.2, pp.151-177, 2014 (Other Refereed National Journals)

Tercih et- ve yeğle- (yeğ tut-, yeğ bul-, yeğ gör-) fiillerinin söz dizimsel özellikleri

Turkish Studies (Prof. Dr. Hamza Zülfikar Armağanı), vol.3, no.4, pp.1730-1743, 2010 (Other Refereed National Journals)

Türkçenin Ağ Ortamındaki Yazımı ve Bunun Ses Bilimsel Yapıyla Bağlantıları

Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, no.53, pp.233-256, 2010 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Özel öğretim kurum adları üzerine bir inceleme

Milli Eğitim Dergisi, no.186, pp.121-131, 2010 (Other Refereed National Journals)

Tatar Dilinin Açıklamalı Sözlüğü

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, no.23, pp.107-111, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe dil bilgisinde durum ve tamlayıcı konusu

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten, no.1, pp.145-164, 2007 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Türkçesinde bağlama işlevli de- fiili

İlmî Araştırmalar, no.23, pp.113-121, 2007 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Türkçesi yazın dilinde teşekkür kalıpları

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.3, pp.66-77, 2006 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Türkçesinde sıfat işlevli birimler: dizilim, nitelik, nicelik, birliktelik

Journal of Turkish Studies (Türklük Bilimi Araştırmaları)- Festschrift of Orhan Okay II (Orhan Okay Armağanı II), no.30, pp.381-405, 2006 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Türkçesi atasözlerindeki değişkenlerin eşdeğerliği

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.2, pp.403-414, 2005 (National Refreed University Journal)

Sözlü iletişim türlerinde adlandırma ve sınıflandırma sorunları

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.11, pp.1-15, 2003 (National Refreed University Journal)

Sağ ve Sol Kavramlarına İlişkin Bir Araştırma Denemesi

Dil Dergisi, no.117, pp.5-24, 2002 (Other Refereed National Journals)

Türkçe deyimler üzerine birkaç söz

Türk Dili, no.600, pp.869-879, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Muallim Naci’nin Bir Ninnisi Üzerine

VI. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 18 - 19 October 2019, pp.315-321

Çukurova’xxda Bir Göçmen Türk Ağzı: Giritçe veya Giritlice

Türkiye Türkçesi Ağızları Çalıştayı, 6 - 07 November 2019 Sustainable Development

SÖZLÜKBİRİM OLARAK ARAPÇA TENVİNLİ SÖZLER SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

III. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.535-549

Türkçe Seni / Sizi Seslenme Sözleri ve Türkçede Seslenme Durumuna Tarihsel Bir Bakış

18th International Conference on Turkish Linguistics, 24 - 26 February 2017

Sözlükbirim Olarak Arapça Tenvinli Sözler: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

III. Uluslararası Sözlükbilim Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.535-549

Türkiye Türkçesinde Sıra Zarflaştırıcısı ve Sıra lı Zarflar

XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Budapest, Hungary, 26 - 27 September 2016, pp.254-267

Türkiye Türkçesinde Sıra Zarflaştırısıcı ve Sıra'lı Zarflar

11. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Budapeşte, Hungary, 26 - 28 September 2016, pp.254-267

Tanzimat Dönemi Metinlerinde Ayırma, Bağlama ve Dönüştürme İşlevli olup ve olarak Zarf-Fiilleri

Prof. Dr. Mehmet Özmen Adına Sözdizimi Çalıştayı, Adana, Turkey, 23 October 2014, pp.258-271

Türkiye'de Yazar Sözlükçülüğü Çalışmaları ve Orhan Kemal Sözlüğü

Doğumunun 100. Yılında Orhan Kemal Sempozyumu, Adana, Turkey, 16 - 18 September 2014, pp.231-258

Türkiye Türkçesinde birleşik sözcük sorunu yalnızca bir yazım imla sorunu mudur

II. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu (12-14 Eylül 2012), Varşova, Turkey, 12 - 14 September 2012, pp.748-758

Türkiye Türkçesinde kişi adlarındaki sesbilimsel değişmelerde dil dışı etken olarak `din?

Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, Adana, Turkey, 20 - 22 October 2011, vol.1, pp.821-829

Türk kültüründe ve Türk edebiyatında hilye ve Gelibolulu Mustafa Ali?nin Hilyetü?r-Rical?i

Uluslararası Gelibolulu Mustafa Ali Çalıştayı, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2011, pp.125-139

Namık Kemal?in Türk Dili Üzerine Bazı Görüşlerinin Romanlarındaki Bazı Görünümleri

Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 20 - 22 December 2010, pp.789-798

Türkiye Türkçesinde /l/ sesi ve sesletimi

I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, Kırıkkale, Turkey, 16 - 17 April 2009, vol.1, pp.351-359

düneyin / dünen zaman zarfı üzerine

Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Ankara, Turkey, 25 - 29 March 2008, vol.1, pp.531-540

Türkçede yalın durum üzerine görüşler

38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38), Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.3, pp.1333-1342

Türkiye Türkçesi günlük konuşma dilinde seslenme biçimleri üzerine gözlemler- genel sınıflandırma

V. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 26 September 2004, vol.2, pp.2265-2276

Books & Book Chapters

WHAT DOES HUMANITY LOSE WITH THE DEATH OF A LANGUAGE? (CUKUROVA ARABIC AS AN EXAMPLE)

in: Super-Diversity and Citizenship in the 21st Century-Theories and Practices, Seyfi Özgüzel, Editor, Akademisyen, Adana, pp.135-148, 2021

Türkçe Sözlük’xxte Tıp Terimleri Üzerine Bir Değerlendirme

in: Tarihsel ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Tıp: Metinler, Tarih, Uygulamalar, Kavramlar, Terimler, Meryem Arslan, Editor, Detay yayıncılık, Ankara, pp.393-473, 2020

Bir Dilin Ölümüyle İnsanlık Neyi Kaybeder? (Çukurova Arapçası Örneği)

in: 20.Yüzyılda Süper Farklılıklar ve Vatandaşlık Bilinci (Teori ve Uygulamalar), Seyfi Özgüzel, Editor, Akademisyen, Adana, pp.67-74, 2020

Nâbî'nin Gazellerinde Fiiller

in: Ölümünün 300. Yılında Nâbî'ye Armağan, Çetin Derdiyok, H. Dilek Batislam, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.155-177, 2016

Nâbî'nin Gazellerinde Fiiller

in: Nâbî ye Armağan Ölümünün 300 Yılında, Çetin Derdiyok, H. Dilek Batislam , Editor, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, pp.155-177, 2016

Türkiye Türkçesinde pekiştirme işlevli 'ki'

in: Turkish Studies (Prof. DR. Mustafa Argunşah Armağanı), Sibel ÜST, Editor, Turkish Studies, İzmir, pp.187-220, 2013

Necati Bey'in gazellerinde 'yeni' olarak nitelenen kimi sözcükler

in: Ölümünün 500. Yılında Necati Bey'e Armağan, Derdiyok Ç., Yüceol Özezen M., Editor, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, pp.187-220, 2011

Necâtî Bey ve Şeyh^'nin "Garîb" Redifli Gazelleri

in: Ölümünün 500 Yılında Necati Bey e Armağan, İ. Çetin DERDİYOK, Muna YÜCEOL ÖZEZEN, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.43-60, 2011

De- Fiilinin Grameri

Karahan Kitabevi, Adana, 2009

Other Publications