Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Tarımsal Çevre Kirliliği Açısından Üreticilerin Bilinç Düzeyi: Doğu Akdeniz Bölgesi Örneği

ISPEC Journal of Agricultural Sciences, vol.5, no.3, pp.641-651, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ADANA İLİ ANADOLU MAHALLESİNE YAPILAN İÇ GÖÇLERİN SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS), vol.5, no.14, pp.317-326, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İÇ GÖÇ VE KIRSAL GENÇLİK: TOROS DAĞ KÖYLERİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, vol.8, no.69, pp.1130-1138, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SOCIETAL FACTORS EFFECTIVE ON WOMEN'S EDUCATION IN TURKEY

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.6, no.38, pp.1493-1504, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SOCIETAL FACTORS EFFECTIVE ON WOMEN?S EDUCATION IN TURKEY

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.6, no.38, pp.1493-1504, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SOCIETAL FACTORS EFFECTIVE ON WOMEN’xxS EDUCATION IN TURKEY

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.6, no.38, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK, MUHACİR VE ARAP KÖYLERİNDE YAŞAYAN KADINLARINTARIMSAL YAPI ÖZELLİKLERINDE KUŞAKLAR ARASI DEĞİŞME: ADANAİLİ ÖRNEĞİ

Journal of Social And Humanities Sciences Research, vol.5, no.31, pp.4580-4597, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Domestic Violence against Women and Violence Perception of Women in Taurus Mountain Villages of East Mediterranean Region of Turkey

Journal of Social And Humanities Sciences Research, vol.5, no.27, pp.2862-2877, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

. Kırsal Kesimde Yoksulluk Algısı ve Yaşam Memnuniyeti (Powerty Perception and Life Satisfaction in Rural Area)

Journal of Social And Humanities Sciences Research, vol.5, no.25, pp.2140-2152, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Kırdan Kente Göç ve Göçün Aile Üzerindeki Etkileri

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.6, pp.70-82, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antep Fıstığı Üreten İşletmelerde Tarımsal ve Toplumsal Değişme: Gaziantep İli Örneği

TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, vol.23, no.2, pp.299-309, 2017 (Other Refereed National Journals)

Antep Fıstığı Üreten İşletmelerde Tarımsal ve Toplumsal Değişme: Gaziantep İli Örneği

TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, vol.23, no.2, pp.299-309, 2017 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’xxde Kırsal Gençlik Açısından İstihdam ve Tarımsal İstihdamın Geleceği

Gençlik Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.13, pp.169-189, 2017 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'de Kırsal Gençlik Açısından İstihdam ve Tarımsal İstihdamın Geleceği

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.5, no.13, pp.169-189, 2017 (Other Refereed National Journals)

ŞANLIURFA?DA KIRSAL KADINLAR VE MİRAS HAKKI

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.12, pp.240-251, 2017 (International Refereed University Journal)

Şanlıurfa’da Kırsal Kadınlar ve Miras Hakkı

The Journal of Turk-Islam World Social Studies, vol.12, no.12, pp.240-251, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

OSMANLI İMPARATORLUĞU NDAN GÜNÜMÜZE KIRSAL ALANDA UYGULANAN EĞİTİM POLİTİKALARI

ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.15, no.56, pp.253-272, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Contract Production Model in Agriculture: The Example of Seed Production of Adana Province in Turkey

International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences, vol.4, no.12, pp.79-89, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şanlıurfa Semt Pazarlarında Taşıyıcılık Yapan Çocuk İşçiler

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.18, no.3, pp.21-31, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ziraat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Girişimcilik Özellikleri, Algısı Ve Eğilimi

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.47-74, 2014 (Other Refereed National Journals)

Ziraat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Girişimcilik Özellikleri, Algısı Ve Eğilimi: Çukurova Ve Adnan Menderes Üniversitesi Örneği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.47-73, 2014 (National Refreed University Journal)

KIRSAL KESİMDE KADINA UYGULANAN ŞİDDET

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BÜLTEN, pp.20-23, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Kırsal Kesimde Şiddet ve Kadın

Nevşehir Üniversitesi NEÜ Bülten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Eki, pp.20-23, 2012 (National Refreed University Journal)

Kırsal Kalkınmada Kadının Rolüne Yaklaşım ve Topumsal Cinsiyet Açısından Bir Bakış

Türktarım Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dergisi (Tarımsal Politiklar ve Kırsal Kalkınma), no.203, pp.48-55, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kırdan Kente Yapılan İçgöçler ve Toplumsal Cinsiyet

Güney Mimarlık Dergisi (Göç ve Mimarlık), no.4, pp.49-54, 2011 (Other Refereed National Journals)

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.65-73, 2011 (National Refreed University Journal)

Adana İlinde Erkenci Patates Üreten Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Sorunları

TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.1, 2010 (Other Refereed National Journals)

Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim

Uluslaraarsı Sosyoloji Kongresi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Lise Eğitimine Devam Eden Kırsal Gençlik ve Toplumsal Cinsiyet: Adana İli Örneği

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.21, no.1, pp.134-143, 2009 (National Refreed University Journal)

Aşağı Seyhan Ovasına Adana Tarım İl Müdürlüğü Yayım Elemanlarınca Götürülen Yayım Hizmetlerinin Analizi

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.18, no.2, pp.23-34, 2008 (National Refreed University Journal)

Türkiyede Kalkınma Sürecinde Kırsal Çevre Sorunları ve Toplumsal Bilinç Düzeyi

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.2, pp.37-52, 2007 (Other Refereed National Journals)

Technical Analysis of Small Ruminant Production at Taurus Mountainous Area

journal of Biological Sciences, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gender Roles of Women in Small Districts of Adana Province, Turkey

Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS), vol.3, no.1, pp.56-61, 2005 (International Refereed University Journal)

Kırsal Kesimde Yaşayan ve Kırdan Kente Göç Eden Ailelerde Kuşaklararası Farklılaşma

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, no.8, pp.111-133, 2001 (Other Refereed National Journals)

Adana Ovası Köylerinde Köy Mantalitesi Üzerine Araştırmalar

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.15, no.3, pp.21-26, 2000 (National Refreed University Journal)

Kırsal Kesimde Kadın İşgücü Kullanımı

Cine Aylık Tarım Dergisi, no.18, pp.40-42, 1999 (Other Refereed National Journals)

Girişimcilik ve Kırsal Kadınlar

TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, no.4, pp.29-42, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mardin İli Kızıltepe İlçesi Köylerinde Tarımsal veToplumsal Değişme

Akdeniz 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Hatay, Turkey, 18 - 20 October 2019, vol.1, pp.150-151

Yerel Yönetimler Tarafından Düzenlenen Eğitimlerin Kalkınma Ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Değerlendirilmesi: Adana-SEYMER Örneği

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.5, pp.637-650

KIRSAL KESİMDE YAŞLI KADINLARIN YAŞLILIĞA BAKIŞ AÇISI: ADANA ÖRNEĞİ

II. Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 28 November - 30 January 2018

Türkiye’xxde Kırsal Gençlik Açısından İstihdam ve Tarımsal İstihdamın Geleceği

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Fethiye, Turkey, 25 - 29 October 2017

Türkiye’de Kırsal Gençlik Açısından İstihdam ve Tarımsal İstihdamın Geleceği

II. INTERNATIONAL CONGRESSOF YOUTH RESEARCHES, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017, pp.122

Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Kadın İstihdamı ve Geleceği

Uluslararası Disiplinler arası Kadın Araştırmaları Kongresi (International Congress on Women Researches: Multi-Disciplinary point of view for empowering Women- ICWOR,2015), Sakarya, Turkey, 11 - 13 December 2015, pp.47-49

Kırsal Kesimde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Şİddet Algısı

2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 3 - 05 April 2015

Kırsal Kesimde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Şiddet Algısı

2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 04 September 2015, pp.104-105

Kırsalda Kadın

1.Uluslararası Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015

Tarımsal Pazarlama Sürecinde Kadın Kadirli İli Turp İşletmeleri Örneği

1. Uluslarararsı Kadın Çalışmaları Kongresi, Turkey, 9 - 11 April 2015

Kırsal Kesimde Aile içi Şiddet

1. Uluslararası Kadın Çalışmaları Kongresi, Turkey, 9 - 11 April 2015

Tarımsal Pazarlama Sürecinde Kadın: Kadirli İlçesi Turp İşletmeleri Örneği

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.353-360

Çalışma Yaşamında Kadın: Kırsal Kesimde Çalışan Kadınlar

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.34-42

Yerel Yönetimlerin Kalkınmaya Katkısı ve Toplumsal Cinsiyet

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.346-352

?Kırsal Kesimde Aile İçi Şiddet?

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, vol.1, no.1, pp.361-367

Kırsal kesimde Aile İçi Şiddet

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.361-367

Kırsal Kesimde Toplumsal Değişmenin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.368-374

The Current Situation and Marketing Problems of Cut Flower Sales Units in Adana Province of Turkey

25th International Scientific- Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Turkey, 25 - 27 September 2014, vol.1, no.1, pp.37-40 Creative Commons License

The Relationship Between Gender and Poverty in Rural Areas of Turkey

25th International Scientific- Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Turkey, 25 - 27 September 2014, vol.1, no.1, pp.85-88 Creative Commons License

The Relationship Between Gender and Powerty in Rural Areas of Turkey

25th International Scientific Experts Congress On Agriculture And Food Industry, İzmir, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.1

The Current Situation And Marketing Problems Of Cut Flower Sales Units in Adana Province Of Turkey

25th International Scientific Experts Congress On Agriculture And Food Industry, İzmir, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.1

THE RELATIONSHIP BETWEEN GENDER AND POVERTY IN RURAL AREAS OF TURKEY

25 th International Scientific- Expert Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Turkey, 25 - 29 September 2014, vol.1, no.1, pp.80

Aydın İlinde Çiftçilerin Çilek Üretim Kararına Etkili Faktörler Üzerine Bir Analiz

XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, vol.1, pp.11

Türkiyede Mevsimlik Tarım İşçisi Çocuklar

XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, pp.1

Şanlıurfa İli Köylerinde Yaşlılık, Yoksulluk Ve Toplumsal Değişme

VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 2 - 05 October 2013, pp.1

Osmanlı İmparatorluğu?ndan Günümüze Kırsal Alanda Uygulanan Eğitim Politikalari

V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.1

Tüketicilerin Organik Ürün Tüketim Kararlarında Çevreye Duyarlılığın Etkisi

Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 September 2010, vol.2, pp.653-660

Ekonomik Kriz ve Çocuk İşçiler

Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 September 2010, vol.1, pp.478-485

Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim

VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 01 October 2009, pp.1

Gender and Capacity Building in Turkey for Rural Development and Water Management

Mainstreaming Gender Dimensions in Water Management for Rural Development, Tunus, Tunisia, 19 - 22 May 2008, pp.156-161

Suyun Sürdürülebilir Yönetiminde Kadınların Rolü: Türkiye Örneği

5. Dünya Su Forumu Bölgesel Hazırlık Süreci Türkiye Bölgesel Su Toplantısı, Ankara, Turkey, 15 - 16 May 2008, pp.33-48

Tarımsal Su Kullanımı ve Yönetiminde Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik

TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 March 2008, vol.2, pp.205-214

The Role of Children?s Education in Rural Development: Gender Glance from the point of Rural Children View by Sex

Second Annual YÖK-SUNY Collaboration Symposium: Scientific Collaboration for Sustainable Development, Adana, Turkey, 23 - 25 May 2007, pp.192-196

Participation of Women Farmer and Women Agricultural Engineer to Water Management in Turkey from the Gender Point of View: Threads and Opportunities

International River Basin Management Congress Volume I, 22-24 March 2007 Antalya-Turkey, Antalya, Turkey, 22 - 24 March 2007, pp.139-147

Vertical Coordination: Contract Production Method to Solve Marketing Problems in The Rural Areas

1. International Conference on Agriculture and Rural Development, Zagrep, Croatia, 23 - 25 November 2006, pp.533-536

Measures for Integrating Gender Dimension in Water Management in Turkey

Workshop on Training of Trainers in Integration of Gender Dimension in Water Management in The Mediterranean Region, Kahire, Egypt, 4 - 08 October 2004, pp.141-147

Cumhuriyetten Günümüze Kırsal Kesimde Örgün ve Yaygın Eğitim

6.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 November 1999, pp.160-161

21. Yüzyılın Eşiğinde Tarımsal Üretimde, Kalkınmada Kadının Yeri ve Önemi: Konya Örneği

Türkiye III. Tarım Ekonomisi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 1998, pp.217-224

Türkiye?de Kalkınma Sürecinde Kırsal Kadınlar

III. Kadın Çalışmaları Toplantısı, Adana, Turkey, 01 May 1997, pp.1-7

Türkiye?deki Kırsal Kesim Kadınlarının Sosyo-Ekonomik Konumları ve Kırsal Kalkınmaya Katılımları

Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 06 September 1996, pp.245-252

Books & Book Chapters

Adana İlinde Mevsimlik Tarım İşçiliğinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Geleceği

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ (TEPGE), Ankara, 2017

Kırsal Kesimde Aile içi Şiddet

in: TÜRKİYE DE VE DÜNYADA KADIN ARAŞTIRMALARI, AĞRIDAĞ GÜLSEREN, Editor, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Adana, pp.361-367, 2015

KENTLEŞME- GÖÇ-KIRSAL

in: TÜRKİYE DE VE DÜNYADA KADIN ARAŞTIRMALARI, AĞRIDAĞ GÜLSEREN, Editor, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Adana, pp.353-360, 2015

KALKINMA-GÖÇ-KIRSAL

in: TÜRKİYE DE VE DÜNYADA KADIN ARAŞTIRMALARI, AĞRIDAĞ GÜLSEREN, Editor, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Adana, pp.368-374, 2015

TOPLUMSAL CİNSİYET

in: TÜRKİYE DE VE DÜNYADA KADIN ARAŞTIRMALARI, AĞRIDAĞ GÜLSEREN, Editor, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Adana, pp.346-352, 2015

Rural Sociology and Rural Women

in: Sustainable Development of Small-Scale Farmers of the Taurus Mountains of Turkey, "Erkan O". "Beniwal S.P.S". "Bounejmate,M" "John Ryan", Editor, Icarda(The İnternational Center For Agricultural Research İn The Dry Areas, Eleppo, pp.12-21, 2001

Other Publications