İÇ GÖÇ VE KIRSAL GENÇLİK: TOROS DAĞ KÖYLERİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Boyraz A., Kantar Davran M.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, vol.8, no.69, pp.1130-1138, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 69
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26450/jshsr.2436
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi
  • Page Numbers: pp.1130-1138

Abstract

Bu çalışmada temel olarak, köyde yaşayan gençlerin kente göç etme eğilimleri ile nedenlerini ortaya koymak; gençleri

köylerde tutabilecek ve kırsal alanlarda kalkınmayı sağlayacak öneriler sunmak amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca,

kente göç etmiş gençlerin/ailelerin beklentilerinin ne ölçüde karşılandığı da incelenmiştir. Araştırmanın ana

materyalini Adana ili Toros dağ köylerinde yaşayan kırsal gençlerle yapılan bireysel görüşmeler ve bu köylerden

kentte göç etmiş gençlerle ve ailelerle yapılan odak grup görüşmeleri yoluyla elde edilen birincil veriler oluşturmuştur.

Bu çalışmada gençlerin %77,5’nin kırdan kente göç etme eğiliminde oldukları saptanmıştır. Araştırmanın en önemli

bulgusu, kırdan kente göçün devam edeceği ve genç nüfusun köyde düzenli gelir kazanımı durumunda bile köyde

yaşamak yerine kenti tercih etmeleri olarak saptanmıştır.