Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gender Identity and Assignment Recommendations in Disorders of Sex Development Patients: 20 Years' Experience and Challenges

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.12, sa.4, ss.347-357, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

What is Important for Congenital Mesoblastic Nephroma?

PEDIATRIC BLOOD & CANCER, cilt.63, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Clues to the diagnosis of biliary atresia in neonatal cholestasis

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.27, sa.1, ss.37-41, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

OUR SURGICAL EXPERIENCE WITH RHABDOMYOSARCOMA IN CHILDREN

PEDIATRIC BLOOD & CANCER, cilt.62, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Severe Abdominal Trauma Involving Bicycle Handlebars in Children

PEDIATRIC EMERGENCY CARE, cilt.28, sa.4, ss.357-360, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Perforation of an inflamed Meckel's diverticulum in a newborn: Report of a case

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.20, sa.3, ss.235-236, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Radionuclide Imaging of Jejunoileal Duplication Cyst in a Child

CLINICAL NUCLEAR MEDICINE, cilt.34, sa.1, ss.48-49, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Indication and efficacy of splenectomy in children with hematological disease

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, sa.2, ss.312-318, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Çocuklarda Cinsel Gelişim BozukluklarıPediatric Patients with Disorders of Sex Development

Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi Özel Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.20-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periton Diyalizi Uygulamalarında Görülen Komplikasyonlar ve Tedavileri

Turkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics, cilt.6, sa.1, ss.116-120, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Minimally invasive surgery in neonates

Turkish Association of Pediatric Surgeons, cilt.30, ss.165-169, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anesthetic management of a child undergoing bilateral laparoscopic adrenalectomy

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.41, sa.1, ss.171-174, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Laparoscopic Management of Synchronous Bilateral Ovarian Torsion in a Neonate.

Journal of neonatal surgery, cilt.5, ss.7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Wilms Tümöründe Beş Yıllık Cerrahi Deneyim

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.39, sa.3, ss.546-549, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Wilms tumorunde beş yıllık cerrahi deneyim

Çukurova Medical Journal, sa.39, ss.546-549, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spontan superior mezenter arter rüptürüne bağlı intraabdominal kanama

Cukurova Medical Journal, ss.408-411, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konjenital Biliyer Dilatasyon

Türkiye Klinikleri Çocuk Cerrahisi Özel Sayısı, sa.3, ss.26, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Infantile Amyand s Hernia A case report

Turkiye Klinikleri J Pediatr, sa.19, ss.159, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pediyatrik kaudal blok deneyimlerimiz

Anestezi Dergisi, sa.14, ss.259, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hepatoblastoma experience in terms of surgery

51st Congressof the International Soceity of Paediatric Oncology, 23 - 26 Ekim 2019

Solunum Yolu Miyazisi , Olgu Video Sunumu

36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 3. Uluslararası Pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu - Ortadoğu Bölümü Kongresi, 24 - 27 Ekim 2018

Çocuklukçağı kist hidatiklerinde cerrahi, perkütan radyolajik girişim ve benzimidazol tedavisi

36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 3. Uluslararası Pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu - Ortadoğu Bölümü Kongresi, 24 - 27 Ekim 2018

Effıcıency of hormone stımulatıon treatment before hypospadıas surgery: experımental study

29th congress of european society of pediatric urology, Helsinki, Finlandiya, 11 - 14 Nisan 2018

Hepatoblastom tanılı çocuklardacerrahi deneyimlerimiz

35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2017

Komplet tranvers septum tanılı hastanın cerrahi tedavisi

8. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2017

Çocuklarda splenektominin endikasyonları ve etkinliği

34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

Çocuklarda Tiroid Patolojileri Artık Daha Malign

34. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 30 Ekim 2016

Konjenital mezoblastik nefroma

34. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 30 Ekim 2016

Çocuklarda Tiroid Patolojileri Daha Malign

34. Ulusal Çocuk Cerrahis Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

Renal clear cell sarkoma 2 olgu sunumu

33. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2015

Renal clear cell karsinoma: iki olgu sunumu

33. Çocuk cerrahisi kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2015

Uterin anomali 2 olgu sunumu

33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2015, ss.274

Our Surgical Experience with Rhabdomyosarcoma in Children

47nd Annual conference of The International Society of Pediatric Oncology SIOP 2015, Cape Town, South Afric, 8 - 11 Ekim 2015

Biliary atresia as a component of Polysplenia Syndrome

16th of European Pediatric Surgery Congress, 17 - 20 Haziran 2015, ss.186

Rabdomiyosarkom Hastalarında Cerrahi Deneyimlerimiz

6. Ulusal pediatrik Üroloji Kongresi, Diyarbakır, 6-9 Mayıs 2015., Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015

Üretral duplikasyon 3 olgu sunumu

6. Pediatrik Ürolojisi Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015, cilt.29, ss.92

Renal clear cell sarkom 2 olgu sunumu

6. Ulusal Pediatrik Ürolojisi Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015, cilt.29, ss.86

Ağır hipospadyaslı obez hastada hipospadyas onarımı ve liposuction

6. Ulusal Pediatrik Ürolojisi Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015, cilt.29, ss.108

Rabdomyosarkom hastalarında cerrahi deneyimlerimiz

6. Ulusal Pediatrik Ürolojisi Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015, cilt.29, ss.62

Ağır hipospadiaslı obez hastada hipospadias onarımı ve liposuction

Çocuk cerrahisi derneği ulusal kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 15 Ocak 2015, cilt.29, ss.108

Adrenal Kitle ve Virilizasyon: Adrenokortikal Tümör

Ulusal Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-6, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2014

Peniste soliter fibröz tümör

31. Uulusal çocuk cerrahisi kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2013

BOY KISALIĞI İLE BAŞVURAN HASTADA GONADOBLASTOM

XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Torakoskopik Cerrahi

Pediatrik Anestezi, Dilek Özcengiz, Sibel Barış, Editör, Akademisyen Kitapevi, ss.677-678, 2014