KOnjenital özofagus atrezili hastaların uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesi


NARSAT M. A. , ÖZDEN Ö. , KILIÇ Ş. S. , ALKAN M. , TUNCER R. , İSKİT H. S.

37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, STEP 2019, 15 - 19 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri