Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

What is Important for Congenital Mesoblastic Nephroma?

PEDIATRIC BLOOD & CANCER, vol.63, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier

Clues to the diagnosis of biliary atresia in neonatal cholestasis

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.27, no.1, pp.37-41, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Severe Abdominal Trauma Involving Bicycle Handlebars in Children

PEDIATRIC EMERGENCY CARE, vol.28, no.4, pp.357-360, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Perforation of an inflamed Meckel's diverticulum in a newborn: Report of a case

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.20, no.3, pp.235-236, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Radionuclide Imaging of Jejunoileal Duplication Cyst in a Child

CLINICAL NUCLEAR MEDICINE, vol.34, no.1, pp.48-49, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Indication and efficacy of splenectomy in children with hematological disease

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.43, no.2, pp.312-318, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Çocuklarda Cinsel Gelişim BozukluklarıPediatric Patients with Disorders of Sex Development

Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi Özel Dergisi, vol.3, no.5, pp.20-25, 2016 (Other Refereed National Journals)

Periton Diyalizi Uygulamalarında Görülen Komplikasyonlar ve Tedavileri

Turkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics, vol.6, no.1, pp.116-120, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Minimally invasive surgery in neonates

Turkish Association of Pediatric Surgeons, vol.30, pp.165-169, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anesthetic management of a child undergoing bilateral laparoscopic adrenalectomy

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.41, no.1, pp.171-174, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Laparoscopic Management of Synchronous Bilateral Ovarian Torsion in a Neonate.

Journal of neonatal surgery, vol.5, pp.7, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Wilms Tümöründe Beş Yıllık Cerrahi Deneyim

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.39, no.3, pp.546-549, 2014 (Other Refereed National Journals)

Wilms tumorunde beş yıllık cerrahi deneyim

Çukurova Medical Journal, no.39, pp.546-549, 2014 (Other Refereed National Journals)

Spontan superior mezenter arter rüptürüne bağlı intraabdominal kanama

Cukurova Medical Journal, no.39, pp.408-411, 2014 (Other Refereed National Journals)

Konjenital Biliyer Dilatasyon

Türkiye Klinikleri Çocuk Cerrahisi Özel Sayısı, no.3, pp.26, 2010 (Other Refereed National Journals)

Infantile Amyand s Hernia A case report

Turkiye Klinikleri J Pediatr, no.19, pp.159, 2010 (Other Refereed National Journals)

Pediyatrik kaudal blok deneyimlerimiz

Anestezi Dergisi, no.14, pp.259, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hepatoblastoma experience in terms of surgery

51st Congressof the International Soceity of Paediatric Oncology, 23 - 26 October 2019

Solunum Yolu Miyazisi , Olgu Video Sunumu

36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 3. Uluslararası Pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu - Ortadoğu Bölümü Kongresi, 24 - 27 October 2018

Çocuklukçağı kist hidatiklerinde cerrahi, perkütan radyolajik girişim ve benzimidazol tedavisi

36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 3. Uluslararası Pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu - Ortadoğu Bölümü Kongresi, 24 - 27 October 2018

Hepatoblastom tanılı çocuklardacerrahi deneyimlerimiz

35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Turkey, 25 - 28 October 2017

Komplet tranvers septum tanılı hastanın cerrahi tedavisi

8. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Turkey, 25 - 28 April 2017

Çocuklarda splenektominin endikasyonları ve etkinliği

34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Çocuklarda Tiroid Patolojileri Artık Daha Malign

34. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 30 October 2016

Konjenital mezoblastik nefroma

34. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 30 October 2016

Çocuklarda Tiroid Patolojileri Daha Malign

34. Ulusal Çocuk Cerrahis Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Renal clear cell sarkoma 2 olgu sunumu

33. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Turkey, 28 - 31 October 2015

Renal clear cell karsinoma: iki olgu sunumu

33. Çocuk cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2015

Uterin anomali 2 olgu sunumu

33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 - 31 October 2015, pp.274

Our Surgical Experience with Rhabdomyosarcoma in Children

47nd Annual conference of The International Society of Pediatric Oncology SIOP 2015, Cape Town, South Afric, 8 - 11 October 2015

Biliary atresia as a component of Polysplenia Syndrome

16th of European Pediatric Surgery Congress, 17 - 20 June 2015, pp.186

Rabdomiyosarkom Hastalarında Cerrahi Deneyimlerimiz

6. Ulusal pediatrik Üroloji Kongresi, Diyarbakır, 6-9 Mayıs 2015., Turkey, 6 - 09 May 2015

Üretral duplikasyon 3 olgu sunumu

6. Pediatrik Ürolojisi Kongresi, Turkey, 6 - 09 May 2015, vol.29, pp.92

Renal clear cell sarkom 2 olgu sunumu

6. Ulusal Pediatrik Ürolojisi Kongresi, Turkey, 6 - 09 May 2015, vol.29, pp.86

Rabdomyosarkom hastalarında cerrahi deneyimlerimiz

6. Ulusal Pediatrik Ürolojisi Kongresi, Turkey, 6 - 09 May 2015, vol.29, pp.62

Ağır hipospadiaslı obez hastada hipospadias onarımı ve liposuction

Çocuk cerrahisi derneği ulusal kongresi, Diyarbakır, Turkey, 15 January 2015, vol.29, pp.108

Cerrahi uygulanan Wilms tümörlü 50 çocuğun değerlendirimesi

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Turkey, 17 - 20 September 2014

Adrenal Kitle ve Virilizasyon: Adrenokortikal Tümör

Ulusal Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-6, Turkey, 18 - 19 April 2014

Peniste soliter fibröz tümör

31. Uulusal çocuk cerrahisi kongresi, Eskişehir, Turkey, 30 October - 02 November 2013

BOY KISALIĞI İLE BAŞVURAN HASTADA GONADOBLASTOM

XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Turkey, 7 - 10 November 2012

Books & Book Chapters

Torakoskopik Cerrahi

in: Pediatrik Anestezi, Dilek Özcengiz, Sibel Barış, Editor, Akademisyen Kitapevi, pp.677-678, 2014