Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The effect of dye plant amounts on color and color fastness of wool yarns

INDUSTRIA TEXTILA, vol.65, no.1, pp.29-32, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A COMPREHENSIVE STUDY ON SAFFLOWER (CARTHAMUS TINCTORIUS L.) IN SEMI-ARID CONDITIONS

BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, vol.22, no.4, pp.947-953, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effect of Organic and Inorganic Fertilizer Applications on Buckwheat Yieldand Micro Element Nutrition

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.8, pp.145-149, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

MUTFAKTAKİ ZENGİNLİĞİMİZ:BAHARAT

TARIM GÜNDEM, vol.10, no.56, pp.46-49, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Changes within the Daytime of Essential Oil Content and Composition of Zahter (Thymbra spicata L.) Grown in Ermenek Conditions

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.7, pp.13-16, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Production of Plant Secondary Metabolites from Cell and Organ Cultures under In vitro Conditions. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology,

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology,, vol.7, no.7, pp.971-980, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Morphogenetic Variation for Essential Oil Content and Composition of Sage (Salvia officinalis L.) In Çukurova Condition

Arabian Journal of Medicinal Aromatic Plants, vol.5, no.1, pp.32-38, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Adana (Türkiye) Aktarlarında Tedavi Amacıyla Satılan Bitkisel Droglar

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, no.2, pp.183-192, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Herbal Drugs for Therapeutic Purposes, Which Sold in Herbalists in Adana, Turkey

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, no.2, pp.183-192, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The effect of altitudes on composition and content of essential oils of endemic Origanum saccatum P.H. Davis

Int Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch, vol.3, no.3, pp.242-246, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The effect of Altitudes on Composition abd Content of Essential Oils of Endemic Origanum saccatum PH. Davis

International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch, vol.3, no.3, pp.242-246, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğu Akdeniz Bölgesinde Üzerlik (Peganum harmala L.) Bitkisinin Tütsü olarak kullanımı

Lokman Hekim Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-12, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Doğu Akdeniz Bölgesinde Üzerlik (Peganum harmala L.) Bitkisinin Tütsü Olarak Kullanımı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-12, 2018 (Other Refereed National Journals)

Chemical composition and antioxidant activity of essential oils of six Lamiaceae plants growing in Southern Turkey

NVEO Natural Volatiles &Essential oils, vol.4, no.6, pp.62-68, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Chemical composition and antioxidant activity of essential oils of six Lamiaceae plants growing in Southern Turkey

NVEO Natural Volatiles &Essential oils, vol.4, no.6, pp.62-68, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Chemical composition and antioxidant activity of essential oils of six Labiates growing in Southern Turkey

Natural Volatiles and Essential Oils, vol.4, no.4, pp.62-68, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Genel Durumu

TÜRKTOB, vol.4, no.15, pp.4-11, 2015 (National Non-Refereed Journal)

The Effect of Different Levels of Altitutes on Composition and Content of Essential Oils of Ziziphora clinopodioides in Southern of Turkey

International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), vol.1, no.1, pp.1-6, 2015 (International Refereed University Journal)

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Muhabbet Çiçeği (Resea Lutea L.)? Nde Farklı Biçim Zamanlarının Bazı Agronomik Özellikler Ve Boyama Kalitesi Üzerine Etkisi

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.4, no.25, pp.112-123, 2011 (National Refreed University Journal)

. Effect of Harvest Time on Essential Oil Composition of Thymbra spicata L. Growing in Flora of Adıyaman

Advances in Environmental Biology, vol.5, no.2, pp.356-358, 2011 (International Refereed University Journal)

Study of Essential Oil and Agricultural Properties of Vetiver Vetiveria zizanioides in the Southeastern of Mediterranean

Advances in Environmental Biology, vol.5, no.2, pp.447-451, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminin arttırılması olanakları

Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiri Kitabı, 2010 (Other Refereed National Journals)

Diyarbakır Koşullarında Çördük otu (Hyssopus officinalis L.)?nda Farklı Gelişme Dönemlerinde Verim ve Morfogenetik Varyabilitenin Saptanması

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.4, no.17, pp.1-9, 2008 (National Refreed University Journal)

Effects of sowing periods and P application rates on yield and oil composition of black cumin (Nigella sativa L.)

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.6, no.2, pp.242-246, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çukurova Bölgesi?nde Farklı Sıra Arası ve Hasat Zamanlarında Kedi Otu (Valeriana officinalis L.) Bitkisinin Verim ve Uçucu yağ Kalitesinin Araştırılması

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.1, no.16, pp.34-43, 2007 (National Refreed University Journal)

Çukurova Kosullarında Farklı Kökenli Çöven (Gypsophıla Sp.) Türlerinde Kök Verimleri ve Saponin İçeriklerinin Arastırılması

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.2, no.16, pp.74-83, 2007 (National Refreed University Journal)

Çukurova Kosullarında Farklı Kökenli Çöven Gypsophila Sp Türlerinde Kök Verimleri ve Saponin İçeriklerinin Arastırılması

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, pp.74-83, 2007 (Other Refereed National Journals)

Aspirde Farklı Sıra aralıklarının Verim Komponentleri ile Çiçek Verimine ve Boyar Madde Oranına Etkileri

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.20, pp.116-124, 2005 (National Refreed University Journal)

Çukurova Koşullarında Ketencik (Camelina sativa L.)?de Farklı Azot ve Fosfor Gübrelemesinin Tohum Verimi ve Yağ Oranına Etkileri

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.20, pp.47-55, 2005 (National Refreed University Journal)

Kum Zambağı (Pancratium maritimum L.)?nın Kültüre Alınabilirliği ve Azot Uygulamalarının Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.3, no.20, pp.89-98, 2005 (National Refreed University Journal)

Effect of The Different Row Arrangements on The Bioagronomic Properties and Dye Stuff Content of Burdock Arctium minus (Hill) Bernh. subsp. pubens

Ovidius University Annals of Medical Science and Pharmacy, vol.2, no.2, pp.56-59, 2004 (International Refereed University Journal)

Kayseri?de Doğal Boya Olarak Kullanılan Bitkilerin Kültüre Alınma Olanaklarının Araştırılması

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.19, pp.75-84, 2004 (National Refreed University Journal)

Tatlı Rezene (Foeniculum vulgare var. dulce)'de Farklı Yetiştirme Yöntemlerinin Verim ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.19, pp.1-10, 2004 (National Refreed University Journal)

Domestication and Cultivation of wild Rumex patientia L. growing in Southern-Turkey: I. Fresh and dry leaves yields and dye stuff content

Ovidius University Annals of Medical Science-Pharmacy, Romania, vol.1, no.2, pp.36-39, 2003 (International Refereed University Journal)

The possibilities of domestication of some endemic Achillea and Hypericum species

Agricoltura Mediterranea, vol.133, no.2, pp.124-129, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Domestication and Cultivation of Wild Rumex patientia L. Growing in Southern-Turkey. Fresh and Dry Leaves Yields and Dye Stuff Content

Ovidius University Annals of Medical Science and Pharmacy, vol.18, no.2, pp.36-39, 2003 (International Refereed University Journal)

Peganum harmala L. (Üzerlik)?de Azot Gübrelemesinin Tohum Verimi, Boyar Madde ve Alkaloit Oranı Üzerine Etkisi

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.18, pp.45-50, 2003 (National Refreed University Journal)

The Effects of Different Plant Densities on Yield, Yield Components and Quality of Artemisia annua L. Ecotypes

J. of Herbs, Spices and Medicinal Plants, vol.9, no.4, pp.413-418, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Different Nitrogen Doses on Artemisia annua L.

J. of Herbs, Spices and Medicinal Plants, vol.9, no.4, pp.399-404, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Steroidal Saponinlerin Önemi ve Kullanım Alanları ile Steroidal Saponin İçeren Bitkiler.

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.15, pp.63-70, 2000 (National Refreed University Journal)

Bazı Kolza Çeşitlerinin Çukurova Bölgesinde Verim ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.41-48, 1999 (National Refreed University Journal)

Sigara Fabrikası Atıklarının Gübre Olarak Değerlendirilmesi Olanakları Üzerinde Araştırmalar

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, no.23, pp.43-51, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğal Kaynaklardan Elde Edilen Boyar Maddeler.

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.14, pp.9-14, 1999 (National Refreed University Journal)

Farklı Ekolojilerde Nane (Mentha ) Türlerinin Verim ile Uçucu Yağ Oran ve Bileşenlerinin Araştırılması

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.23, no.5, pp.465-472, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

sigara fabrikası tütün atıklarının gübre olarak değerlendirilmesi

turkish journal of agriculture and forestry, vol.23, pp.43-51, 1999 (Other Refereed National Journals) identifier

Değişik Yörelerden Toplanan Kişnişlerin Morfolojik Özellikleri Üzerine Tohumluk Miktarlarının Etkisi.

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.14, pp.33-40, 1999 (National Refreed University Journal)

Farklı Ekolojilerde Nane (Mentha) Türlerinin Verim ile Uçucu Yağ Oran ve Bileşenlerinin Araştırılması

Tr. J. of Agriculture and Forestry, vol.23, pp.465-472, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

İki Aspir Çeşitinde Gibberellik Asitin (GA3) Agronomik Özellikler ve Çiçek Verimi ile Boyar Madde Oranına Etkileri.

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTİRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.7, pp.10-30, 1998 (Other Refereed National Journals)

Taban ve Kıraç Koşulların Aspir Çeşitlerinde Çiçek Verimi ve Boyar Madde Oranlarına Etkileri.

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTİRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.7, pp.31-37, 1998 (Other Refereed National Journals)

Bazı Kolza Çeşitlerinin Çukurova Bölgesinde Verim ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi.

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.14, pp.41-48, 1998 (National Refreed University Journal)

Çukurova Koşullarında Taban ve Kıraç Alanlarda Aspir Çeşitlerinin Tarımsal Özellikleri ve Tohum Verimlerinin Araştırılması.

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.14, pp.33-38, 1998 (National Refreed University Journal)

Antimicrobial Activity of Essential Oil of Wild Mentha Species Growing in Southern ?Turkey

Pharmaceutical and Pharmacological Letters,, vol.8, no.4, pp.164-167, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antimicrobial Activity of Essential Oil of Wild Mentha Species Growing in Southern-Turkey

Antimicrobial Activity of Essential Oil of Wild Mentha Species Growing in Southern-Turkey, vol.8, no.4, pp.164-167, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Azot ve Fosfor Uygulamalarının Kişniş (Coriandrum sativum L.) Bitkisinin Verim ve Verim Komponentleri ile Uçucu Yağ Oranlarına Etkisi.

Mustafa Kemal Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.53-68, 1997 (National Refreed University Journal)

Çukurova Koşullarında Hyoscyamus niger 'de Farklı Ekim ve Hasat Zamanlarının Drog Verimleri ve alkaloit Oranlarına Etkisi.

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.4, no.12, pp.77-86, 1997 (National Refreed University Journal)

Withania somnifera Dunal'da Drog Verimleri Üzerine Azot Gübrelemesinin Etkisi

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.3, no.10, pp.215-224, 1995 (National Refreed University Journal)

Çukurova Bölgesine Verim, Kalite ve Erkencilik Bakımından Uyabilecek Kolza Çeşitlerinin Saptanması

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.3, no.10, pp.105-120, 1995 (National Refreed University Journal)

Farklı Ekolojilerde Atropa belladonna 'da Drog Verimi ve Total Alkaloit İçerikleri

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.8, pp.31-46, 1992 (National Refreed University Journal)

Güneydoğu Anadolu Bölgesine Uygun Kolza Çeşitlerinin Saptanması

Ç.Ü Zir. Fak. Genel Yayın, vol.1, no.36, 1992 (National Non-Refereed Journal)

,Gür,A.,Güneydoğu Anadolu Bölgesine Uygun Kolza ve Ayçiçeği Çeşitlerinin Saptanması

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, vol.36, no.65, pp.1-24, 1992 (National Refreed University Journal)

Drug Yield and Withanolide Contents of Withania somnifera Dunal Cultivated in Turkey

Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University, vol.8, no.2, pp.89-100, 1991 (International Refereed University Journal)

Drug Yield and Withanolide Contents of Withania somnifera Dunal cultivated in Türkiye

J. Fac. Pharm., Gazi Univ., vol.3, no.2, pp.89-100, 1991 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Morphogenetic Variability and Yield in Digitalis lanata Ehrh.

Journal of Fac. of Pharmacy of Gazi Univ., vol.59, no.1, pp.17-23, 1988 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of Organic and Inorganic Fertilizer Applications on Buckwheat Yield and Micro Element Nutrition

5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress, Tokat, Turkey, 01 October 2020, vol.8, pp.145-149

Production of saffron in Turkey

XXX International Horticultural Congress IHC2018: International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Culinary Herbs and Edible Fungi, IV International Jujube Symposium and VI International Symposium on Saffron Biology and Technology, 12 - 16 August 2018, pp.403-410 identifier

In vitro regeneration of saffron in the world

VI International Symposium on Saffron Biology and Technology, Turkey, 12 - 16 August 2018, pp.463-470 identifier

Chemical composition of endemic Origanum saccatum plants grown naturally in Ermenek flora at different locations

3rd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2020), 19 - 20 March 2020, pp.419-432

Extraction of Furanocoumarin and Coumarins by Subcritical Water Extraction from Ruta chalepensis

8th International Drug Chemistry Conference, Antalya, Turkey, 27 February - 01 March 2020, pp.130-133

Tıbbi Bitkilerin Üretimide Mevcut Durum ve Gelecek

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 17 January 2020, vol.1, pp.505-528

The Effects of Organic and Inorganic Fertilizer Applications on Buckwheat Root Development

6th Congress on Soil & Water Resources with International Participation, İzmir, Turkey, 12 - 14 November 2019, vol.1, no.1, pp.59

Effect of different bacterial isolates on yield and quality of basil (Ocimum basilicum L.).

International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants (REYHAN 2017), Malatya, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.75-84

Effect of different bacterial isolates on essential oil compositions of basil (Ocimum basilicum L.)

International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants (REYHAN 2017), Malatya, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.300-305

Morphogenetic Variation for Essential Oil Content and Composition Of Sage (Salvia Officinalis L.) in Çukurova Condition

I. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants: “Natural And Healthy Life”, 10 January 2017 - 12 January 2018, pp.375

Doğu Akdeniz Bölgesinde Üzerlik (Peganum harmala L) Bitkisinin Tütsü Olarak Kullanımı

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, Turkey, 15 - 18 May 2017, pp.64

Effect of Different Extraction Methods (Subcritical, Supercritical and Conventional) on Chemical Composition of Micromeria Fruticosa L. Druce: A Comparison Study

I. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants: “Natural And Healthy Life”, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.622

Effect of Different Extraction Methods (Subcritical, Supercritical , and Conventional) on Antioxidant Activity of Micromeria Fruticosa L. Druce: A Comparison Study

I. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants: “Natural And Healthy Life”, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.623

The Influence of Harvesting Period And Cutting Hour On Yield And Quality In Thyme (Thymus vulgaris L.) in Çukurova Conditions

I. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants: “Natural And Healthy Life”, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.704

Optimization of Sub-Critical Water Extraction Conditions of Micromeria Fruticosa L. Druce Using Response Surface Methodology for Pulegone Amount

I. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants: “Natural And Healthy Life, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.621

Optimization of Supercritical CO2 Extraction Conditions of Micromeria Fruticosa L. Druce for Pulegone

I. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants: “Natural And Healthy Life”, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.620

Somatic Embryogenesis of Crocus sativus L

5th International Saffron Symposium Biology and Technology, 23 - 26 November 2016

Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi

III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 4 - 06 October 2016, pp.37

Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi

III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 4 - 06 October 2016, pp.37

Adıyaman Kahta Koşullarında Kişniş (Coriandrum sativum L.) Bitkisinin Adaptasyonu.

Türkiye 10. Tarla Bitkiler kongresi, Konya, Turkey, 10 - 13 September 2013, vol.3, pp.749-753

Essential Oil Content and Composition of Endemic Origanum Micranthum Vogel Collected From Eastern Mediterranean of Turkey

The First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2013), Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 17 - 20 April 2013, vol.1, pp.216

The effect of different levels of altitutes on composition and content of essential oils of ziziphora clinopodioides in southern of Turkey

. The First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2013), Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 17 - 20 April 2013, vol.1, pp.106

Changing of The Essential Oil Composition In Basil (Ocimum basilicum L.) By Applying Different Bacterial Isolates

The First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2013), Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 17 - 20 April 2013, vol.1, pp.108

Farklı bakteri izolatlarının reyhan (ocimum basilicum l.)?da verim ve uçucu yağ oranına etkisi.

Tıbbi ve Aromatik bitkiler sempozyumu, Tokat, Turkey, 13 - 15 September 2012, pp.3-9

Essential Oil Composition of Cultivated Valerian (Valeriana officinalis L.) in Çukurova Region.

The 3rd International Conference Advanced Materials and Systems, Bucharest, Romania, 16 - 18 September 2010, vol.1, pp.10-14

The possibilities that domesticated of endemic Origanum micrantum Vogel.

6th CMAPSEEC, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2010, vol.1, pp.1016-1024

Antioxidant activities of traditional Turkish black tea

6th CMAPSEEC, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2010, vol.1, pp.1037-1046

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Arttırılması Olanakları

Türkiye Ziraat Müh. 7. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 15 January 2010, pp.437-456

ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF CULTIVATED VALERIAN (VALERIANA OFFICINALIS L.) IN CUKUROVA REGION

3rd International Conference on Advanced Materials and Systems, Bucharest, Romania, 16 - 18 September 2010, pp.393-398 identifier identifier

Safranda (Crocus sativus L.) Farklı Korm Ağırlıklarının Tohumluk Korm Üretimine Etkisi

VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Turkey, 19 - 22 October 2009, vol.2, pp.356-359 Creative Commons License

Adıyaman-Kahta Koşullarında Apiaceae Familyasına Bağlı Bazı Baharat Bitkilerinin Adaptasyonu

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Turkey, 19 - 22 October 2009, pp.254-257

İstanbul Aktarlarında Satılan Bazı Bitkisel Drogların Standartlara Uygunluğunun Araştırılması

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Turkey, 19 - 22 October 2009, pp.3

Safranda (Crocus Sativus L.) Farklı Korm Ağırlıklarının Tohumluk Korm Üretimine Etkisi

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Turkey, 19 - 22 October 2009, pp.1

Effects of Land Management on Natural Resources&Socioeconomy in GAP Region

Natural Flora of South-East Anatolia Region, Adıyaman, Turkey, 7 - 12 July 2008, vol.1, pp.80-84

Sarı kantaron (Hypericum perforatum L.)?da ontogenetik ve morfogenetik varyabilitenin belirlenmesi.

17. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Aydın, Turkey, 26 - 29 October 2007, pp.1

Kök Boya (Rubia Tinctorum L.)'Da Farklı Bekletme Sürelerinin Yün Rengi Ve Işık Haslığı Üzerine Etkileri

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 June 2007, pp.751-754

Çukurova Koşullarında Hodan (Borago officinalis L.) Bitkisinin Yetiştirilme Olanaklarının Araştırılması

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 June 2007, pp.653-656

Doğu Akdeniz bölgesinde Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Kültüre Alma Çalışmaları

1 st International Non- Wood Forest Products Symposium, Trabzon, Turkey, 1 - 04 November 2006, vol.1, pp.780-786

Çukurova Bölgesinde Odun Dışı Orman Ürünü Olan Boya Bitkileri

I.Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.324-330

Doğal Boyamacılıkta Kullanılan Datisca Cannabina L. Türünün Kültüre Alınması Üzerine bir Araştırma

1 st International Non- Wood Forest Products Symposium, Trabzon, Turkey, 1 - 04 November 2006, vol.1, pp.787-792

Antimicrobial Activity of Essential Oil of Endemic Achillea monocephala Boiss&Bal

The l-st International Symposium New Resources in Pharmaceutical Industry, Constantza, Romania, 5 - 08 June 2003, vol.1, no.2, pp.33-35

Effect of different harvesting time on the essential oil content of rosemary Rosmarinus officinalis L in the Çukurova Conditions

Workshop on Agricultural and Quality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants, Adana, Turkey, 29 May - 01 June 2001, pp.263-271

Domestication and determination of yield and quality aspects of wild Mentha species growing in southern Turkey

3rd IUPAC International Conference on Biodiversity, Antalya, Turkey, 3 - 08 November 2001, pp.227-245 identifier

Domestication and Determination of Yield and Quality Aspects of Wild Mentha Species Growing in Southern Turkey

3rd IUPAC International Conference on Biodiversity, Antalya, Turkey, 3 - 08 November 2001, vol.1, pp.10-12

Çukurova Koşullarında kekik (Origanum syriacum var. bevanii )?te Farklı Biçim Sayısının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkisi.

Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 17 September 2001 - 21 September 2000, pp.1-10

Composition Of The Essential Oil of Thymus vulgaris L. Clones Of Different Origins in The Çukurova Conditions

Workshop on Agricultural and Quality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants, Adana, Turkey, 29 May - 01 June 2001, vol.1, pp.243-254

Determination of Suitable Propagation Methods on Madder (Rubia tinctorum L.)

Workshop on Agricultural and Quality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants, Adana, Turkey, 29 May - 01 June 2001, vol.1, pp.235-242

Domestication and Determination of Drug and Essential Oil Yield of Thymus eigii (M. Zohary et P.H. Davis) Jalas

Workshop on Agricultural and Quality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants, Adana, Turkey, 29 May - 01 June 2001, vol.1, pp.255-262

Effect Of Different Harvesting Time On The Essential Oil Content Of The Rosemary (Rosmarinus Officinalis L.) In The Çukurova Condition

Workshop on Agricultural and Quality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants, Adana, Turkey, 29 May - 01 June 2001, vol.1, pp.263-272

Possibilities of Cultivation of Hibiscus sabdariffa L. Under Çukurova Conditions

Second Balkan Botanical Congress, İstanbul, Turkey, 14 - 18 May 2000, vol.1, pp.141

Morphpological Properties and Dye Stuff Content of Wild Peganum harmala.

Second Balkan Botanical Congress, İstanbul, Turkey, 14 - 18 May 2000, vol.1, pp.140

Botanical Characters, Yield, and Quality of Different Originated Artemisia Annua L.

Second Balkan Botanical Congress, İstanbul, Turkey, 14 - 18 May 2000, vol.1, pp.125

Nişasta-Şeker, Tütün Ve Tıbbi-Aromatik Bitkilerin Tüketim Projeksiyonları Ve Üretim Hedefleri

Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 20 January 2000, vol.1, pp.453-484

Nişasta-Şeker, Tütün ve Tıbbi-Aromatik Bitkilerin Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri

Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 January 2000, vol.1, pp.453-483

Rezene (Foeniculum vulgare L.)?de Taban ve Kıraç Alanlarda Pençe Üretim Olanaklarının Belirlenmesi

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Adana, Turkey, 15 - 20 November 1999, pp.8-14

Çukurova Üniversitesi Kampusunda Doğal Olarak Bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Int. Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam Symposium, Kütahya, Turkey, 23 - 25 September 1999, pp.868-878

In Situ Conservation of Aromatics Plants in Southestern Turkey: a.Wild Mentha Species

The Proceedings of International Symposium on In-Situ Conservation of Plant Genetic Diversity, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 1998, vol.1, pp.171-176

Farklı Kişniş (Coriandrum sativum L.) Populasyonlarının Verim Ve Verim Karakterlerinin Belirlenmesi (P- 58).

XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, Ankara, Turkey, 20 - 22 May 1998, vol.1, pp.112

Hatay Ekolojik Koşullarında Bazı Baharat Bitkilerinin Yetiştirilme Olanakları (P- 57).

XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, Ankara, Turkey, 20 - 22 May 1998, vol.1, pp.111

Effect of Height of Cutting on Herb and Leaf Yield and Essential oil Content of Rosmarinus officinalis L.

XI. World Forestry Congress, Antalya, Turkey, 13 - 22 October 1997, no.15, pp.1-10

Farklı kökenli Adi Kekik (Thymus vulgaris L.) Klon Hatlarının Çukurova koşullarına Adaptasyonu ?I.

Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun, Turkey, 22 - 25 September 1997, pp.372-375

Hatay ekolojisinde Azot ve Fosfor'un Kişniş (Coriandrum sativum L.)'de Verim Değerleri İle Uçucu Yağ Oranlarına Etkisi

Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun, Turkey, 22 - 25 September 1997, vol.1, pp.347-351

In-situ Conservation of Aromatic Plants in Southeastern Turkey. a. Wild Mentha Species

The Proceedings of International Symposium on In-situ Conservation of Plant Genetic Diversity, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 1996, vol.1, pp.171-176

Çukurova Koşullarında Tıbbi Adaçayı Üzerinde Araştırmalar

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Workshop. İzmir, İzmir, Turkey, 25 - 26 May 1996, pp.39-40

Wild Mentha Species Growing in Southern -Turkey and Their Essential Oils

43 Annual Congress of The Society for medicinal Plant Research, Halle, Germany, 10 - 13 September 1995, vol.1, pp.3-7

Atropa belladonna ve Varyetelerinde Morfogenetik Varyabilite.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Workshop, İzmir, Turkey, 25 - 26 May 1995, vol.1, pp.37-38

Çukurova Bölgesinde Doğadan Toplanarak Dışsatımı Yapılan Origanum Uçucu Yağının Kompozisyonu.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Workshop, İzmir, Turkey, 25 - 26 May 1995, vol.1, pp.49-50

Nane (Mentha) Türlerinin Farklı Ekolojilerde Araştırılması.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Workshop, İzmir, Turkey, 25 - 26 May 1995, vol.1, pp.1-10

Çukurova Koşullarında Aspir (Carthamus tinctorius L.)'in Çiçek Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikleri

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Workshop, İzmir, Turkey, 25 - 26 May 1995, vol.1, pp.35-36

Çukurova Bölgesinde Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.) Üzerinde Araştırmalar.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Workshop, İzmir, Turkey, 25 - 26 May 1995, vol.1, pp.39-40

Tıbbi Bitkilerin Kültürü ve Karşılaşılan Sorunlar

I. Orman Tali Ürünleri Simpozyumu, Ankara, Turkey, 14 - 16 June 1988, vol.1, pp.1

Digitalis lanata Ehrh.'da Ontogenetik Varyabilite ve Azot Dozu Araştırması.

VI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı., Ankara, Turkey, 16 - 19 May 1986, no.113, pp.183-203

Toroslar'da (Pozantı) Farklı Atropa Türlerinin Yetiştirilme Olanakları ve Alkaloit İçerikleri

VI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Ankara, Turkey, 16 - 19 May 1986, no.113, pp.391-399

Çukurova Koşullarında Bazı Atropa Türlerinin Drog Verimleri ve Alkaloit İçerikleri Üzerinde Bir Araştırma

V. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 1984, vol.1, pp.161-164

Books & Book Chapters

Laurel (Laurus nobilis L.): A Less-Known Medicinal Plant to the World with Diffusion, Genomics, Phenomics, and Metabolomics for Genetic Improvement

in: Biotechnological Approaches for Medicinal and Aromatic Plants, Nitish Kumar, Editor, Springer Singapore, pp.631-653, 2018

Geçmişten Günümüze Antep Fıstığının Bitkisel İlaç Olarak Kullanımı

in: ANTEP FISTIĞI, TOKUZ G., Editor, Sertaç Bil.Egt.İlt Org San. Tic.Ltd Şti., Gaziantep, pp.193-208, 2014

Expert Reports

Other Publications