The Effect of Different Levels of Altitutes on Composition and Content of Essential Oils of Ziziphora clinopodioides in Southern of Turkey


MARAL H., Hassan Taghikhani H., Kaya a., KIRICI S.

International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), vol.1, no.1, pp.1-6, 2015 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS)
  • Page Numbers: pp.1-6

Abstract

The genus Ziziphora L. belongs to the Lamiaceae family and consists of
four species (Ziziphora clinopodioides, Ziziphora capitata, Ziziphora persica and
Ziziphora tenuior). Z. clinopodioides is an edible medicinal plant that its leaves,
flowers and stems are frequently used as wild vegetable or additive in foods to
offer aroma and flavor. The plant known locally as ‘Kır nanesi’ is used in the
preparation of an aromatic tea for gastrointestinal disorders and as a carminative,
antiseptic and wound healing material in Turkey. In this study, essential oil content
and compositions of three Ziziphora clinopodioides plant were collected from
Ermenek (Southern part of Turkey). The altitudes of collected places of plants were
varied between 908 m and 1286 m. from sea level. The essential oil content of Z.
clinopodioides plants was hydro-distilled by Clevenger apparatus, and they were
determined between 0.12 and 0.50%. The highest essential oil content (0.50%) was
obtained from 908 m. The composition of essential oils was analyzed by GC/MS.

Ziziphora cinsi Lamiaceae familyasına aittir ve 4 türden oluşur (Ziziphora
clinopodioides, Ziziphora capitata, Ziziphora persica ve Ziziphora tenuior). Z.
clinopodioides yenilebilir bir tıbbi bitkidir ve yaprakları, çiçekleri ve sapları sık sık
yabani sebze veya gıdalara aroma ve lezzet vermek için kullanılır. Türkiye’de Kır
nanesi olarak bilinen bitki mide ve bağırsak bozukluklarında, gaz giderici,
antiseptik ve yara iyileştirici olarak aromatik çay hazırlanmasında kullanılır. Bu
çalışmada Ermenkten toplanan üç Ziziphora bitkisinin uçucu yağ içeriği ve bileşimi
belirlenmiştir. Bitkilerin toplandığı yerlerin yüksekliği 908 m ile 1286 m arasında
değişmektedir. Z. clinopodioides bitkisinin uçucu yağ içeriği Clevenger hidrodistilasyon
cihazında damıtma ile %0.12 - 0.50 arasında olduğu belirlenmiştir. En
yüksek uçucu yağ içeriği %0.50 ile 908 m yükseklikten elde edilmiştir. Uçucu yağ
bileşimi GC/MS ile analiz edilmiştir.