Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Postmodernizm.

Artı dergisi , no.20, pp.24-25, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal)

Estetik Anlayış

ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ , no.184, pp.40, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Sanat Eğitimi Üzerine.

Samsun Sanat , no.6, pp.28, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk ve Avrupa Eğitim Sisteminde Sanat Eğitimi Programları ve Uygulama Alanları Üzerinde Bir Araştırma

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi II Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.89-95

EXAMINATION OF ARTS TEACHERS' PARTICIPATIONS ABOUT ARTISTIC AND ACADEMIC ACTIVITIES

6 th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, Prag, Czech Republic, 12 May - 14 September 2017, pp.221-232

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Desen Çizme Beceri ve Algılarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Turkey, 8 - 11 April 2015, vol.1, pp.283-288

The Effects of Different Ecological Conditions on the Children's Perceptions Toward Environmental Issues.

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems., Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2014, pp.39

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Resim Çizimlerinde Kullandıkları Klişe (Stereotype) Figürlerin İncelenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Aydın, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.94

Farklı doğal ve fiziksel çevrelerde yaşayan çocukların çevre sorunlarına yönelik resimlerindeki artistik becerilerinin incelenmesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.54

The effects of different ecological conditions on the children?s perceptions toward environmental issues

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, 17 - 19 November 2011, vol.1, pp.39

The effect of different ecological conditions on the children's perceptions toward environmental issues

VI. International Symposium on Ecology and Environment Problems, Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2011, pp.39

Perceptions about environmental problems in elemantary school children drawings (Katılım belgesi verilmemiştir)

10th European Affective Education Network Conference, İSKOÇYA, 5 - 08 July 2009, vol.3, pp.1-24

Güzel Sanatlar Alanında Çalışan Bazı Öğretim Görevlilerin Sanatta Yeterlik Eğitimi Almalarına İlişkin Bir Öneri.

T.C. Yüksek Öğretim Kurulu. Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar / International Higher Education Congress: New Trends and Issues., İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2011, pp.1373-1379

İlköğretim 5. sınıf görsel sanatlar eğitimi dersine ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı., Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 16 - 18 September 2010, pp.163

Çocuk resimlerine yansıyan çevre sorunlarının sosyo-ekonomik farklılıklara göre analizi

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009, vol.1, pp.70 Sustainable Development

Çocuk resimlerine yansıyan çevre sorunlarının sosyo-ekonomik farklılıklara göre analizi

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009, vol.1, pp.70 Sustainable Development

Perceptions aboutenvironmental problems in elementary school children’xxs drawings.

Network Conference, University of the west of Scotland, UK., İSKOÇYA, 14 - 17 June 2009

Perceptions about environmental problems in elemantary school children? drawings

10th European Affective Education Network Conference, Ayr, United Kingdom, 5 - 08 July 2009, vol.1, pp.15-16

Perceptions about environmental problems in elemantary school children? drawings

10th European Affective Education Network Conference, Ayr, United Kingdom, 5 - 08 July 2009, vol.1, pp.15-16

Perceptions About Environmental Problems in Elementary School Children's Drawings

10th. EAEN Conference., West Scotland, United Kingdom, 5 - 08 June 2009, no.3, pp.1-25

Okulda yaşanan şiddetin öğrencilerin yaptıkları resimlerle tanımlanması

Sanat Eğitimi ve Şiddet Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 November 2007, pp.174-178

Üniversitelerde öğretim görevlilerinin sorunları ve çözüm önerileri.

Demokratik üniversite sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 03 November 2007, vol.6, no.23, pp.50-68

Okulda Yaşanan Şiddetin Öğrencilerin Yaptıkları Resimlerle Tanımlanması

Sanat Eğitimi Ve Şiddet konulu 3.Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu., Ankara, Turkey, 1 - 04 November 2007

Çocukların şiddeti algılama biçimlerinin çizdikleri resimlerine yansımaları

Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Turkey, 5 - 07 September 2007, vol.1, pp.224-228

Çocukların Şiddeti Algılama Biçimlerinin Çizdikleri Resimlerine Yansımaları

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Turkey, 1 - 04 September 2007

Akademik değerler ve öğretim görevlilerinin konumları

Üniversite ve Üniversite Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2007, vol.6, no.23, pp.50-68

Sınıf öğretmeni adaylarının temel çizim (desen) becerilerinin gelişimini ve bunu etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi.

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi XV. Ulusal Eğitim Bilimleri kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 15 September 2006, vol.1, pp.182

Sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin estetik beğeni düzeylerine ilişkin bir araştırma.

Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 16 - 17 June 1994, pp.140-142

Books & Book Chapters

Sanatta Tasarım Olgusu 2. Bölüm

in: Temel Sanat ve Tasarım Eğitimi, Prof. Dr. H. Turgay Ünalan, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.40-74, 2021

Sanatsal Düşünme Biçimleri

in: Temel Sanat ve Tasarım Eğitimi, Prof. Dr. H. Turgay Ünalan, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.75-107, 2021

Görsel Algı

in: Görsel Estetik, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Toprak, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.109-129, 2018

Okul Öncesinde Resim Eğitimi

Anı Yayıncılık, Ankara, 2017

Modernizm ve Sanat

in: Güzel Sanatlar, Doç. Dr. H. Turgay Ünalan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.172-202, 2017

Çocuğu Resimleriyle tanımak

in: Çocukta Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık 8 Bölüm, Doç. Dr. Turgay Ünalan, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir, pp.210-241, 2016

Çocukta Sanatsal Gelişim Teorileri ve Evreleri

in: Çocukta Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık 3 Bölüm, Doç. Dr. Turgay Ünalan, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.64-93, 2016

Sanat Öğretimi Yöntemlerine Giriş

in: Güzel sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri, Artut K, Pekmezci, H, Yolcu E, Yılmaz M, Maccario N, Ünalan T, Aykaç V., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.1-28, 2010

Güzel Yazı Teknikleri

Anı Yayıncılık, Ankara, 2004

Other Publications

Metrics

Publication

74

Citation (WoS)

7

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

11

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

733

H-Index (Scholar)

2

H-Index (TrDizin)

3

Project

1
UN Sustainable Development Goals