Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Investigation of School Violence Through Turkish Children's Drawings

JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE, cilt.25, ss.50-62, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Prospective Elementary Teachers' Drawing Skills and Their Attitudes towards Drawing Practices

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.47, ss.492-509, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Investigation Of Elementary Prospective Teachers? Problems About Design-Drawing

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.47, ss.492-509, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Perceptions about environmental problems in elemantary school childrens? drawings

Interactive Discourse: The International Online Journal Of Higher Education Learning And Teaching, ss.1-25, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuk resimlerine yansıyan çevre sorunlarının sosyo-ekonomik farklılıklara göre analizi

e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.10, ss.1066-1080, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversitelerde Öğretim Görevlilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society, cilt.6, ss.50-69, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Reflections Of Children?s Perception Of Violence On Their Drawings

Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, cilt.15, ss.149-155, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Günümüz Sanat eğitimine Eleştirel Bir Bakış

Felsefe Bilim ve Sanat İlişkileri, no.8, ss.108-116, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesinde Resim Eğitiminin Duygusal ve Sosyal Gelişimine Etkisi.

Yaşadıkça Eğitim, ss.52-54, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim Görevlisi Kimdir, Ne İş Yapar?

Cumhuriyet Bilim ve Teknik Dergisi, ss.21, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim (I. Kademe-Birinci Sınıf) Yazı Öğretiminde Temel İlkeler.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, no.1, ss.69-74, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim (1.kademe 4 ve 5. sınıf) öğrencilerinin estetik ve sanat kavramlarına yönelik bilgi düzeylerine ilişkin bir araştırma

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.307-314, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Postmodernizm.

Artı dergisi, ss.24-25, 1993 (Hakemsiz Dergi)

Estetik Anlayış

ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ, ss.40, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri.

Abce Kültür ve Sanat Dergisi, ss.10, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanat Eğitimi Üzerine.

Samsun Sanat, ss.28, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EXAMINATION OF ARTS TEACHERS' PARTICIPATIONS ABOUT ARTISTIC AND ACADEMIC ACTIVITIES

6 th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 Mayıs - 14 Eylül 2017, ss.221-232

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Desen Çizme Beceri ve Algılarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2015, cilt.1, ss.283-288

The Effects of Different Ecological Conditions on the Children's Perceptions Toward Environmental Issues.

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems., Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2014, ss.39

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Resim Çizimlerinde Kullandıkları Klişe (Stereotype) Figürlerin İncelenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.94

Farklı doğal ve fiziksel çevrelerde yaşayan çocukların çevre sorunlarına yönelik resimlerindeki artistik becerilerin incelenmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, cilt.1, ss.119-126

Farklı doğal ve fiziksel çevrelerde yaşayan çocukların çevre sorunlarına yönelik resimlerindeki artistik becerilerin incelenmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, cilt.1, ss.119-126

Farklı doğal ve fiziksel çevrelerde yaşayan çocukların çevre sorunlarına yönelik resimlerindeki artistik becerilerinin incelenmesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, ss.54

The effects of different ecological conditions on the children?s perceptions toward environmental issues

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2011, cilt.1, ss.39

The effect of different ecological conditions on the children's perceptions toward environmental issues

VI. International Symposium on Ecology and Environment Problems, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2011, ss.39

Güzel Sanatlar Alanında Çalışan Bazı Öğretim Görevlilerin Sanatta Yeterlik Eğitimi Almalarına İlişkin Bir Öneri.

T.C. Yüksek Öğretim Kurulu. Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar / International Higher Education Congress: New Trends and Issues., İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2011, ss.1373-1379

İlköğretim 5. sınıf görsel sanatlar eğitimi dersine ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı., Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 16 - 18 Eylül 2010, ss.163

Çocuk resimlerine yansıyan çevre sorunlarının sosyo-ekonomik farklılıklara göre analizi

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, cilt.1, ss.70

Çocuk resimlerine yansıyan çevre sorunlarının sosyo-ekonomik farklılıklara göre analizi

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, cilt.1, ss.70

Perceptions about environmental problems in elemantary school children? drawings

10th European Affective Education Network Conference, Ayr, İskoçya, 5 - 08 Temmuz 2009, cilt.1, ss.15-16

Perceptions about environmental problems in elemantary school children? drawings

10th European Affective Education Network Conference, Ayr, İskoçya, 5 - 08 Temmuz 2009, cilt.1, ss.15-16

Perceptions About Environmental Problems in Elementary School Children's Drawings

10th. EAEN Conference., West Scotland, İskoçya, 5 - 08 Haziran 2009, no.3, ss.1-25

Okulda yaşanan şiddetin öğrencilerin yaptıkları resimlerle tanımlanması

Sanat Eğitimi ve Şiddet Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2007, ss.174-178

Üniversitelerde öğretim görevlilerinin sorunları ve çözüm önerileri.

Demokratik üniversite sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2007, cilt.6, no.23, ss.50-68

Okulda Yaşanan Şiddetin Öğrencilerin Yaptıkları Resimlerle Tanımlanması

Sanat Eğitimi Ve Şiddet konulu 3.Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu., Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007

Çocukların şiddeti algılama biçimlerinin çizdikleri resimlerine yansımaları

Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2007, cilt.1, ss.224-228

Çocukların Şiddeti Algılama Biçimlerinin Çizdikleri Resimlerine Yansımaları

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2007

Akademik değerler ve öğretim görevlilerinin konumları

Üniversite ve Üniversite Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2007, cilt.6, no.23, ss.50-68

Sınıf öğretmeni adaylarının temel çizim (desen) becerilerinin gelişimini ve bunu etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi.

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi XV. Ulusal Eğitim Bilimleri kongresi, Muğla, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006, cilt.1, ss.182

Sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin estetik beğeni düzeylerine ilişkin bir araştırma.

Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 16 - 17 Haziran 1994, ss.140-142

Kitap & Kitap Bölümleri

Görsel Algı

Görsel Estetik, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Toprak, Editör, Anadolu Üniversite Yayınları, Eskişehir, ss.109-129, 2018

Okul Öncesinde Resim Eğitimi

Anı Yayıncılık, Ankara, 2017

Modernizm ve Sanat

Güzel Sanatlar, Doç. Dr. H. Turgay Ünalan, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.172-202, 2017

Çocuğu resimleriyle tanımak

Çocukta Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık, Doç. Dr. H. Turgay Ünalan, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.210-241, 2016

Sanat Öğretimi Yöntemlerine Giriş

Güzel sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri, Artut K, Pekmezci, H, Yolcu E, Yılmaz M, Maccario N, Ünalan T, Aykaç V., Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.1-28, 2010

Diğer Yayınlar