Res. Asst. PhD İNANÇ ETİ


Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Okulöncesi Eğitimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Preschool Education, Teacher Training, Creative Drama in Education

Metrics

Publication

64

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

8

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2014 - 2019

2014 - 2019

Undergraduate

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği, Turkey

2010 - 2016

2010 - 2016

Doctorate

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Bölümü, Turkey

2007 - 2010

2007 - 2010

Postgraduate

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Bölümü, Turkey

2005 - 2007

2005 - 2007

Undergraduate Double Major

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Undergraduate

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim, Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SORGULAMA TEMELLİ FEN ETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EYLEM ARAŞTIRMASI

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

2010

2010

Postgraduate

DRAMA ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Sustainable Development

Cukurova University, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2009

2009

Müzik, Hareket ve Drama,(Ulrike Jungmair)15. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri

Education Management and Planning

Çağdaş Drama Derneği

2008

2008

13. Uluslararası Drama/Tiyatro Kongresi Kapsamında Atölye Çalışmaları

Education Management and Planning

Çağdaş Drama Derneği

2008

2008

MEB ÖZEL DOĞAÇ YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ/LİDERLİĞİ PROGRAMI BEŞİNCİ AŞAMA

Education Management and Planning

ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ

2008

2008

Anlatı Tiyatrosu Konulu Atölye Çalışması

Education Management and Planning

Çağdaş Drama Derneği

2008

2008

MEB ÖZEL DOĞAÇ YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ/LİDERLİĞİ PROGRAMI DÖRDÜNCÜ AŞAMA

Education Management and Planning

ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ

2007

2007

Fiziksel Devinim (Geddy Aniksdal)

Education Management and Planning

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Dans Bölümü ve Çağdaş Drama Derneği

2007

2007

MEB ÖZEL DOĞAÇ YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ/LİDERLİĞİ PROGRAMI ÜÇÜNCÜAŞAMA

Education Management and Planning

ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ

2007

2007

MEB ÖZEL DOĞAÇ YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ/LİDERLİĞİ PROGRAMI İKİNCİ AŞAMA

Education Management and Planning

ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ

2006

2006

MEB ÖZEL DOĞAÇ YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ/LİDERLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ AŞAMA

Education Management and Planning

ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Preschool Education

Teacher Training

Creative Drama in Education

Academic Titles / Tasks

2009 - Continues

2009 - Continues

Research Assistant PhD

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Creative Drama in Education

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Erken Çocukluk Eğitiminde Drama

Undergraduate

Undergraduate

Environmental Education in Early Years Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Sorgulama Temelli Öğrenme

Undergraduate

Undergraduate

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim

Undergraduate

Undergraduate

Yaratıcı Drama

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Kültürü

Undergraduate

Undergraduate

Okul Öncesi Öğretmeni Olmak

Undergraduate

Undergraduate

MB325

Undergraduate

Undergraduate

Özel Öğretim Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Okul Öncesinde Drama

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Çevre Eğitiminin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi

ETİ İ., DEMİRCİOĞLU T.

7.Uluslarası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Turkey, 24 - 26 November 2021 Sustainable Development

2019

2019

Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği Programı Katılımcılarının Sosyal Uyuma İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

KAF Ö., ETİ İ.

30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, Adana, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.150-151

2019

2019

Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersini Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması

ETİ İ., EMEN M.

30th International Congress on Creative Drama in Education, Adana, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.92-93 Sustainable Development

2019

2019

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime Yönelik Algılar

YAŞAR M., ETİ İ.

6th International Early Childhood Education Congress., 2 - 05 October 2019

2019

2019

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Öz-Yeterlik Düzeyleri ve Drama Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

ETİ İ., EMEN M.

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.527-528

2019

2019

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının ve Öğretmenlerinin Irksal Tutumlara İlişkin Bakış Açılarının İncelenmesi

Kılıçay V., Eti İ.

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.880-883

2018

2018

Okul Öncesi Eğitimde Sorgulama Temelli Fen Etkinliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması

ETİ İ., SIĞIRTMAÇ A.

6th INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.1

2018

2018

The Effect of The Mothers? Beliefs About Children Emotions and Parenting Styles on Childrens? Social Skills

ETİ İ.

OMEP 70th. World Assembly and International Conference, Prag, Czech Republic, 25 - 29 June 2018, pp.1

2018

2018

The Evaluation of aSTEM education Center from the Stakeholders’xx Point of View

KARADUMAN B., ETİ İ.

World STEM Education Conference, İstanbul, Turkey, 8 - 10 June 2018, pp.58-59

2017

2017

Examining the preschool teachers’ school-based activities within the framework of curriculum fidelity concept

YEŞİLPINAR UYAR M., ETİ İ.

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 26 - 29 October 2017, pp.137-138

2017

2017

Sosyal Medya Destekli Bir Lisans Dersinin Yürütülmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri

ETİ İ., GÜRGAH OĞUL İ.

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.526-527

2017

2017

Erken Çocuklukta Arkadaş Seçimini Etkileyen Etmenler

ETİ İ., ERGÜN S., Gündoğdu S.

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.321-324

2016

2016

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Rüya Algısı ve Rüya İçeriklerinin İncelenmesi

ETİ İ., SIĞIRTMAÇ A.

2nd International Conference on Social Studies and Educational Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.132

2016

2016

How Children Spend Their Time: Play or Media?

AKTAŞ ARNAS Y., ÖZGÜN Ö., DERETARLA GÜL E., ETİ İ., ÖRDEK S.

2nd International Conference on Social Sciences and Educational Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.190

2016

2016

The Investigation of Dream Concepts and Contents of Preschool Children

ETİ İ., SIĞIRTMAÇ A.

2nd International Conference on Social Sciences and Educational Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.131

2016

2016

Bir Okul Öncesi Öğretmeninin Sorgulama Temelli Fen Etkinliklerini Geliştirmek İçin Katıldığı Eylem Araştırmasına İlişkin Görüşleri

ETİ İ., SIĞIRTMAÇ A.

4. International Conference on Curriculum and Instruction, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.312-314

2015

2015

Okul Öncesi Öğretmenliği Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Araştırma Projesi Dersine İlişkin Algı ve Önerileri

ETİ İ., GÜNDOĞDU S.

4th International Preschool Education Congress, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.81

2015

2015

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Algıları ve Uygulamaları

ETİ İ., SIĞIRTMAÇ A.

4th International Preschool Education Congress, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.108

2014

2014

The relationship between preschool children's watching television and body mass index.

AKTAŞ ARNAS Y., ETİ İ., DERETARLA GÜL E.

V. European Conference on Social and Behaviour Sciences, St. Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014

2014

2014

Okul Öncesinde Fen ve Matematik Etkinliklerini Uygulamaya Yönelik Öğretmen Nitelikleri

AYDİLEK ÇİFTÇİ M., YAŞAR M., ŞAHİN S., ETİ İ., GÜNDOĞDU S.

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.241 Sustainable Development

2014

2014

The Relationship Between Preschool Children's Watching Television and Body Mass Index

AKTAŞ ARNAS Y., DERETARLA GÜL E., ETİ İ., ÖRDEK İNCEOĞLU S.

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St.Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014

2012

2012

The Effect Of Creative Drama Activities On The Turkish Language Utilization Of 4-5 Years Old Children

ETİ İ., AKTAŞ ARNAS Y.

3rd International Congress of Early Childhood Education, Adana, Turkey, 12 - 15 September 2012

2012

2012

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi

Eti İ., Sığırtmaç A.

International Congress of Educational Research, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2012, pp.1441-1451

2012

2012

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

ETİ İ., SIĞIRTMAÇ A.

4th International Cogress of Educational Research, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, pp.1441-1451

2011

2011

The Effect of Preschool Pre-Service Teachers' self-efficacy beliefs on creativity

ETİ İ., ŞAHİN S., SIĞIRTMAÇ A.

ECER 2011, Urban Education, Berlin, Germany, 13 - 16 September 2011

Books & Book Chapters

2022

2022

Erken Çocukluk Döneminde Planlama ve Drama Etkinliğinin Planlanması

ETİ İ.

in: Erken Çocukluk Eğitiminde Drama, AYKAÇ NECDET, Editor, Pegem Akademi, pp.134-156, 2022

2022

2022

Erken Çocukluk Dönemi ve Eğitimi

ETİ İ.

in: Erken Çocukluk Eğitiminde Drama, AYKAÇ NECDET, Editor, Pegem Akademi, pp.1-27, 2022

2021

2021

Çocuk Kitaplarında Fiziksel Özellikler ve Resimlendirme

ETİ İ.

in: Okul Öncesinde Çocuk Edebiyatı ve Etkinlik Örnekleri, Gönen, Mübeccel Sara; Uyanık, Gülden, Editor, Nobel, Ankara, pp.85-112, 2021

2020

2020

Okul ÖncesiEğitim Programlarına UygunMüzik Etkinlikleri Planlama, Uygulama ve Değerlendirme

ETİ İ., SIĞIRTMAÇ A.

in: Erken Çocuklukta Ritim, Dans ve Orff Eğitimi, Prof.Dr. Mübeccel Sara Gönen, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.87-111, 2020

2020

2020

Dil ve Konuşma Bozukluğu olan Çocuklar ve Eğitimi

ETİ İ.

in: Erken Çocuklukta Özel Eğitim ve Kaynaştırma, Dikici Sığırtmaç, Ayperi, Editor, Pegem, Ankara, pp.182-212, 2020 Sustainable Development

2020

2020

Erken Çocukluk Dönemimde Sosyal Becerileri Geliştirmeye Yönelik Etkinliikler

ETİ İ., ÖRDEK İNCEOĞLU S.

in: Erken Çocuklukta Sosyal Beceri Eğitimi, Aslan, Durmuş, Editor, Pegem, Ankara, pp.345-370, 2020

2020

2020

Yaratıcı Dramanın Çocukların Gelişimine Etkileri

ETİ İ.

in: Çocuk ve Drama, Yaşare AKTAŞ ARNAS, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, pp.22-41, 2020

2020

2020

Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi

ETİ İ.

in: Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Durmuş Aslan, Editor, İzge Yayıncılık, Ankara, pp.111-141, 2020

2020

2020

EĞİTİMDE DRAMANIN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKİSİ

ETİ İ.

in: Erken Çocukluk Eğitiminde Drama, Aktaş Arnas, Yaşare ve Adıgüzel, Ömer, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.33-48, 2020

2020

2020

Duyu Eğitiminde Öğretmenin Rolü

ETİ İ.

in: Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi, Deretarla Gül, Ebru, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.102-116, 2020

2020

2020

Erken Çocukluk Eğitiminde Fen Etkinliklerini Planlama, Uygulama veDeğerlendirme Süreçleri

ETİ İ.

in: Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi: Çocuğun Keşif Yolculuğu, Uludağ, Gonca, Editor, Nobel Akademi, Ankara, pp.359-390, 2020

2020

2020

Eğitimde Drama Etkinlik Örnekleri

ETİ İ., AKTAŞ ARNAS Y.

in: Erken Çocukluk Eğitiminde Drama, Yaşare Aktaş Arnas, Editor, pegem, Ankara, pp.149-185, 2020

2019

2019

Yenidoğan ve Bebeklik Dönemi

ETİ İ.

in: Yaşamboyu Gelişim, Yurtal, Filiz, Editor, Nobel Akademik, Ankara, pp.89-116, 2019

2018

2018

The Dream Concepts and Contents of Turkish Preschool Children

ETİ İ., SIĞIRTMAÇ A.

in: Educational Sciences Research in the Globalizing World, Koleva, I., Başal, A. H., Tufan, M., Atasoy, E., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.430-442, 2018 Creative Commons License

2018

2018

Nitel Araştırmaların Desenlenmesi

ETİ İ., TURHAN TÜRKKAN B.

in: Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, Bütün, M. & Demir S. B., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.207-257, 2018

2018

2018

Nitel araştırmaların desenlenmesi

ETİ İ., TURHAN TÜRKKAN B.

in: Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri, Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir, Editor, Pegem Akademi, pp.209-258, 2018

2018

2018

The Dream Concepts and Contents of Turkish Preschool Children

ETİ İ., SIĞIRTMAÇ A.

in: Educational Sciences Research in the Globalizing World, Koleva, I., Başal, A. H., Tufan, M., Atasoy, E., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.430-442, 2018

Supported Projects

2018 - 2020

2018 - 2020

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime Yönelik Algıları

Project Supported by Higher Education Institutions

YAŞAR M. (Executive), ETİ İ.

2017 - 2018

2017 - 2018

Erken Çocuklukta Arkadaş Seçimini Etkileyen Etmenler

Project Supported by Higher Education Institutions

ETİ İ. (Executive), GÜNDOĞDU S., ERGÜN S.

2016 - 2017

2016 - 2017

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Rüya Algısı ve Rüya İçeriklerinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

ETİ İ. (Executive), SIĞIRTMAÇ A.

2014 - 2016

2014 - 2016

ELEKTRONİK OYUN ARAÇLARININ KULLANIMI VE OBEZİTE İLİŞKİSİSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

AKTAŞ ARNAS Y. (Executive), ÖZGÜN Ö., ETİ İ., ördek s., DERETARLA GÜL E.

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2015 - Continues

2015 - Continues

Çağdaş Drama Derneği

Member

Scientific Refereeing

January 2018

January 2018

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG)

SCI Journal

January 2018

January 2018

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

SCI Journal

January 2018

January 2018

Yaratıcı Drama Dergisi

Other Indexed JournalCongress and Symposium Activities

01 September 2015 - 01 September 2015

01 September 2015 - 01 September 2015

4th International Preschool Education Conference

Attendee

Hacettepe Üniversitesi, Ankara-Turkey

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

11.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Attendee

Adana-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

International Conference of Psychology Education, Guidance & Counselling

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

3rd International Congress of Early Childhood EducationSustainable Development

Attendee

Adana-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

4th International Congress of Educational Research

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2011 - 01 September 2011

01 September 2011 - 01 September 2011

European Conference on Educational Research ECER 2011: Urban Education

Attendee

Berlin-Germany

01 June 2011 - 01 June 2011

01 June 2011 - 01 June 2011

Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi: Okul Öncesi Eğitimin bugünü ve GeleceğiSustainable Development

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2009 - 01 November 2009

01 November 2009 - 01 November 2009

15. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri

Attendee

Eskişehir-Turkey