Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersini Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması


ETİ İ. , EMEN M.

30th International Congress on Creative Drama in Education, Adana, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, ss.92-93

  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.92-93

Özet

Bu çalışma 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde, bir üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans programı dördüncü yarıyılında yer alan "Okul Öncesinde Drama" isimli derste öğretmen adaylarının yaşadıkları zorlukları tespit etmek ve buradan yola çıkarak tespit edilen sorunları çözmeye yönelik yapılmış bir eylem araştırmasıdır. YÖK (2018), Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programında drama dersinin içeriğini “Drama teriminin tanımı ve anlamı; psiko-drama, yaratıcı drama, eğitici drama sosyo-drama vb. kavramlar; drama-oyun ilişkisi; eğitimde drama uygulamalarının tarihçesi; eğitimde dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları; drama ortamı ve öğretmen nitelikleri; dramanın değerlendirilmesi; alanın eğitim amaçlarına uygun drama örnekleri, örnekler geliştirilmesi ve uygulanması.” olarak belirlemiştir. Ders içeriğinin katılımcıların drama süreçlerinde çoğunlukla kuramsal yönden desteklenebilecek nitelikte olduğu görülmektedir. Ancak yaratıcı drama lideri/eğitmeni/öğretmeni süreci tasarlayan, süreçlere hâkim, kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda yeterli, uygulama becerisi olan ve drama süreçlerini bilen öğretmen/lider olarak tanımlanmaktadır (Adıgüzel, 2017). Bu nedenle çalışmanın yapıldığı üniversitede Okul Öncesinde Drama dersi uzun yıllardır öğretmen adaylarının hem kuramsal hem de uygulama yönünden destekleneceği şekilde yürütülmektedir. Lisans eğitim programı kapsamında 14 hafta boyunca aldıkları okul öncesinde drama dersi kapsamında katılımcılara ilk dört haftada tanışma-kaynaşma, grup dinamiğini oluşturma, uyum, algı ve güven çalışmaları sunulmuştur. Ardından her hafta okul öncesi eğitim düzeyine uygun, üç aşaması olan (Isınma-hazırlık, canlandırma ve değerlendirme) ve farklı drama tekniklerini barındıran üç oturum gerçekleştirilmiştir. Bu yedi haftalık süreçte katılımcılarla değerlendirme aşaması dışında drama süreçlerinde ne gibi zorluklarla karşılaştıkları konusunda hem odak grup görüşmeleri hem de bireysel görüşmeler yapılarak mevcut durum tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesinde drama dersinde yaşadıkları sorunları belirlemek ve bu sorunları çözmeye yönelik eylemler planlamak, bu planları uygulamak ve değerlendirmektir. Bu amaçtan yola çıkarak bu çalışmada “ Okul Öncesinde Drama dersinde katılımcıların karşılaştıkları sorunlar nelerdir ve bu sorunlar nasıl çözülebilir?” sorusu araştırma sorusu olarak belirlenmiştir.