Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lung Ultrasonography for Pulmonary Atelectasis in a Child

HONG KONG JOURNAL OF PAEDIATRICS, cilt.23, ss.242-245, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Point-of-care lung ultrasound in children with community acquired pneumonia

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.35, ss.964-969, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

MyD 88 Polymorphisms in Children Diagnosed with Sepsis

BALKAN MEDICAL JOURNAL, cilt.33, ss.633-638, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Knowledge and Attitudes of Parents Regarding Fever in Children

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.3, ss.76-85, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Isoniazid Intoxication: Three Case Reports

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.27, ss.431-434, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Severe scorpion envenomation in children: Management in pediatric intensive care unit

HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY, cilt.28, ss.721-728, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

EVALUATION OF CHILDHOOD POISONINGS IN CUKUROVA REGION

NOBEL MEDICUS, cilt.5, ss.35-44, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Screening tools for bacteraemia in a selected population of febrile children

ANNALS ACADEMY OF MEDICINE SINGAPORE, cilt.37, ss.192-199, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Extended-focused Ultrasonography for Children with High-energy Trauma

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.6, ss.329-335, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Case of Rhabdomyolysis Taking Senna

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, cilt.6, ss.160-163, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Severe Troponin I Elevation and Myocardia Dysfunction in a Child with Scorpion Sting

JOURNAL OF PEDIATRIC INTENSIVE CARE, cilt.7, ss.219-223, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The benefit of focused trauma ultrasonography at blunt abdominal trauma

Turkiye Klinikleri Pediatri, cilt.27, ss.28-30, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Ecballium Elaterium Poisoning in Pediatric Emergency Service: A Case Report

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS-MASHHAD, cilt.6, ss.6977-6980, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Aluminium Phosphide Poisoning: Two Pediatric Patients and Two Different Clinical Outcomes

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.4, ss.72-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uncontrolled Agitation and Flushed Face Due to Tropicamide: A Missed Diagnosis

JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE CASE REPORTS, cilt.8, ss.59-61, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Noninvasive ventilation in cancer children with acute respiratory failure

JOURNAL OF ACUTE DISEASE, cilt.6, ss.23-27, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Case of Carbon Monoxide Poisoning in which the Diagnosis was Rejected by the Family

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.3, ss.39-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meningococcemia in Pediatric Intensive Care Units demographic epidemiological and clinical characteristics

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.2, ss.7-12, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isolated left pulmonary agenesis Case report

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.2, ss.87-90, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Clinical Hematologic Biochemical Findings in Amitraz Poisoning and the Effect of Naloxone to the Treatment Experimental Study

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.2, ss.71-76, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Scorpion sting in pregnancy

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.2, ss.41-44, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Importance of the bone marrow infiltration in neuroblastoma

ANNALS OF MEDICAL SCIENCES, cilt.13, ss.12-16, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of poisoned children with calcium channel blockers or beta blockers drugs

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.48, ss.138-144, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The evaluaion of the patients with neuroblastoma in Çukurova region

International Journal of Hematology and Oncology, cilt.23, ss.1-8, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzoniazid dozaşımı: 3 olgu sunumu

Balkan Medical J, cilt.27, ss.431-434, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MANAGEMENT GUIDELINES OF SCORPION STING AND SNAKE BITE IN CHILDREN

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences Emergency Medicine, cilt.3, ss.104-111, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Karbon Monoksit Zehirlenmesi

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.67-71, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Endotrakeal entübasyonda ultrasonografinin değeri

XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

Yüksek Enerjili Travma Olgularının FAST USG Yöntemi ile Değerlendirilmesi

60. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 1.ROMANYA TÜRKİYE PEDİATR KONGRESİ, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2016

Çocuk acil olgularına yapılandırılmış yaklaşım

51. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2015

Çocuk acil servisinde pnömonili çocuklarda akciğer ultrasonu bulguları ön rapor

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye., Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015, ss.45

Çocuk acil servisinde gastrointestinal yabancı cismin ultrasonografi ile görünümü olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015, ss.70

Ekstazi ile zehirlenme sonrası akut solunum sıkıntısı sendromu gelişen bir çocuk olgu

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye., Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015, ss.68

Acil Servise Ateş Yakınması ile Başvuran Ailelerin Ateş Hakkında Bilgi Düzeyleri Ön Rapor

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye., Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015, ss.62

Tanısı ailesi tarafından reddedilen Bir Olgu CO Zehirlenmesi

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015, ss.88

Yabancı cisim aspirasyonu ön tanısıyla yönlendirilen bir kolinerjik zehirlenme olgusu

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015, ss.90

Bir antikolinerjik sendrom olgusu Midriyatik göz damlaları ne kadar masum

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015, ss.95

Dört yaşında bir olguda antikolinerjik sendrom bildirimi Datura Stramonium zehirlenmesi

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015, ss.153

Çocukta polietilen glikol solusyonuna bağlı nadir bir yan etki Ürtiker

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015, ss.69

Çocuk acil servisinde önkol kırık tanısında yatak başı ultrasonografi olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015, ss.83

Çocuk acil servisimize getirilen zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Sepsis tanılı çocuklarda TLR-9 polimorfizmi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Sepsis tanılı çocuklarda MYD-88 polimorfizmi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Sepsis tanılı çocuklarda TLR-9 polimorfizmi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Kalsiyum kanal blokeri veya beta bloker ilaçlarla zehirlenen çocukların değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Sepsis tanılı çocuklarda MYD-88 polimorfizmi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Çocuk acil servisimize getirilen zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Sepsis tanılı çocuklarda MYD-88 polimorfizmi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Kalsiyum kanal blokeri veya beta bloker ilaçlarla zehirlenen çocukların değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

The Role of Plasmapheresis in Organophosphate Poisoning with Two Pediatric Patients Who Do Not Respond to Standard Treatment.

. 18th International Conference on Advances in Critical Care, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 14 Şubat 2013, cilt.0

The Role of Plasmapheresis in Organophosphate Poisoning with Two Pediatric Patients Who Do Not Respond to Standard Treatment.

. 18th International Conference on Advances in Critical Care, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 14 Şubat 2013, cilt.0

Akrep sokması sonucu kalp yetmezliği ve priapism

VII. Ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Adana, Türkiye, 01 Ocak 2010

Akrep sokması sonucu kalp yetmezliği ve priapism

VII. Ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Adana, Türkiye, 01 Ocak 2010

Comparison of Different Nitrogen Forms for Growing Lettuce

International Symposium on Strategies Towards Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter Climate, Antalya, Türkiye, 31 Ocak 2009, cilt.807, ss.327-332 identifier identifier

CLINICAL USE OF HIGH-FREQUENCY OSCILLATORY VENTILATION FOR ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME IN PAEDIATRIC PATIENTS

38th Critical Care Congress of the Society-of-Critical-Care-Medicine, Tennessee, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Ocak - 04 Şubat 2009, cilt.36 identifier

Nöbet geçirme nedeniyle getirilen iki izoniazid entoksikasyonu olgusu

V. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2008

Nöbet geçirme nedeniyle getirilen iki izoniazid entoksikasyonu olgusu

V. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2008

Çukurova bölgesinde ateşli çocuklarda gizli bakteriyemi.

I. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Edirne, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2004

Kırkayak Sokması: Nadir rastlanılan bir olgu

39. Türk Pediatri Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 17 - 22 Haziran 2003

Yılan Isırmaları

39. Türk Pediatri Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 17 - 22 Haziran 2003

Akrep sokmaları

39. Türk Pediatri Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 17 - 22 Haziran 2003, cilt.0

Metoklopramide bağlı akut distonik reaksiyon gelişen iki olgu

39. Türk Pediatri Kongresi, Kapodokya, Nevşehir, Türkiye, 17 - 22 Haziran 2003

Amitraz Poisoning in Children-An emerging problem: Epidemiology, Clinical Features and Management Strategies

2nd European Congress on Emergency Medicine, Portoroz, Slovenya, 29 Eylül - 02 Ekim 2002, cilt.0

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuk Yoğun Bakımı

Akademisyen Kitapevi, Ankara, 2018

Kostik Madde Alımı

Yurdakök-Pediatri, Yurdakök, Murat, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.819-822, 2017

Kalp Durması

Current Tanı ve Tedavi Çocuk Acil Tıp, Hayri Levent Yılmaz, Murat Anıl, Editör, EMA Kitapevi, İstanbul, ss.81-91, 2016

Kardiyopulmoner Resüsitasyon: Pediyatrik İleri Yaşam Desteği

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik, Gürkan Özel, Betül Akbuğa Özel, Cihangir Özcan, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, ss.205-210, 2016

Sıkıntılı Havayolu

Current Tanı ve Tedavi Çocuk Acil Tıp, Hayri Levent YILMAZ, Murat ANIL, Editör, EMA Yayınevi, İstanbul, ss.98-112, 2016

Ani bebek ölümü ve açıkça yaşamı tehdit eden durumlar

Current Tanı ve Tedavi Çocuk Acil Tıp, Hayri Levent YILMAZ, Murat ANIL, Editör, EMA Yayınevi, İstanbul, ss.92-97, 2016

Kardiyopulmoner Resüsitasyon: Yenidoğan Resüsitasyonu

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik, Gürkan Özel, Betül Akbuğa Özel, Cihangir Özcan, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, ss.211-216, 2016

Çocuklarda İleri Yaşam Desteğinin temeli

APLS Çocuk Acil Tıp Kaynak Kitabı, Hayri Levent Yılmaz, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.509-523, 2015

Tıbbi Aciller

APLS Çocuk Acil Tıp Kaynak Kitabı, Hayri Levent YILMAZ, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.392-423, 2015

Pediatrik Zehirlenmeler

İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2011

Kolinerjik Etkili Maddelerle Zehirlenmeler

Pediatrik Zehirlenmeler, ÇITAK AGOP, YILMAZ HAYRİ LEVENT, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, ss.205-215, 2011

Zehirlenmelerde Yaşam Desteği

Pediatrik Zehirlenmeler, ÇITAK AGOP, YILMAZ HAYRİ LEVENT, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, ss.81-106, 2011

Dekontaminasyon ve Detoksifikasyon

Pediatrik Zehirlenmeler, ÇITAK AGOP, YILMAZ HAYRİ LEVENT, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık Ltd. Şti., ss.9-18, 2011

Karbon Monoksit Zehirlenmesi

Pediatrik Zehirlenmeler, ÇITAK AGOP, YILMAZ HAYRİ LEVENT , Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, ss.285, 2011

Temel ve İleri Yaşam Desteği

Çocuk Acil Tıp Kitabı, Karaböcüoğlu M, N. Uzel ve H.L. Yılmaz , Editör, Çapa Tıp Kitabevi, ss.47-62, 2004

Dünyada Çocuk Acil Tıp Gelişimi

Çocuk Acil Tıp Kitabı, Karaböcüoğlu M, N. Uzel ve H.L. Yılmaz , Editör, Çapa Tıp Kitabevi, ss.1-5, 2004

Pediyatrik Travma

Tıpça Pratisyen Hekimlerin Başvuru, ATICI AYTUĞ, Editör, BSG Güney Matbaacılık, ss.141-150, 2002