Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2009 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Türkiye

 • 1998 - 2009 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Acil Bilim Dalı, Türkiye

 • 1991 - 1996 Tıpta Uzmanlık

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1982 - 1988 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1995 Tıpta Uzmanlık

  Hematolojik Malignansilerde Eritrositer Piruvat Kinaz Aktivitesi

  Çukurova Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, Çocuk Hematoliijisi Ve Onkolojisi