Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Lung Ultrasonography for Pulmonary Atelectasis in a Child

HONG KONG JOURNAL OF PAEDIATRICS, vol.23, no.3, pp.242-245, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Point-of-care lung ultrasound in children with community acquired pneumonia

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.35, no.7, pp.964-969, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

MyD 88 Polymorphisms in Children Diagnosed with Sepsis

BALKAN MEDICAL JOURNAL, vol.33, no.6, pp.633-638, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Knowledge and Attitudes of Parents Regarding Fever in Children

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, vol.3, no.2, pp.76-85, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Isoniazid Intoxication: Three Case Reports

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.27, no.4, pp.431-434, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

İzoniazid dozaşımı 3 olgu sunumu

Balkan Medical J, vol.27, no.4, pp.431-434, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Severe scorpion envenomation in children: Management in pediatric intensive care unit

HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY, vol.28, no.11, pp.721-728, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

EVALUATION OF CHILDHOOD POISONINGS IN CUKUROVA REGION

NOBEL MEDICUS, vol.5, no.2, pp.35-44, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Screening tools for bacteraemia in a selected population of febrile children

ANNALS ACADEMY OF MEDICINE SINGAPORE, vol.37, no.3, pp.192-199, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The value of capnography during sedation or sedation/analgesia in pediatric minor procedures.

Pediatric emergency care, vol.20, no.3, pp.162-165, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A Case of Rhabdomyolysis Taking Senna

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, vol.6, no.3, pp.160-163, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Severe Troponin I Elevation and Myocardia Dysfunction in a Child with Scorpion Sting

JOURNAL OF PEDIATRIC INTENSIVE CARE, vol.7, no.4, pp.219-223, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The benefit of focused trauma ultrasonography at blunt abdominal trauma

Turkiye Klinikleri Pediatri, vol.27, no.1, pp.28-30, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Sinameki Alımı ile İlişkili Rabdomiyoliz Olgusu

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ecballium Elaterium Poisoning in Pediatric Emergency Service: A Case Report

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS-MASHHAD, vol.6, no.1, pp.6977-6980, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Aluminium Phosphide Poisoning: Two Pediatric Patients and Two Different Clinical Outcomes

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, vol.4, no.2, pp.72-76, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uncontrolled Agitation and Flushed Face Due to Tropicamide: A Missed Diagnosis

JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE CASE REPORTS, vol.8, no.3, pp.59-61, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Noninvasive ventilation in cancer children with acute respiratory failure

JOURNAL OF ACUTE DISEASE, vol.6, no.1, pp.23-27, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

A Case of Carbon Monoxide Poisoning in which the Diagnosis was Rejected by the Family

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, vol.3, no.1, pp.39-41, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İzole sol pulmoner agenezi Olgu sunumu

Çocuk acil ve yoğun bakım dergisi, vol.2, no.2, pp.87-90, 2015 (Other Refereed National Journals)

Gebelikte akrep sokması

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, vol.2, no.3, pp.41-44, 2015 (Other Refereed National Journals)

Comparison of Clinical Hematologic Biochemical Findings in Amitraz Poisoning and the Effect of Naloxone to the Treatment Experimental Study

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, vol.2, no.2, pp.71-76, 2015 (Other Refereed National Journals)

Isolated left pulmonary agenesis Case report

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, vol.2, no.2, pp.87-90, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meningococcemia in Pediatric Intensive Care Units demographic epidemiological and clinical characteristics

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, vol.2, no.1, pp.7-12, 2015 (Other Refereed National Journals)

Scorpion sting in pregnancy

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, vol.2, no.1, pp.41-44, 2015 (Other Refereed National Journals)

İzole Sol Pulmoner Agenezi

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi,, vol.2, no.2, pp.87-89, 2015 (Other Refereed National Journals)

Çocuk Acil Servisimize Getirilen Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, vol.1, no.2, pp.81-86, 2014 (Other Refereed National Journals)

Importance of the bone marrow infiltration in neuroblastoma

ANNALS OF MEDICAL SCIENCES, vol.13, pp.12-16, 2014 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of poisoned children with calcium channel blockers or beta blockers drugs

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.48, no.2, pp.138-144, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The evaluaion of the patients with neuroblastoma in Çukurova region

International Journal of Hematology and Oncology, vol.23, no.4, pp.1-8, 2013 (Other Refereed National Journals)

MANAGEMENT GUIDELINES OF SCORPION STING AND SNAKE BITE IN CHILDREN

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences Emergency Medicine, vol.3, no.50, pp.104-111, 2007 (Other Refereed National Journals)

Çocuklarda Karbon Monoksit Zehirlenmesi

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, vol.2, no.5, pp.67-71, 2006 (Other Refereed National Journals)

Akut flask paralizi ile seyreden bir distal renal tübüler asidoz olgusu

Ç.Ü. Tıp Fak Dergisi, vol.27, no.2, pp.67-69, 2002 (National Refreed University Journal)

Neurological symptoms at pediatric acute lymphoblastic leukemia

SENDROM, vol.14, no.2, pp.72-78, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Endotrakeal entübasyonda ultrasonografinin değeri

XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 18 - 21 October 2017

Yüksek Enerjili Travma Olgularının FAST USG Yöntemi ile Değerlendirilmesi

60. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 1.ROMANYA TÜRKİYE PEDİATR KONGRESİ, Turkey, 9 - 13 November 2016

Çocuk Acil Servisinde Ecbalium Elaterium Zehirlenmesi Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016

Çocuk Acil Servislere 112 ile Transport Edilen Hastaların Epidemiyolojik Özellikleri Bir Yıllık Çok Merkezli Tanımlayıcı Çalışma

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016

Yatak Başı Ultrasonografi ile Çocuk Acil Biriminde Akut Apandisit Tanısı Altı Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016

Toplumdan Kazanılmış Pnomonili Çocukların Akciğer Ultrasonografisi ile Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016

KİBAS Şüpheli Hastaların Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümü ile Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016

At Isırması Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016

Çocuk Acilde Yumuşak Doku Enfeksiyonunda Ultrasonografi Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016

Çocuk Acilde Karvedilol Zehirlenmesinde Lipid Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016

Pnomoni Tedavi İzleminde Ultrasonografinin Yeri Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016

Akciğer Atelektazili Bir Çocuk Akciğer Ultrasonografisi

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016

Kablo Kelepçesi ile Boğula Yazma Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016

Burun Kemik Kırıkları Tanısında Ultrasonografi Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016

Zehirli ve Zehirsiz Yılan Isırığı Ayırımı Olası Mı

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016

Sıradışı Bir Opyat Toksik Sendrom Olgusu: Trimebutin Maleat Zehirlenmesi

13. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, 9. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016, pp.46

Çocuk acil olgularına yapılandırılmış yaklaşım

51. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 21 May 2015

Çocuk acil servisinde pnomonili çocuklarda akciğer ultrasonu bulguları ön rapor

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Adana, Turkey, 15 - 19 April 2015

Tanısı ailesi tarafından reddedilen Bir Olgu CO Zehirlenmesi

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.88

Çocuk acil servisinde pnömonili çocuklarda akciğer ultrasonu bulguları ön rapor

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye., Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.45

Çocuk acil servisinde gastrointestinal yabancı cismin ultrasonografi ile görünümü olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.70

Ekstazi ile zehirlenme sonrası akut solunum sıkıntısı sendromu gelişen bir çocuk olgu

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye., Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.68

Çocukta polietilen glikol solusyonuna bağlı nadir bir yan etki Ürtiker

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.69

Yabancı cisim aspirasyonu ön tanısıyla yönlendirilen bir kolinerjik zehirlenme olgusu

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.90

Acil Servise Ateş Yakınması ile Başvuran Ailelerin Ateş Hakkında Bilgi Düzeyleri Ön Rapor

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye., Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.62

Çocuk acil servisinde önkol kırık tanısında yatak başı ultrasonografi olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.83

Dört yaşında bir olguda antikolinerjik sendrom bildirimi Datura Stramonium zehirlenmesi

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.153

Bir antikolinerjik sendrom olgusu Midriyatik göz damlaları ne kadar masum

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Limak Atlantis Hotel, Antalya, Türkiye, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.95

Çocukta Polietilen Glikol Solüsyonuna Bağlı Nadir Bir Yan Etki: Ürtiker.

12. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, 8. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.69

Fracture of an Osteochondroma in Pediatric Emergency Service

7. Dünya Çocuk Yoğun Bakım Kongresi ve XI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 4 - 07 May 2014

FOREIGN BODY INGESTION IN CHILDREN

7. Dünya Çocuk Yoğun Bakım Kongresi ve XI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2014

Sepsis tanılı çocuklada TLR 9 polimorfizmi

Uluslararası katılımlı X.ulusal çocuk acil tıp ve yoğun baakım kongresi VI.ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım hemşireliği kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Çocuk acile getirilen travmalı hastaların özellikleri

Uluslararsı katılımlı X. ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi VI.ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım hemşireliği kongres, 3 - 07 April 2013

Kalsiyum kanal blokeri veya beta bloker ilaçlarla zehirlenen çocukların değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Çocuk acil servisimize getirilen zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Sepsis tanılı çocuklarda MYD-88 polimorfizmi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Sepsis tanılı çocuklarda TLR-9 polimorfizmi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Çocuk acil servisimize getirilen zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Sepsis tanılı çocuklarda MYD-88 polimorfizmi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Sepsis tanılı çocuklarda TLR-9 polimorfizmi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Sepsis tanılı çocuklarda MYD-88 polimorfizmi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Kalsiyum kanal blokeri veya beta bloker ilaçlarla zehirlenen çocukların değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

The Role of Plasmapheresis in Organophosphate Poisoning with Two Pediatric Patients Who Do Not Respond to Standard Treatment.

. 18th International Conference on Advances in Critical Care, San Diego, United States Of America, 12 - 14 February 2013, vol.0

The Role of Plasmapheresis in Organophosphate Poisoning with Two Pediatric Patients Who Do Not Respond to Standard Treatment.

. 18th International Conference on Advances in Critical Care, San Diego, United States Of America, 12 - 14 February 2013, vol.0

Akrep sokması sonucu kalp yetmezliği ve priapism

VII. Ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Adana, Turkey, 01 January 2010

Akrep sokması sonucu kalp yetmezliği ve priapism

VII. Ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Adana, Turkey, 01 January 2010

Comparison of Different Nitrogen Forms for Growing Lettuce

International Symposium on Strategies Towards Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter Climate, Antalya, Turkey, 31 January 2009, vol.807, pp.327-332 identifier identifier

CLINICAL USE OF HIGH-FREQUENCY OSCILLATORY VENTILATION FOR ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME IN PAEDIATRIC PATIENTS

38th Critical Care Congress of the Society-of-Critical-Care-Medicine, Tennessee, United States Of America, 31 January - 04 February 2009, vol.36 identifier

Nöbet geçirme nedeniyle getirilen iki izoniazid entoksikasyonu olgusu

V. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2008

Nöbet geçirme nedeniyle getirilen iki izoniazid entoksikasyonu olgusu

V. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2008

Çukurova bölgesinde ateşli çocuklarda gizli bakteriyemi.

I. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Edirne, Turkey, 11 - 14 May 2004

Metoklopramide bağlı akut distonik reaksiyon gelişen iki olgu

39. Türk Pediatri Kongresi, Kapodokya, Nevşehir, Turkey, 17 - 22 June 2003

Kırkayak Sokması: Nadir rastlanılan bir olgu

39. Türk Pediatri Kongresi, Nevşehir, Turkey, 17 - 22 June 2003

Akrep sokmaları

39. Türk Pediatri Kongresi, Nevşehir, Turkey, 17 - 22 June 2003, vol.0

Yılan Isırmaları

39. Türk Pediatri Kongresi, Nevşehir, Turkey, 17 - 22 June 2003

Amitraz Poisoning in Children-An emerging problem: Epidemiology, Clinical Features and Management Strategies

2nd European Congress on Emergency Medicine, Portoroz, Slovenia, 29 September - 02 October 2002, vol.0

Books & Book Chapters

Çocuk Yoğun Bakımı

Akademisyen Kitapevi, Ankara, 2018

Kostik Madde Alımı

in: Yurdakök-Pediatri, Yurdakök, Murat, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.819-822, 2017

Kalp Durması

in: Current Tanı ve Tedavi Çocuk Acil Tıp, Hayri Levent Yılmaz, Murat Anıl, Editor, EMA Kitapevi, İstanbul, pp.81-91, 2016

Kardiyopulmoner Resüsitasyon: Pediyatrik İleri Yaşam Desteği

in: İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik, Gürkan Özel, Betül Akbuğa Özel, Cihangir Özcan, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, pp.205-210, 2016

Sıkıntılı Havayolu

in: Current Tanı ve Tedavi Çocuk Acil Tıp, Hayri Levent YILMAZ, Murat ANIL, Editor, EMA Yayınevi, İstanbul, pp.98-112, 2016

Tıbbi Aciller

in: Çocuk Acil Tıp Kaynak Kitabı APLS, Hayri Levent Yılmaz, Editor, iSTANBUL TIP KİTABEVİ, pp.392-423, 2016

Kardiyopulmoner Resüsitasyon: Yenidoğan Resüsitasyonu

in: İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik, Gürkan Özel, Betül Akbuğa Özel, Cihangir Özcan, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, pp.211-216, 2016

Ani bebek ölümü ve açıkça yaşamı tehdit eden durumlar

in: Current Tanı ve Tedavi Çocuk Acil Tıp, Hayri Levent YILMAZ, Murat ANIL, Editor, EMA Yayınevi, İstanbul, pp.92-97, 2016

Çocuklarda İleri Yaşam Desteğinin temeli

in: APLS Çocuk Acil Tıp Kaynak Kitabı, Hayri Levent Yılmaz, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.509-523, 2015

Tıbbi Aciller

in: APLS Çocuk Acil Tıp Kaynak Kitabı, Hayri Levent YILMAZ, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.392-423, 2015

Pediatric Toxicology

İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2011

Kolinerjik Etkili Maddelerle Zehirlenmeler

in: Pediatrik Zehirlenmeler, ÇITAK AGOP, YILMAZ HAYRİ LEVENT, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, pp.205-215, 2011

Zehirlenmelerde Yaşam Desteği

in: Pediatrik Zehirlenmeler, ÇITAK AGOP, YILMAZ HAYRİ LEVENT, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, pp.81-106, 2011

Dekontaminasyon ve Detoksifikasyon

in: Pediatrik Zehirlenmeler, ÇITAK AGOP, YILMAZ HAYRİ LEVENT, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık Ltd. Şti., pp.9-18, 2011

Karbon Monoksit Zehirlenmesi

in: Pediatrik Zehirlenmeler, ÇITAK AGOP, YILMAZ HAYRİ LEVENT , Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, pp.285, 2011

Temel ve İleri Yaşam Desteği

in: Çocuk Acil Tıp Kitabı, Karaböcüoğlu M, N. Uzel ve H.L. Yılmaz , Editor, Çapa Tıp Kitabevi, pp.47-62, 2004

Dünyada Çocuk Acil Tıp Gelişimi

in: Çocuk Acil Tıp Kitabı, Karaböcüoğlu M, N. Uzel ve H.L. Yılmaz , Editor, Çapa Tıp Kitabevi, pp.1-5, 2004

Pediyatrik Travma

in: Tıpça Pratisyen Hekimlerin Başvuru, ATICI AYTUĞ, Editor, BSG Güney Matbaacılık, pp.141-150, 2002