Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Seroprevalence of parvovirus B19 in fibromyalgia syndrome

CLINICAL RHEUMATOLOGY, cilt.28, sa.3, ss.305-309, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Asymptomatic herpes simplex virus type 2 (HSV-2) infection among pregnant women in Turkey

INDIAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH, cilt.120, sa.2, ss.106-110, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of hepatitis G virus infection among patients with chronic hepatitis

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, cilt.18, sa.2, ss.154-156, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hepatitis B and C virus infections in Turkish children with cancer

EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY, cilt.13, sa.8, ss.869-873, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hepatitis B and C virus infections in Turkish children with haemophilia

ACTA PAEDIATRICA, cilt.86, sa.10, ss.1135-1137, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Investigation of Chlamydia trachomatis and Ureaplasma ureaiyticum Coinfections in HPV Positive and HPV Negative Women

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, cilt.24, sa.3, ss.190-198, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

HUMAN PAPİLLOMAVİRUS GENOTİPLERİNİN PYROSEQUENCİNG METODU İLE TESPİTİ

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, cilt.19, sa.4, ss.159-164, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Prevalence of Human Papillomavirus Genotypes in Women with Abnormal Cervical Cytology

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, cilt.23, sa.4, ss.186-192, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Detection of Hepatitis B Virus Drug Resistance Mutations By Pyrosequencing Method

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.7, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of Parvovirus B19 infection on pregnant women and fetus

Journal of Immunology and Clinical Microbiology, cilt.2, sa.4, ss.62-67, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The distribution of Rotavirus G and P genotypes in children with acute gastroenteritis in Cukurova region, Turkey.

Journal of Immunology and Clinical Microbiology, cilt.1, sa.1, ss.3-9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

human papilloma virus genotiplerinin pyrosequencing metodu ile tespiti

türk jinekolojik onkoloji dergisi, cilt.4, ss.159-164, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management of Viral Infections in Allogenic Hematopoietic Stem Cell Transplanted Children

Archives Medical Review Journal, cilt.23, sa.1, ss.118-136, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeşitli dondurma yöntemlerinin Hep-2 ve tavşan böbrek hücrelerinin kriyoprezervasyonundahücre canlılığına etkisi

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.58, sa.2, ss.53-60, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan yoğunbakım ünitesinde solunum sinsityal virüs infeksiyonu

İnfeksiyon Dergisi, cilt.15, ss.161-165, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Puberte öncesi ve sonrası dönemdeki çocuklarda ve gençlerde kabakulak virüsünün seroepidemiyolojisi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.43-49, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antibiotic susceptibility in anaerobic bacteria which are most frequently isolated from infected root canals

ANNALS OF MEDICAL SCIENCES, cilt.7, ss.35-39, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Morphological changes in Candida albicans induced by a silver anode.

Annals of Medical Sciences, cilt.6, ss.88-92, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Prevalence of Human papillomavirus genotypes in Women with Abnormal Cervical Cytology

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)., 25 - 27 Ekim 2017

The Investigation of Chlamydia trachomatis and Ureaplasma urealyticum Infections in HPV Positive and HPV Negative Women

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)., Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.2321-2326

The incidence of human bocavirus in children with lower respiratory tract infection

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)., 25 - 27 Ekim 2017

Investigation of CMV, EBV and adenovirus infections after hematopoietic stem cell transplantation in pediatric patients.

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017). Çukurova University Congress Center, October 25-27, 2017, 25 - 27 Ekim 2017

HPV Pozitif ve HPV Negatif Kadınlarda Chlamydia trachomatis ve Ureaplasma urealyticum Enfeksiyonlarının Araştırılması

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)., Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.2321-2326

Molecular epidemiology of influenza A virus infections

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress October 26-28, 2016, Adana, 26 - 28 Ekim 2016

Merkezi sinir sistemi enfeksiyonlarında viral etkenlerin insidansı

1st International Mediterranean Sience and Engineering Congress, 26 - 28 Ekim 2016

Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonlarında Viral Etkenlarin İnsidansı

1. International Mediterranean Science and Engineering Congress, 26 - 28 Ekim 2016

Detection of human papillomavirus genotypes by pyrosequencing method

1st International Mediterranean Sience and Engineering Congress, 26 - 28 Ekim 2016, ss.4590-4597

İnfluenza A virus enfeksiyonlarının moleküler epidemiyolojisi

1st International Mediterranean Sience and Engineering Congress, 26 - 28 Ekim 2016, ss.4686-4693

Hematopoetik kök hücre nakli yapılan çocuk hastalarda BK virus enfeksiyonu

1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu, 25-28 şubat 2016 Ankara, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Şubat 2016

Viral Gastroenteritler Rotavirus ve adenovirus

1.Ulusal Viroloji Günleri, Türkiye, 25 - 28 Şubat 2016

HPV immunolojisi

4. Ulusal Kolposkopi ve Servikal Patolojiler Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2015

Association Between Genetic Polymorphisms of Interleukin (IL)-1 B and IL-1 RN Genes and H. pylori Infection in Gastroduodenal Disorders

XXIst International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Canser, Riga, Letonya, 18 - 20 Eylül 2008, cilt.13, sa.5, ss.418

Association Between Genetic Polymorphisms of Interleukin (IL)-1 B and IL-1 RN Genes and H. pylori Infection in Gastroduodenal Disorders

XXIst International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Canser, Riga, Letonya, 18 - 20 Eylül 2008, cilt.13, sa.5, ss.418

Association Between Genetic Polymorphisms of Interleukin (IL)-1 B and IL-1 RN Genes and H. pylori Infection in Gastroduodenal Disorders

XXIst International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Canser, Riga, Letonya, 18 - 20 Eylül 2008, cilt.13, sa.5, ss.418

Kitap & Kitap Bölümleri

Antimikrobik peptidler

Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık, Selim Badur, Hakan Abacıoğlu, Betigül Öngen, Editör, Akademi yayınevi, İstanbul, ss.271-279, 2015

Reoviruslar

Tıbbi Mikrobiyoloji, Ahmet Başustaoğlu, A. Dürdal Us, Editör, Pelikan Kitapevi, Ankara, ss.541-548, 2015

Hepatit G ()GBV-C),TTV VE SEN virus

Hepatit Mikrobiyolojisi, Mustafa Altındiş, Fehmi Tabak, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.237-247, 2015