Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 1996 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1998 - 1991 Tıpta Uzmanlık

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1996 Tıpta Uzmanlık

  PCR metodu ile aseptik menenjitli çocuklarda HSV tip 1 ve HSV tip 2'nin insidanslarının tespiti

  Çukurova Üniversitesi, Temel Tıp Bilimi, Tıbbi Mikrobiyoloji

 • 1990 Tıpta Uzmanlık

  Bölgemizde çocukluk döneminde görülen üst solunum yolu enfeksiyonları ve menenjitlerde Haemophilus influenzae'nin insidansı ve antibiyotik duyarlılıklarının tespiti

  Çukurova Üniversitesi, Temel Tıp Bilimi, Tıbbi Mikrobiyoloji