Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Prokalsitonin

Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi , vol.18, pp.34-37, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Down Sendromu

Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi , vol.18, pp.38-44, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Seckel Sendromu

Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi , vol.17, pp.70-77, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Leukocyte Depletion for A Newborn Weighing 2900 Grams.

34th Annual Meeting of American Society for Apheresis,, United States Of America, pp.148

Turkish National Registry on Treatment Option and its Timing in Patent Ductus Arteriosus: INTERPDA Trial

14th World Congress of Perinatal Medicine, İstanbul, Turkey, 11 - 14 September 2019, vol.47, pp.126-326 identifier identifier

What are the non-cardiac prognostic factors affecting mortality in neonates with aortopulmonary shunt.

30th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care., Salzburg, Austria, 18 - 21 June 2019

The Fetuses with Ebstein Anomaly or Tricuspid Valve Dysplasia: A Single Centre Experience

7th World Congress of Pediatric Cardiology Cardiac Surgery, 16-21 July 2017, Barcelona, 16 - 21 July 2017

The effect of two lipid preparations on antioxidant and morbidity of premature newborns

28th Annual Meeting of The European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Lizbon, Portugal, 6 - 09 June 2017, pp.158

The effect of two lipid preparations on antioxidant and morbidity of premature newborns

28th Annual Meeting of The European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Lizbon, Portugal, 6 - 09 June 2017, pp.158

The effect of two lipid preparations on antioxidant and morbidity of premature newborns

28th Annual Meeting of The European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Lizbon, Portugal, 6 - 09 June 2017, pp.158

Comparision of neonates with and without antenatal infusion. , Li

28th Annual Meeting of The European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Lizbon, Portugal, 6 - 09 June 2017, pp.139

A rare togetherness of ebstein anomaly and giant hairy nevus in a neonate.

28th Annual Meeting of The European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Lizbon, Portugal, 6 - 09 June 2017, pp.14

Comparing Logistic Regression and Decision Tree Analysis Results: A Simulation Study With An Application To Real Data

9TH CONFERENCE OF THE EASTERNMEDITERRANEAN REGION AND THE ITALIANREGION OF THE INTERNATIONAL BIOMETRICSOCIETY, Greece, 8 - 12 May 2017

TOWNES BRUCK SENDROMU

UNEKO 25, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2017, pp.214

TOWNES BRUCK SENDROMU

UNEKO 25, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2017, pp.214

RDS Tedavisinde Yenilikler

Türk Pediatri Kurumu Adana Toplantısı, Turkey, 30 November 2016

Prematüre Bebeğin Sorunları

Dünya Prematüre Günü Etkinliği, Turkey, 17 November 2016

Yenidoğan Bebeklerde Taramalar

Anne Bebek Sağlığı Vakfı IV. Perinatoloji Sempozyumu, Turkey, 14 October 2016

Tarama Testleri ve Yorumlanması GKD İşitme ROP

Adana Halk Sağlığı Kurumu- Türk Pediatri Kurumu Derneği Adana Şubesi II. Aile Hekimliği Bölge Toplantısı, Turkey, 03 June 2016

Yenidoğanda Sepsis Tanı Tedavisi

Çukurova Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi 2. Bölgesel Pediatri Toplantısı, Turkey, 16 January 2016

CORSET USAGE FOR GASTROINTESTINAL AND RESPIRATORY PROBLEMS IN A NEWBORN WITH PRUNE BELLY SYNDROME

12th World Congress of Perinatal Medicine, Madrid, Spain, 3 - 06 November 2015, pp.492

FETAL SAKROKOKSİGEAL TERATOM PRENATAL TANI VE YÖNETİM OLGU SUNUMU

MATERNAL FETAL TIP VE PERİNATOLOJİ DERNEĞİ ULTRASONOGRAFİ KURSU, İstanbul, Turkey, 29 - 31 October 2015

DUKTUS VENOZUS AGENEZİLİ FETUSLARIN SONUÇLARI

MATERNAL FETAL TIP VE PERİNATOLOJİ DERNEĞİ ULTRASONOGRAFİ KURSU, İstanbul, Turkey, 29 - 31 October 2015

Neonatal postkardiak cerrahi sonrası bakım

15. Güney-Güneydoğu Anadolu İlleri Neonatoloji Toplantısı, Turkey, 10 October 2015

Prematüre Bebek Canlandırma ve Doğum Odası Yaklaşım

Çukurova Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Bölgesel Pediatri Toplantısı, Turkey, 03 October 2015

How Useful Are Vıtal Fındıngs Of Neonates In Predicting Sepsis?

8th Conference Of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society., 12 - 15 June 2015

Geç Preterm Bebekler

14.Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Turkey, 22 - 24 May 2015

HOW USEFUL ARE VITAL FINDINGS OF NEONATES IN PREDICTING SEPSIS

8th conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), Nevşehir, Turkey, 11 - 15 May 2015, pp.150

Kardiyovasküler Adaptasyon

23. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Turkey, 19 - 22 April 2015

Yenidoğan Döneminde Nadir Bir Birliktelik: Neonatal Diyabet Ve Geçici Eritroblastopeni

23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23), Adana, Turkey, 19 - 22 April 2015, pp.117 Sustainable Development

Yenidoğanlarda Konjenital Toksoplazmozis: İki Olgu Sunumu

23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23), Adana, Turkey, 19 - 22 April 2015, pp.589

Çekilme sendromu olan intrauterin karbamazepin ve valproik asite maruz kalan bir yenidoğan olgusu

23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23), Adana, Turkey, 19 - 22 April 2015, pp.589

Cantrell Sendromu Olan Bir Yenidoğan Olgu Sunumu

23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23), Adana, Turkey, 19 - 22 April 2015, pp.591

Miad Yenidoğanlarda Nekrotizan Enterokolit: Üç Olgu Sunumu

23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23), Adana, Turkey, 19 - 22 April 2015, pp.597

Yüksek Frekanslı Ossilatuar Ventilasyonda Takip Edilen Hastaların Bir Yıllık Değerlendirilmesi

23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23), Adana, Turkey, 19 - 22 April 2015, pp.726

Sol Kalp Darlıklarında Farklı Fötal Prezantasyonlar: Üç Olgu Sunumu

14. Uusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi kongresi, Denizli, Turkey, 15 - 18 April 2015, pp.105

Parenteral Beslenme Protokollerinin Kolestaza Etkileri

IV. Zekai Tahir Burak Yenidoğan Günleri, Turkey, 13 - 14 February 2015

PRETERM ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ İLE KOMPLİKE GEBELİKLERDE LATENS SÜRESİNİ ÖNGÖRMEDE KULLANILABİLECEK FAKTÖRLER

MATERNAL FETAL TIP VE PERİNATOLOJİ DERNEĞİ 9.ULUSAL KONGRESİMATERNAL FETAL TIP VE PERİNATOLOJİ DERNEĞİ 9.ULUSAL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 24 - 27 September 2014

Prenatal diagnosis of skin hemangioma: Case Report.

SGI Summit Turkey 2013 Innovation in Obstetrics and Gynecology, İstanbul, Turkey, 5 - 08 September 2013, pp.196

Yenidoğanlarda kan oksijen saturasyon değişimi ve annelerin bağlanma biçimi

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Edirne, Turkey, 15 - 18 May 2013, pp.31-15

Evaluation of The Neonates With Cyanotic Congenital Heart Defects Hospitalized In A NICU At Six Years Period

4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS), İstanbul, Turkey, 2 - 05 October 2012, pp.54

Do All Babies Born Wıth Elective Cesarean Section Need Pediatrician Attendance?

52nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research (ESPR, Newcastle, United Kingdom, 14 - 17 October 2011, pp.146

Do All Babies Born Wıth Elective Cesarean Section Need Pediatrician Attendance?

52nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research (ESPR, Newcastle, United Kingdom, 14 - 17 October 2011, pp.146

The Effect Of Two Different Parenteral Nutrition Regimens On Parenteral Nutrition Associated Cholestasis

VIth International Symposium Recent Advances in Neonatal Medicine, Würzburg, Germany, 2 - 04 October 2011, pp.120

Pseudomonas Aeruginosa Infections Due To Electronic Faucets In A Neonatal Intensive Care Unit

VIth International Symposium Recent Advances in Neonatal Medicine,, Würzburg, Germany, 2 - 04 October 2011, pp.124

Books & Book Chapters

İntrauterin Enfeksiyonlar

in: Yenidoğan Enfeksiyonları, SATAR MEHMET, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.39-46, 2021

Yenidoğanın Acil Bakımı

in: Obstetrik ve Jinekoloji, Cansun Demir, Ümran Küçükgöz Güleç, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Adana, pp.121-127, 2015

Apne, Bradikardi ve Üst Havayolu Tıkanıklıkları

in: Temel Neonatal Tıp, Satar M, Editor, Akademisyen Kitabevi, Adana, pp.163-172, 2014

Perinatal epidemiyoloji ve Takip

in: Temel Neonatal Tıp, Satar M, Editor, Akademisyen Kitabevi, Adana, pp.14-17, 2014

Solunum Fizyolojisi ve Solunum Desteği

in: Temel Neonatal Tıp, Satar M, Editor, Akademisyen Kitabevi, Adana, pp.173-187, 2014

Fetal İyilik Hali ve Doğumda Adaptasyon

in: Temel Neonatal Tıp, Satar M, Editor, Akademisyen Kitabevi, Adana, pp.1-13, 2014

Paroksismal Hastalıklar

in: Pediatrik Tanı ve Tedavide Pratik Yaklaşımlar., NEJAT NARLI, Editor, Nobel Kitabevi, Adana, pp.673-705, 2007

Metrics

Publication

284

Citation (WoS)

237

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

311

H-Index (Scopus)

10

Project

17

Thesis Advisory

3

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals