Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Advanced Lentil Lines for Diversity in Seed Mineral Concentration, Grain Yield and Yield Components

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.23, ss.213-222, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Different Priming Treatments on Seed Germination Properties, Yield Components and Grain Yield of Lentil (Lens culinaris Medik.)

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, cilt.43, ss.153-158, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Variation for selected morphological and quality-related traits among 178 faba bean landraces collected from Turkey

PLANT GENETIC RESOURCES-CHARACTERIZATION AND UTILIZATION, cilt.12, ss.5-13, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Response of some chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes to salt stress conditions

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.10, ss.337-341, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Variation for nutritional and cooking properties among Turkish field pea landraces

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.10, ss.324-329, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Agro-morphological characterization of the Turkish lentil landraces

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.8, ss.4121-4127, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of genotype x environment interactions and stability analysis in field peas (Pisum sativum)

INDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.79, ss.515-520, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Contribution of soil mineral nitrogen in wheat production

JOURNAL OF PLANT NUTRITION, cilt.24, ss.1871-1883, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İleri Kademedeki Mercimek Hatlarının Dane Mineral Madde Konsantrasyonu, Verim ve Verim Komponentleri Yönünden Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.1-10, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Tohum Sıklıklarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack)?de Bitki Dane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.43-51, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Genetic Analysis of Kernel Size and Kernel Weight in Bread Wheat (T. aestivum L.)

asian journal of plant sciences, cilt.6, ss.844-848, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çukurova Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Ekmeklik Buğdayda Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.201-210, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Phenotypic Variability for Agromorphological Traits in a Lentil Recombinant Inbred Line Population

Second International Legume Society Conference (2ILSC) , Legumes for a Sustainable World, Troia, Portekiz, 11 - 14 Ekim 2016, ss.114

Bazı Tek Yıllık Yabani Nohut Türlerinin Morfolojik Özelliklerinin Saptanması

10.TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, Konya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2013, cilt.1, ss.949-957

Mercimek SSR Markörlerinin Yabani Mercimek Türlerinde Kullanılması

1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2010, ss.91

Mercimek SSR Markörlerinin Nohut, Bezelye ve Bakla Türlerinde Kullanılma Olanağı ve Etkinliği

1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2010, ss.92

Türkiye Orijinli Bezelye Populasyonları Arasındaki Genetik Farklılıkların Belirlenmesi

1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2010, ss.101

Mercimekte SSR Markörü Geliştirilmesi ve Bu Markörlerin Genetik Çeşitlilik Çalışmalarında Uygulanması

1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2010, ss.76

Nohut (Cicer arietinum L.) melezlerinde bazı bitkisel karakterler için heterotik etkilerin saptanması

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2009, ss.652-655

Management of Nitrogen Fertilizer Use For Crop Production and Quality

Dahlia Gredinger Symposium, Nutrient, Substrate and Water Management in Protected Cropping Systems, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2003, ss.1-10

Management of nitrogen fertilizer use for crop production and quality

The 2003 Dahlia Greidinger Symposium, İzmir, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2003, ss.369-370

Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Genotiplerinde Dane Kararmasının Çimlenme ve Fide Gelişimine Etkisi

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Adana, Türkiye, 15 - 18 Kasım 1999, cilt.1, ss.378-383

Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Genotiplerinde Dane Kararmasının Çimlenme ve Fide Gelişimine Etkisi

Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi, Adana, Türkiye, 15 - 18 Kasım 1999, cilt.I, ss.378-383

Considering Soil Mineral Nitrogen (Nmin) in Wheat-Fertilizer Recommendations.

M.Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Eylül 1998, ss.296-300

Effect of Different Sowing Dates on Yield and Yield Components of Common Wheat Under Cukurova Climatic Conditions

2nd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, Sırbistan Ve Karadağ, 16 - 20 Haziran 1998, ss.369-371

Çukurova Koşullarında Buğday Islah Çalışmaları

Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun, Türkiye, 22 - 25 Eylül 1997, ss.66-69

Kitap & Kitap Bölümleri

BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Moleküler Markökler ve Bitki Islahında KullanımlarI, YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ,AHU ALTUNKUT UNCUOĞLU, Editör, PALME YAYINEVİ, Ankara, ss.17-37, 2019

Diğer Yayınlar