Türkiye Orijinli Bakla Vicia faba L Genotiplerinin Soğuğa Dayanıklılık Yönünden İncelenmesi


KARAKÖY T., DEMİRBAŞ A., YÖRÜK V., TOKLU F. , BALOCH F. S. , DURUKAN H., ...More

Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 7 - 10 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey