Bazı Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarının Sivas Ekolojik Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Araştırılması


KARAKÖY T., DEMİRBAŞ A., Çilesiz Y., TOKLU F.

International Congress on Agriculture and Animal Science, 7 - 09 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text