Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eğitimde Finansal Okuryazarlık Becerisinin Bibliyometrik Analizi

21. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2023), Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2023, pp.1-2

İngiltere ve Türkiye İlkokul 1. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Uzamsal Dil Kullanımının Karşılaştırmalı Analizi

21. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2023), Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2023, pp.1-2

İlkokul Öğrencilerinin Yaratıcı Matematiksel Düşüncelerini Çözmek: Niteliksel Bir Keşif

6. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-6) Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 October 2023

Anne Babaların Çocuklarıyla Birlikte Uzamsal Becerilere Yönelik Etkinliklere Katılma Sıklıklarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi

20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2022), Antalya, Turkey, 14 - 17 November 2022, pp.1-2

Farklı Problem Türlerinin Öğrencilerin Problem Çözmelerine Yansımaları

Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2021, pp.1-2

Gerçekçi Problemlerle Hazırlanan Kavram Karikatürlerindeki Öğrencilerin Tahmin Stratejileri Tercihi

19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2021), Şanlıurfa, Turkey, 12 - 14 November 2021, pp.1-2

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görsel Tahmin Becerileri ve Kullandıkları Stratejiler

ERPA International Science and Mathematics Education Congress_2021, Turkey, 03 June 2021

İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin İşlemsel Tahmin Stratejileri

14. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ (UFBMEK 2021), Turkey, 19 May 2021

Öğretmen Adaylarının Görsel Çözümlere Yönelik Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2018), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

Öğrencilerin Uzamsal Akıl Yürütme Becerilerinin Matematiksel Düşünme Profilleri Bağlamında İncelenmesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

Comparison of Spatial Visualization and Geometric Thinking Abilities of Preservice Teachers

International Conference on Mathematics and Mathematics Education-ICMME 2017, Şanlıurfa, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.1

Examination of Realistic Problem Solving Ability of Preservice Teacher

International Conference on Mathematics and Mathematics Education-ICMME 2017, Şanlıurfa, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.1

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme Yapılarının Belirlenmesi

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu-USOS 2017, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, vol.16, no.1

İlkokul Öğrencilerinin Uzamsal Düşünme ile Yapboz Oyunlarındaki Becerileri Arasındaki İlişki

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu-USOS 2017, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, vol.16, no.1

Instructors? Perceptions On The Concepts Of ?syllabus? And ?instruction?: A Metaphorical Study

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017), Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.3330-3331

İlk Mezunlarını Verme Sürecinde 4+4+4 Eğitim Sistemini Yeniden Değerlendirmek

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.55-56

Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015

4. Sınıf TIMMS 2011 Matematik Soruları Ile Matematik Ders Kitabındaki Soruların TIMMS Bilişsel Alanlarına Göre İncelenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi - XI. UFBMEK, Adana, Turkey, 11 - 13 September 2014, pp.982-996

Literature review on the use of tablet computers in preschool education.

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 6 - 08 February 2014

Books & Book Chapters

DÜŞÜK SOSYOEKONOMİK DÜZEYE SAHİP ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

in: Risk Altındaki Çocukların Eğitimi, İrem Gürgah Oğul, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-18, 2022

PERFORMANSA DAYALI STRATEJİLERİ KULLANARAK DEĞERLENDİRME

in: ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, Seval ÖRDEK İNCEOĞLU,Derya EVRAN, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.1-12, 2022

COVID-19 SALGINI İLE HORMONLU EĞİTİME GEÇİŞ

in: Teknoloji Çağında Eğitim ve Güncel Yaklaşımlar, Tarık TALAN, Editor, EFE Akademi, İstanbul, pp.1-12, 2022

Kavram Karikatürleri

in: EĞİTİMİN KAVRAMSAL TEMELLERİ-4 , Aysel KIZILKAYA NAMLI, Editor, EE, Cheltenham, UK , İstanbul, pp.191-214, 2021

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRSEL TAHMİN BECERİLERİ VE KULLANDIKLARI STRATEJİLER

in: EĞİTİM & BİLİM 2021-III, Songül KARABATAK, Editor, EE, Cheltenham, UK , İstanbul, pp.165-184, 2021

Measurement

in: Teaching Mathematics in Primary School, Doç. Dr. Veli TOPTAŞ,Prof. Dr. Sinan OLKUN,Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı ÇEKİRDEKÇİ,Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hayri SARI, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.369-424, 2020 Creative Commons License

The Reflection of the Visual Chunking and Coloring Applications on Elementary School Students? Geometry Success

in: Studies in Subject Specific Education, KARA Ö. T., ULUM Ö. G., Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.103-118, 2020

Ölçme

in: İlkokulda Temel Matematik, Toptaş V., Editor, Vizetek Temel Yayınları, İstanbul, pp.1-10, 2019

Metrics

Publication

62

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

5

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals