Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Müziksel Zeka

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , vol.26, no.3, pp.1-12, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Müzik ve Beyin

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.17, no.2, pp.67-76, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Müzikte Absolüt Duyuş

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.28, no.2, pp.37-49, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Müziksel Zekâ

Pamukkale Üniversitesi Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, pp.485

Müzikte Doğu-Batı Etkileşimi ve Sanat Organizasyonları İçin Öneriler

Cumhuriyet Döneminde Askeri Müzik ve Gelişimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, pp.48

Toplumsal Yaşamda Müziğin Yeri ve Önemi

Icanas Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, pp.1234

Suzuki Keman Öğretim Sistemi

Erciyes Üniversitesi Müzik Sempozyumu, Kayseri, Turkey, pp.215

Erken Müzik Eğitiminde Çalgı Eğitimi Boyutu

İpek Yolu'nda MüzikKültürü ve Eğitimi Bölge Konferansı, 17 - 19 April 2014

Books & Book Chapters

32 Melodik Etüt

Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2014

Keman için 32 Melodik Etüt

Müzik Eğitimi Yayınları, 2014

Genç Kemancılar İçin Konser Parçaları

Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2007

Other Publications

Metrics

Publication

20

Project

1

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals